Produkt opowiedziany historią. Techniki storytellingu w sprzedaży biznesowej

O szkoleniu

Chcesz skutecznie sprzedawać? Dążysz do zbudowania swojej marki osobistej? Chcesz, aby Klienci zaufali właśnie Tobie?
Jako sprzedawcy zazwyczaj znamy nasz produkt od podszewki. Możemy bez zająknięcia wymienić wszystkie jego funkcje, cechy i właściwości. Wiedza o produkcie oraz doświadczenie biznesowe sprawia, że potrafimy odpowiedzieć na pytania, a zarazem potrzeby naszych klientów.
Często nie wystarcza to jednak do przeprowadzenia skutecznej sprzedaży.... Często pomimo przytaczania logicznych argumentów, wykresów i atrakcyjnych slajdów klient nie decyduje się na zakup.
Dlaczego tak się dzieje? Czego zabrakło?
Często, pomimo funkcjonalności danego produktu, usługi, czy rozwiązania, potencjalny Klient nie jest przekonany, czy POTRZEBUJE właśnie TEGO produktu w SWOIM życiu. Innymi słowy, czuje że Twoja prezentacja sprzedażowa w zdecydowanie większym stopniu dotyczy oferowanego produktu niż.... jego samego/jej samej. W rezultacie, produkt ten wydaje mu się raczej być czymś abstrakcyjnym i odległym niż rozwiązaniem JEGO/JEJ realnego problemu.
Jak zatem zmienić ten stan rzeczy? Tutaj właśnie z pomocą przychodzą techniki storytellingu.
Dzięki ich odpowiedniemu zastosowaniu, w centrum naszego przemówienia sprzedażowego znajdzie się konkreny klient/widownia i JEGO/ICH potrzeby. Storytelling sprzyja bowiem skutecznemu ukazaniu całego procesu, poczynając od celu, który zamierza osiągnąć bohater, poprzez problem i jego negatywne rozwiązania, aż do rozwiązania, którym okazuje się nasz produkt, osiągnięcia upragnionego celu i przemiany wewnętrznej.... Sekret skutecznej historii polega bowiem na tym, że klient słuchając o innym bohaterze, tak naprawdę dostrzega w nim.... siebie. Taki sam problem do rozwiązania sprawia, że nasz odbiorca/widownia wyciągają z historii realną wartość, dopasowaną do ich potrzeb.
Kto z nas nie lubi słuchać o sobie samym? Kto z nas nie chciałby otrzymać produktu realnie zaspokajającego potrzeby i poprawiającego jakość naszego życia?
Atutem oferowanego szkolenia jest holistyczne podejście do technik storytellingu, poprzez oparcie ich o narzędzia diagnozowania rzeczywistych potrzeb audytorium, wyboru bohatera i definiowania konfliktu. Tylko tak opracowana i opowiedziana historia sprzyja skutecznej sprzedaży.

Wspólnie poznajmy Twojego klienta oraz odnajdźmy i opowiedzmy.... historię na miarę JEGO POTRZEB!

Cele szkoleniowe:
C1: nabycie wiedzy i umiejętności definiowania problemu klienta/odbiorcy i celu przemówienia.
C2: nabycie wiedzy i umiejętności skutecznego definiowania potrzeb audytorium.
C3: nabycie umiejętności uporządkowania historii za pomocą modelu bajki.
C4: nabycie umiejętności kreacji konfliktu i bohatera stosownie do potrzeb audytorium.
C5: nabycie umiejętności kreowania zmiany emocji dzięki strukturze podróży bohatera.
C6: nabycie umiejętności stosowania argumentacji: logos, pathos i ethos w konkretnej historii.

Dlaczego warto wziąć udział?

Efekty szkoleniowe:
E1: uczestnik potrafi definiować problem i cel przemówienia zawierającego historię.
E2: uczestnik potrafi definiować potrzeby audytorium.
E3: uczestnik potrafi uporządkować swoją historię za pomocą modelu bajki.
E4: uczestnik potrafi wybrać bohatera oraz kreować konflikt stosownie do potrzeb audytorium.
E5: uczestnik potrafi wywołać zmianę emocji za pomocą struktur storytellingu.
E6: uczestnik potrafi stosować argumentację logos, pathos i ethos w konkretnej historii.

Korzyści:
Praca autorską metodą piramidy przemówień polega na zrozumieniu zależności pomiędzy różnymi elementami przemówienia i umiejętnym ich wykorzystaniu. Zapewnia to 4 podstawowe korzyści:

 • klarowność celu i treści wystąpienia oraz samej historii,
 • przekaz dostosowany do potrzeb konkretnego audytorium,
 • zapamiętywalność historii oraz zaciekawienie nią,
 • spójność zastosowanych narzędzi retorycznych.

Szczegółowe korzyści obejmują natomiast:

 • zrozumienie kluczowych składników każdej historii i umiejętność ich praktycznego zastosowania,
 • umiejętność przeprowadzenia analizy potrzeb widowni,
 • usystematyzowanie historii za pomocą modelu bajki,
 • umiejętność skutecznego zaprojektowania zmiany emocji dzięki strukturze podróży bohatera,
 • umiejętność kreacji konfliktu i bohatera stosownie do potrzeb audytorium,
 • umiejętność dostosowania historii o produkcie do potrzeb audytorium,
 • umiejętność uatrakcyjnienia historii o produkcie,
 • analizę potencjału wykorzystania opowieści naszych klientów.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które w swojej codziennej pracy, prezentują swoje produkty klientowi zarówno w spotkaniach 1:1, jak i podczas większych spotkań, zarówno stacjonarnie, jak i online. W szczególności będzie ono przydatne:

 • przedsiębiorcom, zarówno działającym w spółkach, jak i jednoosobowym,
 • kierownikom działów sprzedaży i ich zespołom,
 • project managerom,
 • pracownikom działów marketingu,
 • pracownikom sektora IT chcącym skutecznie sprzedawać swoje produkty i usługi,
 • pracownikom sektora bankowego chcącym skutecznie sprzedawać swoje produkty i usługi,
 • freelancerom dążącym do skutecznego budowania swojej marki osobistej.

Program szkolenia

 1. Energizer
 2. Rdzeń dobrej historii - cel wystąpienia i problem widowni:
  • Storytelling w piramidzie przemówień.
  • Cel ogólny i szczegółowy wystąpienia.
  • Akronim "PEWNI".
  • Akronim "PEWNI" - ćwiczenie grupowe.
 3. Jak poznać mojego klienta?
  • Sześć kluczowych obszarów analizy potrzeb.
  • Opracowanie pytań do kwestionariusza - ćwiczenie grupowe.
  • Archetypy bohaterów – wprowadzenie.
 4. Aby historia była historią...
  • Historie zadowolonych klientów - o co pytać?
  • Logos, ethos, pathos.
  • Cztery kluczowe elementy storytellingu.
  • Temperatura konfliktu i zasady kreacji przeciwnika.
  • Model bajki.
  • Model bajki w sprzedaży/marketingu.
 5. Historie w skutecznej sprzedaży:
  • Struktura STAR – wprowadzenie.
  • Akronim STORY - najważniejsze momenty.
  • Struktura STAR - historia "o produkcie".
  • Historia o produkcie i archetypy – analiza.
  • Gdy klient opowiada swoją historię.....
  • Historia klienta - analiza studium przypadku.

Czas trwania

9:00-16:00

Prelegenci

Hanna Wiczanowska

Certyfikowany trener biznesu w ramach International Trainers & Facilitators Federation. Zaawansowany Srebrny Mówca (ACS) oraz Zaawansowany Brązowy Lider (ALB) według certyfikacji organizacji Toastmasters International. Jej kompetencjom zaufali między innymi: Jeronimo Martins Polska S.A., Jacobs S.A. (biuro w Krakowie), GlaxoSmithKline (biuro w Poznaniu), PSNC Future Labs Poznań, Maik Group Artur Maik, Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Strefa Szkoleń, Modra Sova Sp. z.o.o, Anna Krause. Ekspert Prawa Oświatowego, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Cognitus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w zakresie szkolenia, zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, jak i prowadzenia zajęć w ramach Uniwersytetu Otwartego), stowarzyszenie Center for American Studies (w zakresie ogólnych szkoleń z wystąpień publicznych oraz szkoleń dedykowanych prawnikom), Fundacja Brama Epok, Stowarzyszenie MOST (w zakresie szkoleń dla NGO w ramach programu "Z prawem na TY"), Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Poznańska Kooperatywa Spożywcza Niezależne Zrzeszenie Studentów, Studenckie Forum Business Centre Club, Krajowa Reprezentacja Doktorantów. W roku akademickim 2020/2021 prowadziła dla dwóch grup (13 osób w każdej) nauczycieli akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, warsztaty z zakresu wykorzystania technik wystąpień publicznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w łącznym wymiarze 12 godzin. Zajęcia kontynuowane są w roku akademickim 2021/22, gdzie prowadzi ona zajęcia w wymiarze 30 godzin dla łącznie 5 grup z zakresu przemówień publicznych w dydaktyce oraz użycia perswazji w celu komercjalizacji wyników własnych badań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi cykl szkoleń z zakresu wykorzystaniu technik storytellingu w dydaktyce, research pitch oraz podstaw wystąpień publicznych w łącznym wymiarze 44 godzin. Trener w ramach programu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie w ramach wydarzenia Academic Camps for Doctoral Candidates prowadziła szkolenie z wystąpień publicznych w pracy dydaktyków dla doktorantów z czterech kontynentów, odbywających studia doktoranckie w Polsce. W kwietniu 2020 r. Hanna Wiczanowska pełniła również funkcję trenera uczestników ogólnopolskiego konkursu "Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości" w zakresie przemówień i technik autoprezentacji oraz członka Kapituły tego konkursu, zarówno na szczeblu eliminacji regionalnych, jak i w finale ogólnopolskim. Ponadto była ona także szkoleniowcem z zakresu elevator pitches, podczas prestiżowych targów pracy i nauki - Work and Science Forum 2021, zorganizowanych pod auspicjami Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Od listopada 2020 r. realizuje szkolenia z wystąpień publicznych i storytellingu dla Uniwersytetu Otwartego, działającego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotychczas w łącznym wymiarze 120 godzin.
Podczas indywidualnych konsultacji przygotowywała swoją mentorowaną do współprowadzenia panelu dyskusyjnego o strategicznej filantropii w ramach konferencji BE BOLD oraz wygłoszenia prelekcji w ramach prestiżowej międzynarodowej Konferencji International Investment Summit w Londynie w 2019 r. W trakcie tej ostatniej konferencji występowali przedstawiciele tak szacownych organizacji, jak: Bill & Melinda Gates Foundation, UBS, Oxford University, czy Thomas Reuters Foundation. Hanna Wiczanowska pełniła także funkcję ekspertki z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych, w książce Anny Diller „Rozwiń skrzydła. 10 kroków, aby zbudować markę osobistą”, na łamach której udziela czytelnikom (w szczególności kobietom planującym założyć własny biznes) wskazówek dotyczących skutecznej autoprezentacji biznesowej. W 2020 r. doprowadziła swojego mentorowanego do finału (osiem najlepszych osób) pięciu krajów nadbałtyckich w dwóch kategoriach konkursowych.
W 2019 r. Hanna Wiczanowska zajęła trzecie miejsce w finale Konkursu Ewaluacji (krytycznej i motywującej oceny wystąpień publicznych) w obrębie pięciu krajów nadbałtyckich - w j. angielskim. Jest ona ponadto zdobywczynią trzeciego miejsca w finale Mistrzostw Polski w mowach improwizowanych w j. angielskim oraz finalistką (osiem najlepszych osób) w obrębie tych samych pięciu krajów nadbałtyckich, w j. angielskim. Przygotowując, wygłaszając i ewaluując przemówienia publiczne, korzysta z autorskich narzędzi, pozwalających na dywersyfikację doboru środków przekazu oraz technik udzielania informacji zwrotnej, w zależności od charakteru i celu przemówienia.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do komputera.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!