Prewencja urazów. Postępy w leczeniu uszkodzeń mięśni i ścięgien: ocena, rehabilitacja, trening i powrót do gry.

O szkoleniu

Urazy mięśni stanowią 55% urazów sportowych i mają ogromny wpływ na pracę wykonywaną przez fizjoterapeutę. Jeśli chodzi o kontuzję ścięgna, to jest to około 50% elitarnej populacji sportowej. Znajomość ogólnej i szczegółowej oceny różnych mięśni i różnych ścięgien ciała, a także ich obrażeń i ich bardzo różnych prezentacji, jest niezbędna, aby móc wykonać prawidłowo leczenie zgodne z postępem naukowym, tak niezbędne w świecie zdrowia każdego sportowca. Na tym szkoleniu zrozumiesz, jak ocenić uraz, jakich narzędzi powinieneś użyć i jak z nich skorzystać, jakie zabiegi powinno się zastosować na każdym etapie urazu oraz jak postępować w procesie rehabilitacji funkcjonalnej pasywnej i aktywnej (powrót na boisko i aktywności sportowej).

Celem kursu jest uzyskanie dobrego zarządzania zmianami mięśni i ścięgien od wstępnej oceny, poprzez znajomość różnych prezentacji klinicznych i najwłaściwszego leczenia, w oparciu o diagnozę, znajomość różnych klasyfikacji, które po poprowadzą nas od pasywnej do najbardziej aktywnej terapii aż do momentu powrotu do gry.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szczegółowe:

 • Poznać fizjologię mięśni i ścięgien
 • Poznać różne prezentacje mięśni i ścięgien dotkniętych zmianami
 • Nauczyć się dokonywać prawidłowej oceny i diagnozy uszkodzenia ścięgna i mięśni
 • Znać różne etapy urazu ścięgna i mięśni
 • Poznać różne postępowanie, które należy wykonać w zależności od fazy urazu i rodzaju urazu
 • Ćwiczenia pasywne i aktywne w zależności od fazy urazu
 • Naucz się rozwijać aktywną sesję pracy (rozgrzewka, aktywacja, główna część, regeneracja)
 • Naucz się odpowiednio planować plan rehabilitacji od początku kontuzji aż do jej odzyskania w oparciu o prawidłową kontrolę obciążeń i potrzeb kontuzjowanego sportowca
 • Poznaj postępy w diagnozowaniu, leczeniu i kryteriach Return To Play.
 • Poznaj kryteria powrotu do gry dla każdej kontuzji.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenia skierowane są do:

 • fizjoterapeutów sportowych,
 • trenerów motorycznych,
 • trenerów przygotowania fizycznego w klubach sportowych.

Program szkolenia

Temat 1: Mięsień

 1. Budowa i histologia
 2. Rodzaje włókien
 3. Funkcja
 4. Układ nerwowo-mięśniowy

Temat 2: Urazy mięśnia

 1. Aktualizacja
 2. Epidemiologia
 3. Czynniki ryzyka
 4. Klasyfikacje
 5. Histopatologia
 6. Ocena kliniczna
 7. Prezentacja kliniczna
 8. Leczenie uszkodzenia mięśni
 9. FUNKCJONALNY PLAN REHABILITACJI. KLUCZ

Temat 3: Urazy mięśnia czworogłowego

 1. Szczegółowa ocena i postępy w leczeniu
  • Uraz mięśnia prostego uda
  • Kostniejące zapalenie mięśnia
 2. Szczegółowe kryteria powrotu do gry

Temat 4: Urazy mięśni kulszowo-goleniowych

 1. Szczegółowa ocena i postępy w leczeniu
  • Dwugłowy uda
  • Półścięgnisty
  • Półbłoniasty
  • Uwięzienia nerwowe mięśni kulszowo-goleniowych
 2. Szczegółowe kryteria powrotu do gry

Temat 5: Urazy mięśni łydki

 1. Szczegółowa ocena i postępy w leczeniu
  • Brzuchaty
  • Uraz typu stłuczeni
  • Uwięzienia nerwowe mięśnia brzuchatego
 2. Szczegółowe kryteria powrotu do gry

Temat 6: Uraz mięśnia płaszczkowatego

 1. Szczegółowa ocena i postępy w leczeniu
  • Brzuchaty
  • Uraz typu stłuczeni
  • Uwięzienia nerwowe mięśnia brzuchatego
 2. Szczegółowe kryteria powrotu do gry

Temat 7: Uraz przywodziciela

 1. Szczegółowa ocena i postępy w leczeniu
  • Przywodziciel wielki
  • Przywodziciel długi
  • Przywodziciel krótki
 2. Szczegółowe kryteria powrotu do gry

Temat 8: Ścięgno

 1. Budowa i histologia
 2. Rodzaje włókien
 3. Funkcja
 4. Układ nerwowo-ścięgnisty

Temat 9: Uraz ścięgna

 1. Aktualizacja
 2. Epidemiologia
 3. Czynniki ryzyka
 4. Klasyfikacje
 5. Histopatologia
 6. Ocena kliniczna
 7. Prezentacja kliniczna
 8. Leczenie urazów ścięgien
 9. FUNKCJONALNY PLAN REHABILITACJI. KLUCZ.

Temat 10: Urazy ścięgien w kończynie dolnej

 1. Szczegółowa ocena i postępy w leczeniu urazów ścięgna mięsnia czworogłowego
 2. Szczególna ocena i postępy w leczeniu urazów ścięgna Achillesa
 3. Szczegółowa ocena i postępy w leczeniu kompleksu ścięgien łonowych

Czas trwania

4 dni
09:00 – 17:00 (czwartek, piątek, sobota)
09:00 – 13:30 (niedziela)

Prelegenci

ALEJANDRO BARBOSA ROMERO

TOTTENHAM HOTSPUR FOOTBALL CLUB (PREMIER LEAGUE)

FISIOTERAPEUTA CONSULTOR DE DEPORTISTAS DE ÉLITE: FUTBOL PROFESIONAL (LA LIGA, PREMIER LEAGUE, CALCIO, PRIMEIRA LIGA) Y TENIS PROFESIONAL (WTA, ATP)

Doświadczenie

 • TOTTENHAM HOTSPUR FOOTBALL CLUB
  (PREMIER LEAGUE)
  Temporada 2017/2018
  Temporada 2018/2019 (actualidad)
  Fisioterapeuta del staff médico del primer equipo
 • FISIOTERAPEUTA PERSONAL FERNANDO LLORENTE
  Junio 2016 – Actualidad
 • FISIOTERAPEUTA CONSULTOR DE DEPORTISTAS DE ÉLITE: FUTBOL PROFESIONAL (LA LIGA, PREMIER LEAGUE, CALCIO, PRIMEIRA LIGA) Y TENIS PROFESIONAL (WTA, ATP)
  Noviembre 2013 – Actualidad
 • SPORTPLUS CENTER CENTRO DE RECUPERACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FISIOTERAPEUTA Y DIRECTOR AREA DE RECUPERACIÓN
  Noviembre 2013 – Junio 2016
  Jefe del área de Recuperación
  Fisioterapeuta consultor de futbolistas de élite Nacional e Internacional pertenecientes a: Real Betis Balombié, Sevilla FC, FC Barcelona, Getafe FC, UD Las Palmas, FC Porto, Sporting de Lisboa, Middlesbrough FC, Newcastle FC, ACF Fiorentina.
 • UNIDAD DE MEDICINA DEPORTIVA SADUS
  Enero 2012 – Enero 2013
  Fisioterapeuta de la Unidad Deportiva de la Universidad de Sevilla

 

dr MICHAŁ HADAŁA

MIĘDZYNARODOWY INSTRUKTOR KINETIC CONTROL, MCCONNELL INSTITUTE, MSI

Jego główne zainteresowania dotyczą tematów związanych z analizą, oceną, korekcją i prewencją patologii w obrębie narządu ruchu. Przez wiele lat związany ze sportem zawodowym i amatorskim. Jako terapeuta i trener pracuje z fizjoterapeutami na różnych Uniwersytetach w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Zajmuje się konsultingiem i treningiem młodych sportowców. Współpracował i uczył się od wielu utalentowanych specjalistów, fizjoterapeutów i rehabilitantów. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Rzeszów

woj. podkarpackie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 869
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Fizjo-Sport
35-604 Rzeszów
Stokrotek 10
woj. podkarpackie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Pkt. 1.

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie należy dokonać za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego oraz telefonicznego potwierdzenia miejsca na kursie z organizatorem.

Pkt. 2.

Kwalifikowanie na listę uczestników szkolenia następuje według kolejności nadchodzących zgłoszeń oraz wpłaceniu zaliczki w wyznaczonym przez organizatora terminie.

Pkt. 3.

Po zamknięciu listy uczestników istnieje możliwość wpisania potencjalnego kandydata na listę rezerwową, a w przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej lub jej skreślenia z listy uczestników przez organizatora  – zakwalifikowania na listę uczestników.

Pkt. 4.

Osoba zakwalifikowana na kurs jest zobowiązana do przesłania dokumentów, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej, oraz przestrzegania terminu wpłaty. Niedotrzymanie terminu wpłaty skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

Pkt. 5.

Wpłaty za kurs należy dokonać na konto lub gotówką osobiście w wyznaczonym terminie, pod rygorem skreślenia z listy uczestników.

Pkt. 6.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu wpłaty za kurs, z tym, że:

 1. w razie rezygnacji do 6 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę w wysokości 50% wpłaty.
 2. w razie rezygnacji do 4 tyg. przed rozpoczęciem potrąca się 100% wpłaconej sumy.

Pkt. 7.

W razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane wszystkim uczestnikom kursu lub przenoszone na inny kurs w zależności od woli wpłacającego.

Pkt. 8.

W uzasadnionych przypadkach (zdarzenia losowe, choroba) organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu planowanych szkoleń bez możliwości roszczeń finansowych uczestników.

Pkt. 9.

Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą prowadzącego szkolenie.

Pkt. 10.

Zgłaszający zobowiązuje się przestrzegać niniejszy regulamin od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego do organizatora. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z natychmiastowym skreśleniem z listy uczestników.

Pkt.11.

Uczestnik jest odpowiedzialny finansowo za spowodowanie szkód w trakcie szkolenia i pokrycia strat w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia.

Pkt.12.

Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z prawami autorskimi – dokument jest wypełniany i podpisywany indywidualnie przez każdego z uczestników przed rozpoczęciem szkolenia na miejscu

Pkt.13.

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom transportu, zakwaterowania i wyżywienia, chyba że opis szkolenia stanowi inaczej.

Pkt.14.

Osoba wysyłając Zgłoszenie On-Line automatycznie zgadza się z niniejszym Regulaminem Szkoleń oraz akceptuje warunki finansowe i terminy szkolenia. Regulamin obowiązuje uczestnika od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego.

Pkt.15.

Nie zapoznanie się przez uczestnika z Regulaminem Szkoleń nie uprawnia osoby do roszczeń sprzecznych z powyższymi postanowieniami, stąd też prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!