Prawo dla działu HR

O szkoleniu

PRAWO, ZARZĄD

To nie będzie zwyczajne szkolenie. To będzie wyjątkowy workshop dla HR. W kameralnej grupie, w wyśmienitych warunkach, na konkretnych przykładach zostaną omówione tematy najtrudniejsze, a czasami kontrowersyjne. Przejdziemy przez najważniejsze dla HR dziedziny prawa – prawo pracy, prawo cywilne, prawo handlowe, a nawet prawo karne. Wychodząc ze szkolenia „głowa będzie kwadratowa”, ale gwarantuję, że życie zawodowe będzie się dzieliło na okres przed i po tym szkoleniu. Przekażę 15-letnie know how, nauczę jak zabezpieczać zarówno interesy swoje jako dyrektorów/specjalistów/pracowników, jak i interesy firmy – pracodawcy. Odpowiem na WSZYSTKIE pytania Uczestników!
Kto powinien wziąć udział?
Korzyści:
W programie m.in.

Do jakiej wysokości, za co i dlaczego odpowiada dyrektor/ specjalista/pracownik HR?
Zasada swobody umów – czy „wszystko” co strony chcą może być wpisane do umowy?
RODO dla HR – praktyczny przewodnik – co można, co jest ryzykowne a czego się wystrzegać? Wzory dokumentów.
Lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej.
Jak skutecznie dyscyplinować pracowników?
Jak poprawnie i efektywnie rozwiązać umowę o pracę?
Kiedy można ustalić ryczał za nadgodziny?
Jak prawidłowo planować urlopy wypoczynkowe?
Zachowania, które noszą znamiona mobbingu. Kto za nie odpowiada? Do jakiej wysokości? Co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko procesu?
Zakazy konkurencji od a do z – ustawowe dotyczące Zarządu i umowne dotyczące pracowników. Wzory dokumentów.
Uczestnicy
Szkolenie adresowane do:

Kierowników działów, dyrektorów, prezesów
Menedżerów działów personalnych
Osób odpowiedzialnych za politykę personalną firmy
Liderów zespołów
Program:
28 MAJA 2020

9.00 – 9.30 – Rejestracja, powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie zajęć

„BIBLIA” OBROTU GOSPODARCZEGO – CO DZIAŁ HR POWINIEN WIEDZIEĆ O PRAWIE CYWILNYM?

Do jakiej wysokości, za co i dlaczego odpowiada dyrektor/ specjalista/pracownik HR (dalej jako „HR”)?
Zasady zawierania umów cywilnoprawnych w HR – warsztat na umowach: zlecenia, o świadczenie usług, o dzieło.
Zasada swobody umów – czy „wszystko” co strony chcą może być wpisane do umowy?
Regulujemy udzielanie pełnomocnictw w spółce – przykład instrukcji do pełnomocnictw, wzory pełnomocnictw.
Dyrektor/pracownik HR pełnomocnikiem spółki – prestiż czy odpowiedzialność (jaka)?
Nigdy już nie zawrzemy umowy z karami umownymi dla spółki i pełnym odszkodowaniem bo …?
Umowy przedwstępne o pracę czy listy intencyjne?
Umowy o zachowaniu poufności a tajemnica przedsiębiorstwa.
Uczymy się weryfikować/regulować w umowach ich zakończenie: wypowiedzenie, rozwiązanie w tzw. trybie natychmiastowym, odstąpienie.
Case study z prawa cywilnego.
PRAWO PRACY DLA DZIAŁU HR

Prezentacja ostatnich zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy
RODO dla HR – praktyczny przewodnik – co można, co jest ryzykowne a czego się wystrzegać. Wzory dokumentów.
Zasady efektywnego i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników
Prawidłowy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej – Jakie pytania można zadawać, a jakich należy unikać (case study)
Dopasowujemy rodzaj umowy o pracę. Jak można oszczędzić na dobraniu odpowiedniej umowy o pracę? Jak można oszczędzić na wybraniu odpowiedniego systemu czasu pracy? (case study)
Regulaminy wszelakie.
Prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika

Jak prowadzić monitoring komputerów?
Jak kontrolować pocztę elektroniczną pracownika (służbową, prywatną)?
Zachowania, które noszą znamiona mobbingu. Kto za nie odpowiada? Do jakiej wysokości? Co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko procesu? (case study)
Obowiązki pracownika

Dyspozycja i podporządkowanie – Gdy pracownik nie wykonuje/źle wykonuje polecenia służbowe… Gdy pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu… Gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych… Czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu obowiązków… i inne zagadnienia (case study)
Lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej – Gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji…(case study)
Należyta staranność pracownika – Gdy pracownik nie osiąga założonych wyników…(case study)
Odpowiedzialność pracownika

Jak poprawnie powierzyć pracownikowi mienie? (case study)
Jak rozliczyć pracownika z powierzonego mienia i należności pieniężnych, gdy pracownik odchodzi z firmy i nie chce zwrócić? (case study)
Kiedy pracownik będzie odpowiadał za szkodę i w jakiej wysokości? (case study)
Jak skutecznie dyscyplinować pracowników?
Rola i wykorzystanie oceny okresowej pracowników (case study)
Rozstanie z pracownikiem

Jak poprawnie i efektywnie rozwiązać umowę o pracę?
Zmniejszamy zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników. Kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić? (case study)
Formułujemy przyczynę wypowiedzenia – Gdy utraciliśmy zaufanie do pracownika… Gdy pracownik często choruje… Jak poprawnie zlikwidować stanowisko pracy i z tej przyczyny rozwiązać umowę o pracę? Pracownik nie spełnia naszych oczekiwań… (case study)
Proponujemy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę? Gdy pracownik w tym samym dniu dostarcza zwolnienie lekarskie…
Gdy pracownik nie chce poświadczyć odbioru wypowiedzenia… Gdy pracownik ucieka i nie odbiera wypowiedzenia… i inne sytuacje. (case study)
Wysyłamy rozwiązanie umowy o pracę pocztą – Gdy pracownik nie odbiera korespondencji… (case study)
Po rozwiązaniu umowy o pracę

Dowiadujemy się, że nasz były pracownik pracuje w firmie konkurencyjnej … (case study)
Dowiadujemy się, że nasz były pracownik zabrał naszą bazę klientów… (case study)
Były pracownik nie chce zwrócić części kwoty, którą instytucja zainwestowała w jego szkolenie/kurs/szkołę… (case study)
Były pracownik nadal korzysta z naszego samochodu służbowego/laptopa… (case study)
Czas pracy (case study)

Chcemy zlecić pracę w godzinach nadliczbowych – przesłanki, sposób zlecenia zadania, skutki. Gdy pracownik pracował w godzinach nadliczbowych, ale bez wyraźnego polecenia…
Gdy pracownicy przekraczają możliwy do przepracowania limit godzin nadliczbowych (150 godzin w roku kalendarzowym)…
Kiedy można ustalić ryczał za nadgodziny?
Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w sobotę/niedzielę/ święto/ dniu dla Niego wolnym…
Szkolenia w czasie pracy. Gdy szkolenie odbywa się w czasie pracy… Gdy szkolenie odbywa się poza czasem pracy …
Podróże służbowe. m. in.: Gdy pracownicy podróżują, żeby uczestniczyć w szkoleniu… Gdy podróżują w nocy… Gdy podróżują samolotem..
Urlopy (case study)

Jak prawidłowo planować urlopy wypoczynkowe?
Czy można narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego?
Kiedy i z jakimi konsekwencjami możemy odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?
Chcemy, aby pracownik w okresie wypowiedzenia wykorzystał cały urlop wypoczynkowy…
Pracodawca przed Sądem Pracy (case study)

Zabezpieczamy materiał dowodowy.
Odpieramy zarzuty o wadliwym rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem.
Odpieramy zarzuty o wadliwym wypowiedzeniu zmieniającym.
Odpieramy zarzuty o stosowaniu dyskryminacji/ mobbingu/ naruszeniu dóbr osobistych.
Odpieramy zarzuty o nie rozliczeniu pracy w godzinach nadliczbowych.
Roszczenia pracodawcy z tytułu umowy o zakazie konkurencji.
Roszczenia pracodawcy związane z poniesieniem szkody.
Roszczenia pracodawcy o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
Terminy, koszty, przebieg postępowania.
PRAWO HANDLOWE DLA HR

Dyrektor HR członkiem Zarządu od powołania do odwołania/zakończenia kadencji.
Prezes Zarządu przełożonym działu HR – jak pomóc zabezpieczyć interesy Zarządu i spółki?
Dyrektor HR prokurentem spółki.
Zakazy konkurencji od a do z – ustawowe dotyczące Zarządu i umowne dotyczące pracowników. Wzory dokumentów.
Czy są sytuacje kiedy członek Zarządu nie ponosi odpowiedzialności?
Gdy HR uczestniczy w przygotowaniu projektów uchwał na posiedzenia Zarządu…
Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi. Konsultacje indywidualne.

16.30 Zakończenie szkolenia

Program szkolenia

9.00 – 9.30 – Rejestracja, powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie zajęć

„BIBLIA” OBROTU GOSPODARCZEGO – CO DZIAŁ HR POWINIEN WIEDZIEĆ O PRAWIE CYWILNYM?

Do jakiej wysokości, za co i dlaczego odpowiada dyrektor/ specjalista/pracownik HR (dalej jako „HR”)?
Zasady zawierania umów cywilnoprawnych w HR – warsztat na umowach: zlecenia, o świadczenie usług, o dzieło.
Zasada swobody umów – czy „wszystko” co strony chcą może być wpisane do umowy?
Regulujemy udzielanie pełnomocnictw w spółce – przykład instrukcji do pełnomocnictw, wzory pełnomocnictw.
Dyrektor/pracownik HR pełnomocnikiem spółki – prestiż czy odpowiedzialność (jaka)?
Nigdy już nie zawrzemy umowy z karami umownymi dla spółki i pełnym odszkodowaniem bo …?
Umowy przedwstępne o pracę czy listy intencyjne?
Umowy o zachowaniu poufności a tajemnica przedsiębiorstwa.
Uczymy się weryfikować/regulować w umowach ich zakończenie: wypowiedzenie, rozwiązanie w tzw. trybie natychmiastowym, odstąpienie.
Case study z prawa cywilnego.
PRAWO PRACY DLA DZIAŁU HR

Prezentacja ostatnich zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy
RODO dla HR – praktyczny przewodnik – co można, co jest ryzykowne a czego się wystrzegać. Wzory dokumentów.
Zasady efektywnego i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników
Prawidłowy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej – Jakie pytania można zadawać, a jakich należy unikać (case study)
Dopasowujemy rodzaj umowy o pracę. Jak można oszczędzić na dobraniu odpowiedniej umowy o pracę? Jak można oszczędzić na wybraniu odpowiedniego systemu czasu pracy? (case study)
Regulaminy wszelakie.
Prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika

Jak prowadzić monitoring komputerów?
Jak kontrolować pocztę elektroniczną pracownika (służbową, prywatną)?
Zachowania, które noszą znamiona mobbingu. Kto za nie odpowiada? Do jakiej wysokości? Co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko procesu? (case study)
Obowiązki pracownika

Dyspozycja i podporządkowanie – Gdy pracownik nie wykonuje/źle wykonuje polecenia służbowe… Gdy pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu… Gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych… Czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu obowiązków… i inne zagadnienia (case study)
Lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej – Gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji…(case study)
Należyta staranność pracownika – Gdy pracownik nie osiąga założonych wyników…(case study)
Odpowiedzialność pracownika

Jak poprawnie powierzyć pracownikowi mienie? (case study)
Jak rozliczyć pracownika z powierzonego mienia i należności pieniężnych, gdy pracownik odchodzi z firmy i nie chce zwrócić? (case study)
Kiedy pracownik będzie odpowiadał za szkodę i w jakiej wysokości? (case study)
Jak skutecznie dyscyplinować pracowników?
Rola i wykorzystanie oceny okresowej pracowników (case study)
Rozstanie z pracownikiem

Jak poprawnie i efektywnie rozwiązać umowę o pracę?
Zmniejszamy zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników. Kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić? (case study)
Formułujemy przyczynę wypowiedzenia – Gdy utraciliśmy zaufanie do pracownika… Gdy pracownik często choruje… Jak poprawnie zlikwidować stanowisko pracy i z tej przyczyny rozwiązać umowę o pracę? Pracownik nie spełnia naszych oczekiwań… (case study)
Proponujemy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę? Gdy pracownik w tym samym dniu dostarcza zwolnienie lekarskie…
Gdy pracownik nie chce poświadczyć odbioru wypowiedzenia… Gdy pracownik ucieka i nie odbiera wypowiedzenia… i inne sytuacje. (case study)
Wysyłamy rozwiązanie umowy o pracę pocztą – Gdy pracownik nie odbiera korespondencji… (case study)
Po rozwiązaniu umowy o pracę

Dowiadujemy się, że nasz były pracownik pracuje w firmie konkurencyjnej … (case study)
Dowiadujemy się, że nasz były pracownik zabrał naszą bazę klientów… (case study)
Były pracownik nie chce zwrócić części kwoty, którą instytucja zainwestowała w jego szkolenie/kurs/szkołę… (case study)
Były pracownik nadal korzysta z naszego samochodu służbowego/laptopa… (case study)
Czas pracy (case study)

Chcemy zlecić pracę w godzinach nadliczbowych – przesłanki, sposób zlecenia zadania, skutki. Gdy pracownik pracował w godzinach nadliczbowych, ale bez wyraźnego polecenia…
Gdy pracownicy przekraczają możliwy do przepracowania limit godzin nadliczbowych (150 godzin w roku kalendarzowym)…
Kiedy można ustalić ryczał za nadgodziny?
Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w sobotę/niedzielę/ święto/ dniu dla Niego wolnym…
Szkolenia w czasie pracy. Gdy szkolenie odbywa się w czasie pracy… Gdy szkolenie odbywa się poza czasem pracy …
Podróże służbowe. m. in.: Gdy pracownicy podróżują, żeby uczestniczyć w szkoleniu… Gdy podróżują w nocy… Gdy podróżują samolotem..
Urlopy (case study)

Jak prawidłowo planować urlopy wypoczynkowe?
Czy można narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego?
Kiedy i z jakimi konsekwencjami możemy odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?
Chcemy, aby pracownik w okresie wypowiedzenia wykorzystał cały urlop wypoczynkowy…
Pracodawca przed Sądem Pracy (case study)

Zabezpieczamy materiał dowodowy.
Odpieramy zarzuty o wadliwym rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem.
Odpieramy zarzuty o wadliwym wypowiedzeniu zmieniającym.
Odpieramy zarzuty o stosowaniu dyskryminacji/ mobbingu/ naruszeniu dóbr osobistych.
Odpieramy zarzuty o nie rozliczeniu pracy w godzinach nadliczbowych.
Roszczenia pracodawcy z tytułu umowy o zakazie konkurencji.
Roszczenia pracodawcy związane z poniesieniem szkody.
Roszczenia pracodawcy o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
Terminy, koszty, przebieg postępowania.
PRAWO HANDLOWE DLA HR

Dyrektor HR członkiem Zarządu od powołania do odwołania/zakończenia kadencji.
Prezes Zarządu przełożonym działu HR – jak pomóc zabezpieczyć interesy Zarządu i spółki?
Dyrektor HR prokurentem spółki.
Zakazy konkurencji od a do z – ustawowe dotyczące Zarządu i umowne dotyczące pracowników. Wzory dokumentów.
Czy są sytuacje kiedy członek Zarządu nie ponosi odpowiedzialności?
Gdy HR uczestniczy w przygotowaniu projektów uchwał na posiedzenia Zarządu…
Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi. Konsultacje indywidualne.

16.30 Zakończenie szkolenia

Czas trwania

9-16

Prelegenci

Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym.

Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji.

Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.”, „Pilmet S.A.”, „Huta Szkła Ujście S.A.”, a także zarządzając spółką inwestycyjną.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
+VAT
1 270
Cena zawiera:
  • CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
  • Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
  • Kod pocztowy: 00-545
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 7010991220

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!