Prawo pracy dla menadżerów – zarządzanie pracownikami w dobie COVID - 19

O szkoleniu

W dobie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 i coraz bardziej restrykcyjnych środków stosowanych przez władze polskie i zagraniczne do jej zwalczania konieczna jest znajomość praw i obowiązków pracowników, a także świadomość możliwych działań które mogą zostać podjęte przez władze w celu zatrzymania pandemii. Obowiązki związane z zarządzaniem pracownikami w produkcji ciążą zasadniczo na dwóch grupach pracowników – kadrze menedżerskiej i specjalistach do spraw personalnych (kadrowych). Pierwsza z grup odpowiedzialna jest za szeroko pojęte zarządzanie taktyczne (bieżące zarządzanie, tworzenie harmonogramów, wprowadzanie zmian w grafikach, podejmowanie decyzji o sposobie i osobach mających zrekompensować absencje na stanowiskach pracy, dyscyplinowanie pracowników). Druga z kolei zajmuje się rozliczaniem i efektami pracy pierwszej grupy. Niezwykle ważne jest więc, aby osoby zarządzające pracownikami dysponowały zarówno praktyczna wiedzą z zakresu szeroko pojętej dyscypliny pracy jak i miały świadomość ram prawnych zarządzania pracownikami. W dobie pandemii natomiast konieczna jest świadomość tego, jak szczególne przepisy sanitarno-epidemiologiczne oraz praktyka wymuszona przez oczekiwania społeczne czy sytuację międzynarodową zmienia relacje pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z przepisami stosowanymi podczas zwalczania pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 i skutkami istniejących i nowych zasad. Zdobycie wiedzy na temat praktycznych aspektów zarządzania pracownikami produkcyjnymi i okołoprodukcyjnymi z uwzględnieniem zagadnień mniej standardowych, budzących w praktyce wątpliwości i problemy.
Kto powinien wziąć udział?
 • menedżerów personalnych
 • dyrektorów, właścicieli firm

Program szkolenia

 1. Prawo pracy w dobie koronawirusa:
  1. Jak działają nowe zasady dotyczące pracy zdalnej (home office)?
  2. Co jeśli pracownik odmówi wykonywania pracy zdalnej?
  3. Czy praca zdalna jest równoznaczna z kodeksową telepracą?
  4. Przymusowa weryfikacja stanu zdrowia pracownika – zasady postępowania,
  5. Jakie zasady dotyczą przestoju w zakładzie?
  6. Jakie możliwości daje władzom tzw. specustawa antywirusowa i ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w kontekście zatrudniania pracowników i pracy zakładów?
  7. Delegacje służbowe w okresie epidemii
 2. Czas pracy:
  1. Czas pracy z formułą pracy zdalnej – skuteczne metody zarządzania czasem pracy w okresie wzmożonego zagrożenia zarażeniem;
  2. w jaki sposób przestrzegać odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej.
  3. Zasady powierzania pracownikom pracy w niedziele, święta i w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy):
  4. kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
  5. W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?
  6. Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
  7. Godziny nadliczbowe

   W jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
   W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy
   Jak rekompensować pracę w nadgodzinach czasem wolnym?
   Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?
 3. Urlopy
  1. Koronawirus a urlopy – czy można wysyłać pracowników na urlop w związku z epidemią? Czy pracownik może odbywać kwarantannę podczas urlopu?
  2. Udzielanie urlopów w świetle zaplanowanych przerw urlopowych w zarządzeniu o rozkładzie czasu pracy w roku i przerwach urlopowych.
  3. Udzielanie urlopów na żądanie
  4. Możliwość odwołania pracownika z urlopu
  5. Inne absencje pracownicze
  6. Urlopy okolicznościowe
  7. Krwiodawcy
  8. Wyjścia prywatne
  9. Szkolenia (BHP i zwykłe)
  10. Badania lekarskie
 4. Kary dyscyplinarne
  1. Odpowiedzialność porządkowa pracowników – obowiązujące zasady:
  2. Terminy związane z nakładaniem kar
  3. Rodzaje kar
  4. Rozmowa z ukaranym
  5. Informacja o możliwości odwołania się pracownika, tryb itp.
  6. Za co można pracownika karać
  7. Zasady odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej za naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy:
  8. Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa pracy?
 5. Rozwiązywanie umów
  1. Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron
  2. Niezbędne elementy prawidłowego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
  3. Formułowanie dobrej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po jego stronie oraz po stronie pracodawcy
  4. Zasady prawidłowych doręczeń pism wypowiadających umowę o pracę
  5. Konstruowanie porozumienia rozwiązującego stosunek pracy
  6. Uprawnienia pracowników szczególnie chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy (związkowcy, kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym, członkowie rady pracowników itd.)?
  7. Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym
  8. Termin na dyscyplinarkę – ile pracodawca ma czasu na decyzję?
  9. Dopuszczalne przyczyny rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym
  10. Zasady rozwiązywania umów o pracę w trybie natychmiastowym bez winy pracownika

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Michał Nocuń

Specjalista z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Łódź

woj. łódzkie

Golden Floor

02-326 Warszawa

al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
540
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: al. Jerozolimskie 123A
 • Kod pocztowy: 02-017
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1132836115

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
02-017 Warszawa, Polska
al. Jerozolimskie 123A
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!