Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/problem-solving8d-rozwiazywanie-problemow-47698-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Termin szkolenia
7-8 listopada 2019r., Katowice - Hotel Novotel Centrum Katowice****


Cele szkolenia
Analiza przypadków z firm produkcyjnych/firmy zlecającej (wymaga wstępnych danych np. podczas audytu wstępnego) – jak pracował zespół TPS w konkretnych przypadkach? Ocena skuteczności pracy zespołu i wypracowanych rozwiązań. Każdy z uczestników szkolenia poprowadzi zespół Team Problem Solving.
• Opanowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat narzędzi Problem Solving,
• Praktyczne opanowanie metodyki postępowania z problemem,
• Nabycie umiejętności organizacji procesu szukania rozwiązań i prawdziwych przyczyn problemów, a nie „gaszenia pożarów”,
• Nauka konstruktywnego i systematycznego podejścia do analizy i skutecznej eliminacji problemów,
• Praktyczne przećwiczenie nabytych umiejętności z wykorzystaniem narzędzi Problem Solving.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów firm, managerów produkcji, planistów, a także pracowników operacyjnych oraz pracowników działów jakości.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie w temat szkolenia:
• podstawy Lean Manufacturing,
• zastosowanie PDCA,
• zasada SMART przy ustalaniu celów.

2. Wyodrębnienie i określenie „PROBLEMU”:
• przeszkody stawiane przed procesem rozwiązywania problemu/problemów,
• ciąg procesu rozwiązywania „PROBLEMU” w tym:
• poszukiwanie przyczyn,
• określenie celu,
• analiza i wybór przyczyny,
• działania korygujące,
• standaryzacja.

3. Team Problem Solving TPS Zespół do spraw Problem Solving:
• zagadnienia wstępne
• członkowie zespołu,
• budowanie zespołu,
• podział ról i odpowiedzialności,
• zasady współpracy w zespole,
• komunikacja w zespole.

4. Metodologia rozwiązywania problemów 8D:
• co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować,
• D0 – Przygotowanie do procesu 8D,
• D1 – Powołanie zespołu 8D,
• D2 – Opis problemu,
• D3 – Wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych,
• D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej,
• metoda 5 WHY,
• metoda 5W+1H,
• wykres przyczynowo-skutkowy Ishikawy/ CEDAC,
• burza mózgów w oparciu o Metodę Philipsa 623,
• diagram Pareto,
• histogram ,
• Drzewo Usterek,
• D5 – Wybór i weryfikacja stałych działań korygujących,
• D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących - PDCA,
• D7 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących - zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom,
• D8 – Podziękowania i uznania dla zespołu 8D.

5. Warsztaty praktyczne.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Problem Solving/8D – rozwiązywanie problemów