Prawo w IT w świecie nowych technologii - nowe wyzwania i trendy

O szkoleniu

Dynamiczny rozwój branży ICT stawia przed organizacjami wyzwania o niespotykanej dotąd skali i charakterze. Wśród kwestii wymagających szczególnej uwagi są m.in. zmieniające się sposoby zawierania i realizacji kontraktów IT, kolejne restrykcje co do bezpieczeństwa systemów i obowiązywanie nowych regulacji prawnych.

Centrum Promocji Informatyki oraz kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy zapraszają przedstawicieli branży ICT na konferencję „Prawo IT w świecie nowych technologii – nowe wyzwania i trendy”. Podczas wydarzenia eksperci Prawa Nowych Technologii omówią aktualne i kluczowe zagadnienia dla sektora ICT, w tym:

 • wynagrodzenia w umowach IT i reguły ich waloryzacji,
 • „mylące interfejsy”,
 • prawne regulacje systemów sztucznej inteligencji (AI) w obrocie gospodarczym,
 • wpływ DORA na oczekiwania podmiotów finansowych wobec dostawców usług ICT,
 • cyberzagrożenia i standardy należytego zabezpieczenia systemów IT,
 • cyberatak jako siła wyższa.

W gronie prelegentów są również przedstawiciele biznesu, dzięki czemu słuchacze poznają techniczne aspekty zagadnień i możliwych rozwiązań. Podczas konferencji nie zabraknie praktycznych przykładów taktyki działania z konkretnymi problemami i branżowych case’ów.

Prowadzący od kilkunastu lat specjalizują się w prawnej obsłudze projektów nowotechnologicznych. Udzielają wsparcia w zakresie cyberbezpieczeństwa, umów IT, ochrony danych osobowych i zamówień publicznych zarówno administracji publicznej, jak i spółkom z branży IT, telekomom i twórcom innowacji finansowych.

Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w konferencji szczególnie zapraszamy dostawców usług ICT, podmioty odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, instytucje publiczne i prywatne wdrażające projekty IT.

Program szkolenia

9:00 - Rejestracja uczestników, poranna kawa

10:00 - Rozpoczęcie obrad, przedstawienie programu
mec. Agnieszka Wachowska

 

Część I - Nowe podejście i nowe problemy w umowach IT

10:15 - Systemy w modelu low-code / no-code – czym są i ja je regulować w Umowach:

 • Czym jest oprogramowanie low-code / no-code od strony technicznej.
 • Czym różnią się systemy w modelu low-code / no-code od „tradycyjnych” systemów:
  • strona techniczna,
  • odmienności na gruncie regulacji prawnej .
 • Omówienie kwestii prawnych kluczowych przy tworzeniu i negocjowaniu umów na wdrożenie, utrzymanie i rozwój oprogramowania w modelu low-code / no-code.

Przedstawiciel dostawcy IT oferującego rozwiązania oparte na technologii low-code/no-code Webcon
Radca prawny Marcin Ręgorowicz, Managing Associate Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy11:00Modele wynagrodzeń w umowach IT oraz waloryzacja wynagrodzeń w umowach IT:

 • Modele i specyfika wynagrodzenia w umowach wdrożeniowych i umowach utrzymaniowych:
  • Wynagrodzenia w modelach ryczałtowych subskrypcyjnych,
  • Wynagrodzenie w modelach „Time and Material”,
  • Elastyczne modele wynagrodzeń (wynagrodzenia oparte o tokeny i creditsy),
  • Premie za realizacje zadań przed czasem.
 • Waloryzacja umów IT – jak zapewnić skuteczność waloryzacji?
 • Praktyczne problemy z waloryzacją umów IT.
 • Jakie wskaźniki waloryzacyjne mogą być adekwatne do umów IT.
 • Umowy IT zawarte trybie zamówień publicznych a waloryzacja wynagrodzeń.

Piotr Nepelski
(Radca prawny, Managing Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

11:45 - Sesja pytań i odpowiedzi

12:00 - Przerwa na lunch

 

Część II - Nowe technologie i nowe wyzwania prawne w świecie IT

12:30 - Systemy tzw. sztucznej inteligencji (AI) w obrocie gospodarczym – praktyczne zagadnienia prawne:

 • Omówienie podstawowych pojęć z zakresu systemów tzw. sztucznej inteligencji oraz przykładów tego typu systemów stosowanych w praktyce obrotu.
 • Przegląd aktualnego stanu regulacji prawnych dot. tzw. sztucznej inteligencji w wybranych państwach oraz Unii Europejskiej.
 • Prezentacja kluczowych problemów prawnych związanych ze stosowaniem systemów opartych na AI w praktyce obrotu gospodarczego.
 • Wskazanie praktycznych sposobów uregulowania kwestii stosowania systemów opartych na AI w obrocie gospodarczym.

Radczyni prawna Agnieszka Wachowska, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Radca prawny Marcin Ręgorowicz Managing Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy13:15Ochrona użytkowników systemów IT przed mylącymi interfejsami („deceptive design patterns”) - aktualne i przyszłe wyzwania prawne:

 • Charakterystyka „mylących interfejsów” i przykłady ich zastosowania w systemach IT.
 • Wpływ prawa ochrony danych osobowych na stosowanie „mylących interfejsów”.
 • Zakaz stosowania „mylących interfejsów” w Akcie o usługach cyfrowych.
 • Środki zapobiegające powstawaniu „mylących interfejsów” przy tworzeniu oprogramowania.

Radczyni prawna Dominika Nowak-Byrtek Managing Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

14:00 - Sesja pytań i odpowiedzi

14:15 - Przerwa na kawę

 

Część III - Cyberzagrożenia i umowy IT

14:45 - Rozporządzenie DORA – nowe wymogi dla dostawców usług ICT dla sektora finansowego:

 • Zakres stosowania regulacji DORA i jej charakter prawny.
 • Wymogi wobec umowy podmiotu finansowego z dostawcą usługi ICT.
 • Wpływ DORA na oczekiwania podmiotów finansowych wobec dostawców usług ICT.
 • Zasady nadzoru nad kluczowymi zewnętrznymi dostawcami usług ICT.

Radca prawny Karol Juraszczyk, Managing Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy15:30Odpowiedzialność dostawców IT za przypadku naruszenia cyberbezpieczeństwa – w tym case study

 • Czy i w jakim zakresie dostawca IT może być odpowiedzialny za naruszenie zasad bezpieczeństwa i cyberzagrożenia?
 • Czy dostawca IT może odpowiadać za cyberataki?
 • Cyberatak jako siła wyższa.
 • Case study dotyczące cyberataków i roli w nich dostawców IT.
 • Co wyznacza standardy należytego zabezpieczeczenia systemów IT.
 • Znaczenie treści umowy oraz przyjętych polityk bezpieczeństwa dla odpowiedzialności dostawców IT za cyberataki.

Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa
Radczyni prawna Agnieszka Wachowska

16:15 - Sesja pytań i odpowiedzi

16:30 - Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Czas trwania

09.00-16.30

Prelegenci

Karol Juraszczyk

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w prawie usług płatniczych, ochrony danych osobowych oraz zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML). Posiada praktykę w zakresie prawa umów, usług świadczonych drogą elektroniczną, ochrony konsumentów oraz prawa e-commerce. Reprezentuje instytucje płatnicze przed organami nadzorującymi ich działalność, w tym KNF i GIIF. W Kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Technologie Media Telekomunikacja, doradzając podmiotom z sektora FinTech, w szczególności w zakresie prawa instytucji finansowych i prawa usług płatniczych.
Doświadczenie zdobywał w zapewniając obsługę prawną jednego z wiodących dostawców usług płatniczych działających na polskim rynku, w sektorze e-commerce. Reprezentował spółkę w procesach due dilligence oraz integracji post-transakcyjnej. Wcześniej był związany z obszarem rynków kapitałowych, pracując w działach Compliance dwóch domów maklerskich.
Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu regulacji rynku finansowego i  ochrony danych osobowych. Współautor praktycznych komentarzy do ustawy implementującej dyrektywę PSD2 do polskiego porządku prawnego oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/389 (RTS SCA&CSC).

Piotr Nepelski

Radca prawny specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz prawie umów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem umów IT. W Kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT w ramach zespołu IT-Tech i Zamówień Publicznych. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej największych zamawiających oraz wiodących dostawców rozwiązań IT. Zapewnia wsparcie prawne w zakresie rozwiązywania sporów. Konsultant przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w zakresie prawa zamówień publicznych. Wielokrotnie brał udział jako prelegent na ogólnopolskich konferencjach branżowych i szkoleniach dla przedstawicieli firm IT i podmiotów biorących udział w przetargach. Autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz umów IT. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych przez Polską Akademię Nauk na kierunku Prawo Zamówień Publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Center for American Law Studies przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kursu prawa angielskiego przy British Law Centre. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Uzyskał certyfikat AgilePM Foundation w zakresie zarządzania projektami w metodykach zwinnych.

Dominika Nowak-Byrtek

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii.
Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych klientów obejmującym przede wszystkim prawo ochrony danych osobowych – w tym obszar ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO): przygotowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, audyty oraz sporządzanie opinii prawnych dla podmiotów m.in. z branży internetowej, medycznej oraz telekomunikacyjnej – a także szeroko pojęte prawo nowych technologii, prawo administracyjne i dostęp do informacji publicznej. Doradza i reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem UODO oraz przed sądami administracyjnymi.
Autorka prac z zakresu prawa ochrony danych osobowych, w tym artykułów drukowanych na łamach kwartalnika „Ochrona Danych Osobowych”, publikowanego przez wydawnictwo Wiedza i Praktyka.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2013), stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia), a także absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus Law School w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński.
Biegle posługuje się językiem angielskim.
publikacje
"Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poradnik dla radców prawnych i adwokatów"
"Artykuły w IT Professional"

Marcin Ręgorowicz

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej w zakresie branży IT i nowych technologii. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa ochrony danych osobowych, postępowaniach sądowych oraz procesach due diligence związanych z przejęciami i przekształceniami spółek prawa handlowego. W Kancelarii TKP uczestniczy w pracach praktyki TMT w ramach zespołu IT-Telco.
Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych „Prawo własności intelektualnej” w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.
W ramach praktyki zawodowej zajmował się głównie obsługą dużych i średnich podmiotów gospodarczych (przede wszystkim z branży IT i gamedev, jak również branży energetycznej), w tym również jako prawnik koordynujący. Brał udział w licznych projektach z zakresu IT oraz związanych z własnością intelektualną, w szczególności w procesie negocjowania i wykonywania umów na systemy IT.

Agnieszka Wachowska

W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, w tym również od strony podmiotów publicznych i zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych w IT.
Odpowiedzialna także za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz doradztwo z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Brała udział w ponad stu projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących IT, w tym wdrożeniowych, serwisowych, hostingowych, licencyjnych, a także w rozwiązywaniu złożonych sporów IT.
Uczestniczyła w przeprowadzaniu wielu dużych i kompleksowych audytów umów dotyczących IT, w tym badających zakres uprawnień do oprogramowania. Uznana prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach.
Rekomendowana i nominowana w polskich i zagranicznych rankingach prawników (m.in. Legal 500 – jako Next Generation Lawyers, nominowana do Rising Stars w konkursie Gazety Prawnej). Autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych z zakresu prawa autorskiego, prawa autorskiego i prawnej ochrony programów komputerowych, a także zamówień publicznych w IT.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!