Prawo na rynku sztuki

O szkoleniu

Specyfika prawna rynku sztuki poprzez brak szeregu regulacji dotyczących obrotu dziełami sztuki czy certyfikowania obiektów wprowadza liczne wątpliwości jak w poprawny i bezpieczny sposób zorganizować sprzedaż i kupno dzieła sztuki. Problemy związane z rynkiem dzieł sztuki są o tyle ważne że dobie pandemii nastąpił znaczący wzrost sprzedaży zarówno sztuki dawnej jak i dopiero wchodzących na rynek artystów. Pojawiają się również coraz liczniejsze nowe zagadnienia związane chociażby z wirtualizacją dzieł sztuki jak również obrotem sztuką NFT.

Szkolenie ma charakter warsztatowy – zostało przygotowane w celu przekazania wiedzy, która będzie mogła zostać zastosowana w toku realizacji projektów związanych zarówno z aktywną sprzedażą dzieł sztuki jak i określeniem ryzyk prawnych związanych z nabyciem dzieła sztuki.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla:

 • Osób zajmujących się sprzedażą dzieł sztuki w galeriach, domach aukcyjnych,
 • Prawników zainteresowanych tematyką rynku sztuki,
 • Osób zainteresowanych nabyciem dzieła sztuki.

Program szkolenia

 1. Rynek sztuki w Polsce – próba definicji.
 2. Nabycie i sprzedaż dzieł sztuki w galeriach oraz domach aukcyjnych:
  • Regulamin aukcji (rodzaje aukcji, określenie czasu nabycia dzieła sztuki, cena rezerwowa, cena minimalna, prawo pierwokupu),
  • Umowa sprzedaży,
  • Umowa komisu,
  • Wyłączenia odpowiedzialności a klauzule niedozwolone w obrocie z konsumentami.
 3. Nabycie dzieł sztuki od artysty o czym należy pamiętać (umowa sprzedaży, certyfikat, klauzula dot. praw autorskich i osobistych).
 4. Prawa autorskie a rynek sztuki:
  • Zasady nabywania praw autorskich do dzieł sztuki w zakresie niezbędnym do obrotu, popularyzacji, celów kolekcjonerskich,
  • Wystawianie dzieł sztuki,
  • Sprzedaż prywatna dzieł sztuki zakupionych od artystów (aspekty podatkowe, upowszechnianie dzieł w Internecie).
  • Certyfikacja dzieł sztuki.
 5. Problemy atrybucji na rynku dzieł sztuki:
  • Falsyfikaty, kopie, reprodukcje, kopie autorskie,
  • Status rzeczoznawcy - eksperta,
  • Odpowiedzialność z tytułu sprzedaży dzieła sztuki niezgodnego z atrybucją,
  • Wyłączenia umowne ograniczające odpowiedzialność sprzedającego – perspektywa kupującego/sprzedającego.
 6. Rynek sztuki a rozwój nowych technologii:
  • Internet jako miejsce sprzedaży dzieł sztuki (social media, portale sprzedażowe) – szanse i ryzyka.
  • Prezentowanie dzieł sztuki w ramach kolekcji wirtualnych,
  • NFT a rynek sztuki.
 7. Sesja pytań.

Czas trwania

09:00-15:00

Prelegenci

Karol Kozieł

Radca prawny. Przewodniczący Rady Programowej Fundacji ZW zajmującej się ochroną i popularyzacją dorobku Natalii LL. W zakresie swojej praktyki specjalizuje się w: prawie własności intelektualnej i nowych technologii, ochronie praw konsumentów na rynku e-commerce, ochronie danych osobowych, obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiedzę pogłębiał podczas studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii (PAN) (2013) oraz Nowoczesne Usługi Biznesowe (UTH w Radomiu) (2014). Ukończył programy zagraniczne Summer Law School on Intellectual Property Law (2013) oraz Summer Law School on Business Law (2014) organizowane przez University of Minho w Bradze (Portugalia).
Hobbistycznie zajmuje się malarstwem. Uzyskał absolutorium z historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie przygotowuje pracę magisterską z zakresu prawnych ograniczeń twórczości artystycznej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena promocyjna
zgłoszenia min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!