Produkt opowiedziany historią. Techniki storytellingu w sprzedaży biznesowej

O szkoleniu

Twoja praca polega na sprzedaży produktów i usług?
Szukasz sposobu na wyróżnienie się spośród konkurencji?
Pragniesz, aby Klienci zapamiętali Twój produkt i zaufali właśnie Tobie?
Jako sprzedawcy wkładamy wiele wysiłku w opracowanie produktu, nadanie mu wyjątkowości oraz jego dystrybucję i samą sprzedaż.... Liczymy, że wiedza o produkcie, doświadczenie biznesowe oraz staranność pomogą nam skutecznie przekonać Klienta i tym samym - rozwiążą nasze problemy.
Tymczasem nasi Klienci? Oni także zmagają się z codziennymi problemami: zawodowymi, osobistymi, zdrowotnymi. Oni także chcieliby zaoszczędzić czas, aby spędzić go z bliskimi. Dlaczego zatem tego nie wykorzystać?
Czasami tak bardzo skupiamy się na produkcie lub usłudze, że zapominamy o kliencie. Jednak nasz produkt lub usługa adresowane są zawsze do konkretnej grupy ludzi - z realnymi problemami, marzeniami i potrzebami.
Techniki storytellingu, wychodzą naprzeciw sprzedawcom, pomagając im dotrzeć do klienta poprzez skupienie się na jego problemie, potrzebach oraz oferowanym rozwiązaniu i płynących z niego korzyściach. Dodatkowym atutem oferowanego kursu jest oparcie stosowania technik storytellingu na skutecznych metodach wszechstronnej analizy potrzeb naszego audytorium.
Co jeszcze daje nam storytelling?
Zazwyczaj nasi odbiorcy nie chcą po prostu słuchać o korzyściach....
Chcą je zobaczyć.
Chcą poznać bohatera, który miał podobny cel, któremu przeszkodził podobny problem i który przez ten problem był bliski porażki. Jeszcze bardziej chcą natomiast zobaczyć, jak dzięki wdrożonemu rozwiązaniu osiągnął cel, przeszedł przemianę wewnętrzną i zyskał określone korzyści. Twoi Klienci chcą zobaczyć to z bardzo prostego powodu - ten bohater jest podobny do nich samych.
A Twój produkt?
To właśnie on powinien stanowić rozwiązanie problemu Twojego Klienta.

Cele szkoleniowe:
C1: nabycie wiedzy i umiejętności definiowania problemu i celu przemówienia,
C2: nabycie wiedzy i umiejętności skutecznego definiowania potrzeb audytorium,
C3: nabycie umiejętności uporządkowania historii za pomocą modelu bajki,
C4: nabycie umiejętności kreowania zmiany emocji dzięki strukturze podróży bohatera,
C5: nabycie umiejętności kreacji konfliktu i bohatera stosownie do potrzeb audytorium,
C6: nabycie umiejętności stosowania różne warianty struktur storytellingu,
C7: nabycie umiejętności stosowania argumentacji: logos, pathos i ethos w konkretnej historii,
C8: nabycie umiejętności wkomponowania storytellingu w strukturę konkretnego przemówienia.

Dlaczego warto wziąć udział?

Efekty szkoleniowe:
E1: uczestnik potrafi definiować problem i cel przemówienia zawierającego historię,
E2: uczestnik potrafi definiować potrzeby audytorium,
E3: uczestnik potrafi uporządkować swoją historię za pomocą modelu bajki,
E4: uczestnik potrafi kreować zmianę emocji dzięki odpowiedniemu zastosowaniu struktury podróży bohatera,
E5: uczestnik potrafi korelować konflikt i bohatera stosownie do potrzeb audytorium,
E6: uczestnik potrafi stosować różne warianty struktur storytellingu,
E7: uczestnik potrafi stosować argumentację logos, pathos i ethos w konkretnej historii,
E8: uczestnik potrafi wkomponować storytelling w strukturę całego przemówienia.

Korzyści:
Główna korzyść, wyróżniająca oferowane szkolenie spośród innych dostępnych na rynku, to holistyczne podejście do technik storytellingu. Dzięki wykorzystaniu metody "piramidy przemówień", uczestnicy zrozumieją zależności storytellingu z celem wystąpienia, identyfikacją potrzeb audytorium/klienta oraz strukturą wypowiedzi perswazyjnej. Zrozumienie tych relacji przekłada się natomiast na:

 • klarowność celu i treści wystąpienia oraz samej historii,
 • przekaz dostosowany do potrzeb konkretnego audytorium,
 • wiarygodność dzięki spójności prezentowanej historii z celem wystąpienia.

Szczegółowe korzyści obejmują natomiast:

 • zrozumienie kluczowych składników każdej historii i umiejętność ich praktycznego zastosowania,
 • umiejętność przeprowadzenia uproszczonej i pełnej analizy potrzeb widowni,
 • usystematyzowanie historii za pomocą modelu bajki,
 • umiejętność skutecznego zaprojektowania zmiany emocji dzięki strukturze podróży bohatera,
 • umiejętność kreacji konfliktu i bohatera stosownie do potrzeb audytorium,
 • umiejętność dostosowania historii o produkcie do potrzeb audytorium,
 • umiejętność uatrakcyjnienia historii o produkcie,
 • analizę potencjału wykorzystania opowieści naszych klientów,
 • umiejętność wkomponowania historii w argumentację perswazyjną,
 • umiejętność zaprojektowania skutecznego wstępu i rozwinięcia dla wypowiedzi perswazyjnej zawierającej historię.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie to jest dedykowane przedsiębiorcom, którzy w swojej codziennej pracy, przemawiając 1:1 lub jednocześnie do wielu osób sprzedają swój produkt lub usługę oraz prowadzą jego kampanie marketingowe. W szczególności jest ono adresowane do osób chcących nauczyć się patrzeć na proces sprzedaży oczami swojego klienta, poprzez identyfikację jego potrzeb, problemów i korzyści.
Dzięki oparciu technik storytellingu na celu, problemie i analizie potrzeb audytorium, przygotowane historie będą stanowić rzeczywistą możliwość zwiększenia skuteczności perswazji. Dlatego też zaproszenie na szkolenie kierowane jest do osób holistycznie patrzących na proces sprzedaży oraz samych wystąpień publicznych jako sposobu na ich efektywność.

Program szkolenia

 1. Energizer
 2. Moduł wprowadzający: Storytelling - z czym to się je?
  • Oddziaływanie storytellingu na nasz układ nerwowy.
  • Cztery składniki decydujące o powodzeniu naszej historii.
  • Model "STORY" według Presa Vasilieva.
  • Wprowadzenie do piramidy przemówień.
  • Jak gromadzić i przygotowywać historie?
 3. Rdzeń dobrej historii - cel wystąpienia i identyfikacja potrzeb widowni:
  • Cel ogólny i szczegółowy wystąpienia.
  • Budowanie więzi z widownią - akronim "PEWNI".
  • Szczegółowy model identyfikacji potrzeb widowni.
  • Analiza potrzeb widowni - studium przypadku.
 4. Aby historia była historią....
  • Temperatura konfliktu i zasady kreacji przeciwnika.
  • Wartości, jakimi kieruje sie klient.
  • Archetypy bohatera i marki - na czym zależy mi, a na czym klientowi?
  • Model bajki.
  • Model bajki w marketingu - analiza studium przypadków, różne możliwości wykorzystania.
 5. Bohater wyrusza w podróż - struktury skutecznej historii:
  • Podróż bohatera - pełny wariant, wybrane odmiany, studium przypadku.
  • Uproszczone struktury podróży bohatera - studium przypadku.
 6. Historia o produkcie, czy o widowni?:
  • Model AIA a skuteczny storytelling.
  • Co wspiera cel historii?
  • Przydatne narzędzia storytellera.
  • A może historia Klienta? - studium przypadku.
 7. Storytelling w perswazji:
  • Logos, pathos i ethos w historii i w całym przemówieniu - studium przypadku.
  • Skuteczny wstęp (model 5 "W") oraz zapamiętane zakończenie (model "3 "P).
  • Storytelling w strukturze perswazyjnej.

Czas trwania

9:00-16:00

Prelegenci

Hanna Wiczanowska

Certyfikowany trener biznesu w ramach International Trainers & Facilitators Federation. Zaawansowany Srebrny Mówca (ACS) oraz Zaawansowany Brązowy Lider (ALB) według certyfikacji organizacji Toastmasters International. Jej kompetencjom zaufali między innymi: Jeronimo Martins Polska S.A., Jacobs S.A. (biuro w Krakowie), GlaxoSmithKline (biuro w Poznaniu), PSNC Future Labs Poznań, Maik Group Artur Maik, Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Strefa Szkoleń, Modra Sova Sp. z.o.o, Anna Krause. Ekspert Prawa Oświatowego, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Cognitus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w zakresie szkolenia, zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, jak i prowadzenia zajęć w ramach Uniwersytetu Otwartego), stowarzyszenie Center for American Studies (w zakresie ogólnych szkoleń z wystąpień publicznych oraz szkoleń dedykowanych prawnikom), Fundacja Brama Epok, Stowarzyszenie MOST (w zakresie szkoleń dla NGO w ramach programu "Z prawem na TY"), Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Poznańska Kooperatywa Spożywcza Niezależne Zrzeszenie Studentów, Studenckie Forum Business Centre Club, Krajowa Reprezentacja Doktorantów. W roku akademickim 2020/2021 prowadziła dla dwóch grup (13 osób w każdej) nauczycieli akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, warsztaty z zakresu wykorzystania technik wystąpień publicznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w łącznym wymiarze 12 godzin. Zajęcia kontynuowane są w roku akademickim 2021/22, gdzie prowadzi ona zajęcia w wymiarze 30 godzin dla łącznie 5 grup z zakresu przemówień publicznych w dydaktyce oraz użycia perswazji w celu komercjalizacji wyników własnych badań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi cykl szkoleń z zakresu wykorzystaniu technik storytellingu w dydaktyce, research pitch oraz podstaw wystąpień publicznych w łącznym wymiarze 44 godzin. Trener w ramach programu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie w ramach wydarzenia Academic Camps for Doctoral Candidates prowadziła szkolenie z wystąpień publicznych w pracy dydaktyków dla doktorantów z czterech kontynentów, odbywających studia doktoranckie w Polsce. W kwietniu 2020 r. Hanna Wiczanowska pełniła również funkcję trenera uczestników ogólnopolskiego konkursu "Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości" w zakresie przemówień i technik autoprezentacji oraz członka Kapituły tego konkursu, zarówno na szczeblu eliminacji regionalnych, jak i w finale ogólnopolskim. Ponadto była ona także szkoleniowcem z zakresu elevator pitches, podczas prestiżowych targów pracy i nauki - Work and Science Forum 2021, zorganizowanych pod auspicjami Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Od listopada 2020 r. realizuje szkolenia z wystąpień publicznych i storytellingu dla Uniwersytetu Otwartego, działającego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotychczas w łącznym wymiarze 120 godzin.
Podczas indywidualnych konsultacji przygotowywała swoją mentorowaną do współprowadzenia panelu dyskusyjnego o strategicznej filantropii w ramach konferencji BE BOLD oraz wygłoszenia prelekcji w ramach prestiżowej międzynarodowej Konferencji International Investment Summit w Londynie w 2019 r. W trakcie tej ostatniej konferencji występowali przedstawiciele tak szacownych organizacji, jak: Bill & Melinda Gates Foundation, UBS, Oxford University, czy Thomas Reuters Foundation. Hanna Wiczanowska pełniła także funkcję ekspertki z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych, w książce Anny Diller „Rozwiń skrzydła. 10 kroków, aby zbudować markę osobistą”, na łamach której udziela czytelnikom (w szczególności kobietom planującym założyć własny biznes) wskazówek dotyczących skutecznej autoprezentacji biznesowej. W 2020 r. doprowadziła swojego mentorowanego do finału (osiem najlepszych osób) pięciu krajów nadbałtyckich w dwóch kategoriach konkursowych.
W 2019 r. Hanna Wiczanowska zajęła trzecie miejsce w finale Konkursu Ewaluacji (krytycznej i motywującej oceny wystąpień publicznych) w obrębie pięciu krajów nadbałtyckich - w j. angielskim. Jest ona ponadto zdobywczynią trzeciego miejsca w finale Mistrzostw Polski w mowach improwizowanych w j. angielskim oraz finalistką (osiem najlepszych osób) w obrębie tych samych pięciu krajów nadbałtyckich, w j. angielskim. Przygotowując, wygłaszając i ewaluując przemówienia publiczne, korzysta z autorskich narzędzi, pozwalających na dywersyfikację doboru środków przekazu oraz technik udzielania informacji zwrotnej, w zależności od charakteru i celu przemówienia.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 14 lipiec 2022

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
ul. Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Wymagany komputer z dostępem do komputera.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa ul. Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!