Prawo ochrony środowiska w praktyce

O szkoleniu

Zespół prawników Zespołu Ochrony Środowiska kancelarii DZP przedstawi zagadnienia prawno-środowiskowe, z którymi najczęściej spotyka się w praktyce.
Szkolenie obejmować będzie szeroki zakres tematyczny, uniwersalny dla wielu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymagającą stosowania przepisów środowiskowych. W trakcie szkolenia prelegenci podzielą się wskazówkami i rekomendacjami na podstawie dotychczasowych doświadczeń w realizacji usług pomocy prawnej. Po odbyciu szkolenia jego uczestnicy będą mieli wiedzę o ciążących na nich obowiązkach i ewentualnej odpowiedzialności, w tym wykroczeniowej i karnej. Szkolenie zapewni niezbędną wiedzę do stosowania instytucji korzystnych dla strony postępowania środowiskowego, a także pomoże w przygotowaniu do kontroli prowadzonej przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska i organy Wód Polskich. Prelegenci podzielą się również praktycznymi informacjami w zakresie wybranych szczegółowych wyzwań związanych z prawną ochroną środowiska i przestrzeganiem przepisów w tym zakresie.

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień prawno-środowiskowych, które są najczęściej spotykane w praktyce prawnej; przedstawienie wskazówek i rekomendacji na podstawie dotychczasowych doświadczeń prowadzących. 

Dlaczego warto wziąć udział?

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć:

 • na kim spoczywać będzie obowiązek raportowania ESG
 • czym jest greenwashing
 • jakie są korzystne dla strony instytucje w postępowaniach administracyjnych dot. ochrony środowiska
 • jaka odpowiedzialność ciąży na osobach prawnych oraz osobach fizycznych w związku z przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska 
 • jak „lokalne” prawo środowiskowe może wpływać na realizację danego przedsięwzięcia

umieć 

 • przygotować się do kontroli prowadzonej przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska i organy Wód Polskich
 • kwestionować wyniki tych kontroli 

mieć świadomość 

 • szerokiej definicji pojęcia odpadów i szczególnej ostrożności w gospodarowaniu nimi 
 • zastosowania przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w tym w przypadku importu produktów na własne potrzeby
 • możliwości zaskakująco wysokich surowych konsekwencji naruszenia wymogów technicznych dotyczących badań ścieków
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie będzie szczególnie interesujące dla:

 • Członków zarządów
 • Dyrektorów/kierowników zakładów
 • Osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska i BHP w przedsiębiorstwach
 • Prawników
 • Osób, zajmujących się tematami ochrony środowiska w przedsiębiorstwach

Program szkolenia

09:15

Rozpoczęcie.

09:25

Kwestie organizacyjne.

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:30

ESG i przeciwdziałanie greenwashingowi

Daniel Chojnacki, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, radca prawny , Klaudia Skubiszak, Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, aplikant radcowski

Nowe i planowane regulacje

10:30

Przerwa

10:40

Korzystne dla strony instytucje w postępowaniach administracyjnych dot. ochrony środowiska

Maciej Białek, Senior associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, adwokat , Tymon Grabarczyk, Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

 1. Przepisy i orzecznictwo w zakresie przyjaznej interpretacji okoliczności prawnych i faktycznych
 2. Przesłanki umorzenia postępowania
 3. Indywidualne interpretacje 

11:10

Przerwa

11:20

Kontrole środowiskowe prowadzone przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska i organy Wód Polskich

Daniel Chojnacki, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, radca prawny , Maciej Białek, Senior associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, adwokat , Tymon Grabarczyk, Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

 1. Kontrola środowiskowa – jak się do niej przygotować?
 2. Kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska – model kontroli środowiskowej
 3. Kontrole Wód Polskich – odstępstwa od modelu kontroli środowiskowej

12:50

Przerwa na lunch

13:20

Problematyka zasad odpowiedzialności w prawie ochrony środowiska

Daniel Chojnacki, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, radca prawny , Klaudia Skubiszak, Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, aplikant radcowski

 1. Odpowiedzialność osób prawnych
 2. Odpowiedzialność osób fizycznych 
 3. Planowane zmiany przepisów 

14:20

Przerwa

14:30

Wybrane szczegółowe wyzwania związane z prawną ochroną środowiska i przestrzeganiem przepisów w tym zakresie

Daniel Chojnacki, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, radca prawny , Maciej Białek, Senior associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, adwokat , Klaudia Skubiszak, Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, aplikant radcowski

 1. Orzecznictwo szeroko definiujące pojęcie „odpadów” i związane z tym obowiązki po stronie przedsiębiorców
 2. Stosowanie przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta
 3. Możliwe i zaskakująco surowe konsekwencje naruszenia wymogów technicznych dotyczących badań ścieków
 4. Odpowiedzialność za zanieczyszczenie powierzchni ziemi 
 5. Znaczenie „lokalnych” przepisów środowiskowych 

16:00

Zakończenie.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Daniel Chojnacki

Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, radca prawny

Daniel jest ekspertem z zakresu polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, w tym prawa odpadowego. Jest doradcą w kwestiach prawno-środowiskowych przy wielu projektach infrastrukturalnych, transakcjach M&A oraz postępowaniach due diligence.
Ma bogate doświadczenie w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, prawno-środowiskowych wymagań eksploatacji instalacji oraz w reprezentowaniu klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Pracuje dla klientów z różnych sektorów, włączając przemysł energetyczny, chemiczny, hutniczy i sektor gospodarki odpadami.
 

Maciej Białek

Senior associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, adwokat

Maciej specjalizuje się w doradztwie dotyczącym krajowego i unijnego prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zagospodarowania odpadów oraz systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
Ma szerokie doświadczenie w zakresie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych, doradztwa projektowego, doradztwa legislacyjnego oraz badań przedsiębiorstw pod kątem wymagań prawnośrodowiskowych. Maciej pracuje między innymi dla klientów z sektora gospodarki odpadami, przemysłu metalurgicznego, energetycznego oraz branży spożywczej.
 

Klaudia Skubiszak

Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, aplikant radcowski

Klaudia pracuje w zespole prawa ochrony środowiska, zajmując się, w szczególności, tematyką gospodarowania odpadami, prawa wodnego oraz badań prawnych spółek pod kątem spełnienia wymogów prawno-środowiskowych. Klaudia, między innymi, doradza klientom w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, jak również świadczy doradztwo legislacyjne. Ma doświadczenie w przygotowaniu opinii prawnych oraz pism procesowych w ramach postępowań prowadzonych przed organami ochrony środowiska oraz sądami administracyjnymi. Klaudia jest absolwentką kierunków Prawo i Prawo europejskie
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 

Tymon Grabarczyk

Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Tymon pracuje w zespole prawa ochrony środowiska i doradza klientom zarówno w odniesieniu do ich bieżącej działalności prawno-środowiskowej, jak i w ramach postępowań due diligence oraz badań prawnych spółek i innych podmiotów pod kątem spełniania wymagań przewidzianych w prawie ochrony środowiska. Jego doradztwo obejmuje również realizację projektów infrastrukturalnych, w tym prawne aspekty ocen oddziaływania na środowisko.
Na co dzień Tymon pracuje na rzecz klientów działających w sektorze energetycznym, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej i wydobywczym. Jest autorem szeregu publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym prawa wodnego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
przy zgłoszeniu do 16 lutego
1 450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
1 650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa
Prosta 51
woj. mazowieckie
„Rzeczpospolita” organizuje rocznie kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń poruszających najbardziej aktualne zagadnienia biznesowe i prawne. Naszym głównym założeniem jest użyteczność przekazywanej wiedzy: prezentujemy case studies, praktyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego. Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
 2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa Prosta 51
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!