Prawo własności intelektualnej w praktyce

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie stacjonarne.

Cele szkolenia:

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z regulacjami prawa własności intelektualnej
 • Praktyczne podejście ochrony własności intelektualnej
 • Poszerzenie kompetencji w zakresie stosowania prawa
Dlaczego warto wziąć udział?

1. Na poziomie wiedzy:

 • znajomość wybranych regulacji prawnych dotyczących prawa własności intelektualnej
 • znajomość przepisów prawa dotyczących prawa własności intelektualnej

 

 

2. Na poziomie umiejętności:

 • oswojenie i rozumienie tekstu prawnego
 • umiejętność generowania innowacji wolnych od praw osób trzecich
 • umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu
 • identyfikowanie szans/zagrożeń w zakresie prawa własności intelektualnej

3. Na poziomie postawy:

 • świadomość prawna w zakresie regulacji prawnych z obszaru szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej
Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich osób zaiteresowanych tematem własności intelektualnej i mediów cyfrowych.

Program szkolenia

MODUŁ I. WPROWADZENIE DO PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W tej części uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi regulacjami dotyczącymi ochrony innowacji oraz prawa nowych technologii. W części wprowadzającej przedstawione zostaną schematy myślenia prawniczego i sposoby pracy z tekstem prawnym.

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Pojęcie własności intelektualnej.
 2. Własność intelektualna a własność rzeczy.
 3. Potrzeba ochrony innowacyjnych rozwiązań.
 4. Innowacje a własność intelektualna.
 5. Prawo autorskie a prawo własności przemysłowej.
 6. Oznaczenia ® © ™
 7. CASE STUDY: POMYSŁ NA WYNALAZEK.

MODUŁ II. ŹRÓDŁA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 1. Prawo polskie: ustawa o prawie autorskim, prawo własności przemysłowej, zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
 2. Prawo Unii Europejskiej.
 3. Rozporządzenia i dyrektywy.
 4. Ważniejsze regulacje międzynarodowe.
 5. Rola orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE.
 6. CASE STUDY.

MODUŁ III. PRAWO AUTORSKIE 

W tej części szkolenia skupimy się na problemach prawa autorskiego w środowisku cyfrowym. Główny akcent szkolenia przeniesiony będzie na problem bezpiecznego poruszania się w Internecie, w tym korzystania z mediów społecznościowych, z  wolnych zasobów oraz z domen internetowych. Uczestnicy zapoznają się też z wybranymi zagadnieniami z prawa mediów.

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Wiadomości podstawowe.
 2. Pojęcie i przykłady utworów.
 3. Utwory samoistne, inspirowane, zależne: problemy.
 4. CASE STUDY: DOKUMENTACJA TECHNICZNA, CZY PODLEGA OCHRONIE? 
 5. Utwory pracownicze.
 6. Dozwolony użytek.
 7. CASE STUDY: KIEDY CYTAT JEST DOPUSZCZALNY?
 8. Plagiat czy inspiracja?
 9. Zadanie praktyczne: Rozpoznaj, co jest a co nie jest utworem.
 10. Programy komputerowe i ich ochrona.
 11. Ochrona baz danych.
 12. Problem ochrony technicznych zabezpieczeń.
 13. Domeny internetowe i spory domenowe.
 14. CASE STUDY: RIPOWANIE PIOSENEK, legalne czy nie?
 15. CASE STUDY: SŁYNNE PLAGIATY.

MODUŁ IV. WPROWADZENIE DO PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

 1. Wiadomości podstawowe.
 2. Patenty i wynalazki.
 3. CASE STUDY.
 4. Wzory użytkowe.
 5. Wzory przemysłowe.
 6. Znaki towarowe.
 7. CASE STUDY.
 8. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.
 9. CASE STUDY: UJAWNIAĆ CZY NIE UJAWNIAĆ ?
 10. Dokumenty w firmie a ochrona danych osobowych.
 11. Ochrona danych technicznych.
 12. CASE STUDY: WIZERUNEK.
 13. Prawo własności przemysłowej w  Internecie.
 14. CASE STUDY: PIRACTWO DOMENOWE.
 15. Ćwiczenie: CZY PODLEGA OCHRONIE?

MODUŁ V. OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PRAKTYCE

 1. Uwagi wprowadzające.
 2. Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa autorskiego.
 3. Wybrane przypadki z praktyki ochrony znaków towarowych.
 4. Przykłady dotyczące patentów.
 5. Praktyka ochrony wzorów przemysłowych.
 6. CASE STUDY: CIEKAWE PROCESY SĄDOWE.

MODUŁ VI. PRZYKŁADOWY MODEL ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (INNOWACJAMI)

 1. Planowanie procesu generowania własności intelektualnej .
 2. Organizowanie i wdrażanie procesu ochrony własności intelektualnej.
 3. Kontrolowanie procesu zarządzania własnością intelektualną.
 4. CASE STUDY: BEZPIECZEŃSTWO DOKUMENTÓW „FIRMOWYCH”.

MODUŁ VII. ZNACZENIE OCHRONY INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ I TRANSFER TECHNOLOGII

 1. Rynkowa wartość patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych.
 2. Możliwości komercyjnej eksploatacji własności intelektualnej.
 3. Transfer technologii, czyli od koncepcji do biznesu.
 4. CASE STUDY: DOBRE PRAKTYKI W TRENSFERZE TECHNOLOGII.

MODUŁ VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Uwagi ogólne o zasadach odpowiedzialności.
 2. Roszczenia przysługujące uprawnionemu.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie prawa własności przemysłowej.
 5. Odpowiedzialność za działalność w Internecie.
 6. CASE STUDY: PLIKI ŚCIĄGANE Z INTERNETU: LEGALNIE CZY NIE?
 7. QUIZ sprawdzający.

Czas trwania

I dzień: 10:00 - 17:00
II dzień: 09:00 - 16:00

Prelegenci

dr hab. Aleksandra Nowak-Gruca, Prof. UEK

Trener AVENHANSEN

Doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne, ekonomista (ekspert w zakresie ekonomicznej analizy prawa), rzecznik patentowy. Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej, a także zarządzaniu wiedzą i kapitałem intelektualnym.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA

00-684 Warszawa

Wspólna 56

woj. mazowieckie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 580
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • wsparcie poszkoleniowe Trenera
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłączne 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków ul. Podłączne 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!