Szkolenie

Preparaty/półprodukty dla przemysłu spożywczego zawierające substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy oraz znakowanie tych preparatów i żywności z ich dodatkiem

O szkoleniu

Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne przepisy Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie (zmiany przewidywane w najbliższym czasie). Zostanie omówione zastosowanie tych przepisów do preparatów/półproduktów przeznaczonych do produkcji żywności.
Zostaną omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów - m.in. dotyczy to rozróżnienia pomiędzy substancją dodatkową a substancją pomocniczą w przetwórstwie, przyporządkowania produktów do odpowiedniej kategorii w rozporządzeniu 1129/2011 (czy należy klasyfikować półprodukt czy produkt końcowy), klasyfikacji ekstraktów o właściwościach barwiących (składnik żywności czy barwnik), podawania nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktów.
Przedstawione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów wraz z oceną ich skutków dla producentów żywności (półproduktów i produktów finalnych); w tym przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych zwierających aromaty naturalne oraz przepisy dotyczące aromatów dymu wędzarniczego.

Zostaną przedstawione przewodniki Komisji Europejskiej: przewodnik dotyczący zasady przenoszenia (projekt) oraz przewodnik w zakresie klasyfikacji enzymów.

Na szkoleniu zostaną omówione również zasady znakowania preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego z uwzględnieniem znakowania finalnych środków spożywczych.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów preparatów/półproduktów przeznaczonych do stosowania w produkcji żywności (tzw. obrót business to business), dla producentów żywności stosujących preparaty/półprodukty oraz dla pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością stosowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w preparatach/półproduktach jak również w produktach finalnych.

Program szkolenia

I. Unijne wykazy substancji dodatkowych - załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:

1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie
unijnego wykazu dodatków do żywności
- substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji,
znakowanie w wykazie składników produktu/półproduktu
- zasada przenoszenia w praktyce – substancje dodatkowe obecne w
półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków
spożywczych; substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników- przykłady
- kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji
dodatkowych do półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego - klasyfikujemy
półprodukt czy produkt końcowy? Studium przypadku.
2. Obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych,
wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów – jak stosować
te przepisy w odniesieniu do półproduktów.

3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego
wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach
spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
- limity w substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach
oraz w substancjach odżywczych.

II. Inne prace Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych:

1. przewodnik dotyczący rozróżniania składników żywności o właściwościach barwiących
(np. ekstrakty z roślin) a barwnikami – problemy interpretacyjne i konsekwencje dla
producentów żywności
2. projekt przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie zasady przenoszenia (ang. carry-over)

III. Unijny wykaz substancji aromatycznych oraz rozporządzenie Komisji w sprawie aromatów
dymu wędzarniczego
- Aromaty, w tym aromaty dymu wędzarniczego w półproduktach przeznaczonych dla przemysłu
spożywczego – czy zawsze mogą być obecne w półproduktach?
IV. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków
spożywczych zawierających enzymy

1. aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności
zawierającej enzymy
2. przewodnik Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów (składnik produktu czy
substancja pomocnicza w przetwórstwie)
3. stan prac nad wspólnotową listą enzymów

V. Znakowanie preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego

1. Informacje obowiązkowe na etykietach preparatów/półproduktów przeznaczonych dla
przemysłu spożywczego
2. Oznakowanie preparatów zawierających substancje dodatkowe – co musi być na etykiecie,
a co tylko w dokumentacji towarzyszącej przesyłce.
3. Informacje dotyczące aromatów dymu wędzarniczego obecnego w preparatach.
4. Znakowanie półproduktów a znakowanie wyrobów finalnych zawierających półprodukty – jakie
informacje powinien przekazać dostawca preparatów swojemu odbiorcy.

VI. Dyskusja
Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 28.09.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Czas trwania

1 dzień, 6 godz.

Prelegenci

Cytat
Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 września 2017
budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
.
590 PLN
Cena zawiera:
  • zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, obiad.
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!