Profesjonalna asystentka/sekretarka oraz asystent/sekretarz - budowanie wizerunku, strategie komunikacji z przełożonym i klientami oraz efektywność zawodowa.

O szkoleniu

Profesjonalna asystentka/sekretarka oraz asystent/sekretarz to osoby dobrze zorganizowane, dyskretne i lojalne. Zarządzają biurem, radzą sobie ze stresem, działają systematycznie i pod presją czasu. Profesjonalny sekretarz czy sekretarka posiada wysoką kulturę osobistą, wykazuje się wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz asertywną postawą i perfekcyjną autoprezentacją. Dobrą asystentkę oraz dobrego asystenta cechuje duża sprawność i efektywność osobista. Szkolenia dla aktualnych i przyszłych asystentek oraz pracowników sekretariatu w Human Skills koncentrują się wszystkich wyżej wymienionych kompetencjach. W czasie warsztatu „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” trenujemy umiejętności z wielu obszarów, takich jak: zarządzanie czasem, organizacja pracy biura, komunikacja interpersonalna, kreowanie wizerunku profesjonalisty, efektywność osobista. Szkolenie przygotowujące do realizacji zadań sekretarskich z naszego nowego katalogu kursów jest programem szkoleniowym o wyjątkowo wysokim stopniu indywidualizacji – to potrzeby szkoleniowe naszych Kursantów decydują o jego programie. Naszym priorytetem jest to, by każdy Uczestnik kursu trenował dokładnie te umiejętności, dzięki którym wzrośnie jego biegłość zawodowa i osobista efektywność. Szkolenia otwarte dla pracowników sekretariatu i asystentów dostosowujemy również do potrzeb i specyfiki organizacji zamawiającej dany kurs.

Otwarty kurs efektywność osobista – „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz sekretarz/asystent” to jeden z kilku wyspecjalizowanych warsztatów praktycznych, których tematem jest ogólnie pojęta zawodowa skuteczność i efektywność osobista. Szkolenia dla asystentek, sekretarzy i kierowników biur adresujemy do osób, które chcą się rozwijać i doskonalić kompetencje przydatne do pracy w biurze, mniej i bardziej doświadczonych sekretarek i sekretarzy oraz wszystkich tych, którzy mają zamiar kandydować na tego rodzaju stanowiska. Otwarty kurs „Profesjonalna sekretarka/asystentka i profesjonalny sekretarz/asystent” szczególnie polecamy również firmom i instytucjom, w których rozwój pracowników jest słusznie traktowany jako najsensowniejsza inwestycja, a personel jako najcenniejszy kapitał organizacji. Sprawna, rzetelna i dobrze zorganizowana szefowa biura czy asystent to gwarancja doskonałej organizacji pracy dla szefa i innych pracowników. Dzięki wysokim kwalifikacjom, nienagannej prezencji i profesjonalnej postawie sekretarka oraz sekretarz stają się też nie tylko wizytówką całej firmy, ale sercem i mózgiem całego świetnie zorganizowanego biura.

Otwarte szkolenie „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” jest wyspecjalizowanym kursem adresowanym do konkretnej grupy zawodowej i aplikujących na stanowiska sekretarskie i asystenckie. Jeśli interesują Państwa bardziej uniwersalne warsztaty poświęcone sztuce skutecznego działania, serdecznie zapraszamy na inne przygotowane przez naszych ekspertów kursy, których tematem jest efektywność osobista: szkolenie z odporności psychicznej, kurs „Zarządzanie czasem i zadaniami w pracy” czy „Automotywacja i proaktywne dążenie do celu”.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenia „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” wyposażają Kursantów w praktyczną wiedzę o:

 • znaczeniu tego stanowiska/roli dla organizacji, bezpośredniego przełożonego i klientów firmy/instytucji;
 • zasadach dress code na stanowisku asystenckim/sekretarskim;
 • zasadach savoir-vivre na stanowisku asystentki/asystenta;
 • modelu DISC – stylów działania i postrzegania;
 • zasadach komunikacji asertywnej i dyplomatycznej;
 • kluczowych technikach zarządzania zadaniami w czasie;
 • kluczowych technikach zarządzania stresem i napięciem na stanowisku asystentki/sekretarki, sekretarza/asystenta.

Wyspecjalizowany kurs sekretarski prezentuje wiedzę o najważniejszych regułach prowadzenia profesjonalnego sekretariatu oraz kluczowych technikach i narzędziach przydatnych w pracy na stanowisku asystentki lub asystenta w aktualnych realiach społecznych i biznesowych.

Szkolenie stanowiskowe dla asystentek/asystentów i sekretarzy rozwija profesjonalne umiejętności:

 • budowania wizerunku profesjonalisty;
 • budowania wizerunku pracodawcy;
 • komunikacji z przełożonym oraz klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
 • zarządzania zadaniami w czasie;
 • piorytetyzacji zadań;
 • profesjonalnego zarządzania trudnymi sytuacjami na stanowisku asystentki/sekretarki i asystenta/sekretarza.

Prezentowany warsztat dla pracowników biurowych koncentruje się na praktycznym treningu newralgicznych na stanowisku sekretarskim/asystenckim umiejętności z obszarów: kreowanie wizerunku, komunikacja interpersonalna, zarządzanie czasem i zadaniami, efektywność osobista. Szkolenie ma charakter interdyscyplinarnej sesji nastawionej na wszechstronny rozwój zawodowy i osobisty Kursantów zainteresowanych podniesieniem swoje wydajności i fachowości w pracy.

Prezentowane szkolenie pogłębia wyspecjalizowane i ogólne kompetencje związane z:

 • profesjonalną obsługą klienta;
 • budowaniem profesjonalnego wizerunku;
 • efektywną ustną i pisemną komunikacją interpersonalną;
 • zarządzaniem zadaniami w czasie;
 • zorientowaniem na cele stanowiskowe.

Kurs „Profesjonalna sekretarka/asystentka oraz profesjonalny sekretarz/asystent” doskonali kompetencje niezbędne do prawidłowego wypełniania obowiązków profesjonalnego, sprawnego i skutecznego asystenta/sekretarza/recepcjonisty w dowolnej organizacji.

Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI SZKOLENIA :

 • Osoby zajmujące stanowiska asystentek, recepcjonistek.
 • Osoby zainteresowane poznaniem i przećwiczeniem technik służących budowaniu profesjonalnego wizerunki.
 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

Program szkolenia

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie kursu. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Kursantów i omówienie celów szkolenia, kontrakt.

09:30 – 11:00

Moduł I. Profesjonalna sekretarka/sekretarz – rola i znaczenie tego stanowiska dla sukcesu przełożonego/organizacji

 • Kluczowe umiejętności i kompetencje.
 • Osobista ścieżka kariery a oczekiwania ze strony pracodawcy.

Moduł II. Obsługa klienta a wizerunek profesjonalisty – elementy dress code i savoir-vivre

 • Reguły dress code, czyli jak kreować wizerunek profesjonalisty (pozytywne i negatywne przykłady dotyczące ubioru, higieny osobistej, makijażu, dodatków itp.).
 • Zasady savoir-vivre w praktyce, czyli co wypada, a co nie wypada sekretarzom i asystentom.
 • Spotkania w siedzibie organizacji i przyjmowanie klientów w biurze firmy.
 • Telefoniczny savoir–vivre – prowadzenie profesjonalnych rozmów telefonicznych.
 • Netykieta – reguły prowadzenia e-mailowej korespondencji służbowej i zachowania w sieci.

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 13:00

Moduł III. Profesjonalna sekretarka/sekretarz – współpraca z klientem zewnętrznym i wewnętrznym

 • Model DISC – style myślenia, działania i postrzegania w obsłudze klienta.
 • Profesjonalna obsługa biura – gesty, mimika, mowa ciała.
 • Reguły asertywnej komunikacji z przełożonym, ze współpracownikami, z podwładnym i klientami zewnętrznymi.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:00

Moduł IV. Zarządzanie zadaniami na stanowisku sekretarskim/asystenckim – reguły priorytetyzacji zadań

 • Zakres obowiązków i zadania dodatkowe.
 • Delegowanie zadań – przyjmowanie i realizowanie zadań.
 • Zarządzanie zadaniami w czasie – przegląd najważniejszych technik.
 • Priorytetyzowanie zadań a przełączanie między zadaniami/multitasking.
 • Matryca Eisenhowera w praktyce.
 • Zasada 5S – archiwizacja, segregacja i porządek w dokumentacji.
 • Planowanie kalendarza przełożonego i pracy własnej.

Moduł V. Trudne sytuacje na stanowisku asystenckim/sekretarskim – dobre praktyki

 • Najczęściej spotykane techniki manipulacji – sugerowane techniki neutralizowania zachowań manipulacyjnych.
 • Zarządzanie napięciem i stresem w pracy – wskazówki doboru i prezentacja wybranych technik.

15:40 – 16:00

Zakończenie kursu. Podsumowanie najważniejszych zagadnień i opracowanie dalszego planu działania. Na życzenie Uczestników warsztatów trener może zarekomendować dodatkowe szkolenia uzupełniające z działu Efektywność osobista. Szkolenie dla przyszłych i obecnych asystentek/sekretarek oraz asystentów/sekretarzy warto uzupełnić m.in. kursami z autoprezentacji, asertywności czy skutecznej komunikacji.

Czas trwania

 • 09:00 Rozpoczęcie szkolenia.
 • 16:00 Zakończenie szkolenia.
 • W trakcie przerwy kawowa oraz obiadowa.

Prelegenci

Renata Wrona
Trenerka biznesu i rozwoju osobistego. Coach ICF. Wykładowczyni akademicka.

PROFIL TRENERA:

 • Managerka z ponad 20 letnim doświadczeniem. Posiada wieloletnie korporacyjne doświadczenie w Public Relations i Marketingu, w budowania wizerunku firmy i marki osobistej.
 • Na swojej zawodowej drodze obejmowała wiele stanowisk: Marketing Managerki, Managerki Komunikacji Marketingowej i Managerki Public Relations oraz Właścicielki Agencji Public Relations. Prowadziła wykłady z Public Relations dla Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim i Wyższej Szkole Handlu i Prawa w lata 2008-2010. obecnie na Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
 • Prowadzi szkolenia z doskonalenia kompetencji osobistych, interpersonalnych i menedżerskich takich jak:  komunikacja interpersonalna, wpływ naszych myśli na naszą przyszłość, zwiększenie pewności siebie, asertywność, motywowanie siebie i innych, kreowanie wizerunku firmy i produktu/usługi, autoprezentacja, wystąpienia publiczne, wystąpienia przed kamerą, public relations, relacje z mediami, budowanie marki osobistej, savoir vivre w biznesie, redagowanie pism, artykułów i informacji prasowych, profesjonalny sekretariat, wyznaczanie celów coaching w rozwoju kobiety, szczęśliwa kobieta, rozwój, kariera, miłość, zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i etyki w biznesie.

SPECJALIZACJA/PROWADZONE TEMATY SZKOLENIOWE:

 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
 • Public relations i relacje z mediami.
 • Kreowanie wizerunku firmy, produktu/usługi, marki osobistej.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Savoir vivre i netykieta w biznesie.
 • Profesjonalny sekretariat.
 • Asertywność.
 • Kolory osobowości,
 • Motywowanie siebie do zmiany, wyznaczanie celów.
 • Zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem.
 • Work-Life Balance.
 • Budowanie zespołu i współpraca w zespole.
 • Szkolenia i coaching dla kobiet.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena katalogowa
868
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 895 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena promocyjna
Ceny promocyjne na zakup szkoleń otwartych z oferty - ważne do 29.02.2024r.
775
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 799 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udział w szkoleniu jest przysłanie zgłoszenia minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia. Oczywiście przyjmiemy Twoje zgłoszenie również na dzień przed realizacją. 
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy jego przyjęcie oraz przekażemy wszelkie informacje organizacyjne. Przygotuj serię pytań - co jest dla Ciebie ważne. 
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie płatności na minimum 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku braku takiej możliwości, dostosowujemy wspólnie rozwiązanie. Jest możliwość płatności przelewem oraz gotówką lub kartą płatniczą. 
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia. Jest możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie się na inny termin w miarę możliwości. 

BUR, KFS

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Human Skills
 • Ulica i nr: Widok 18/2
 • Kod pocztowy: 00-023
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 6721761910

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska Widok 18/2

Organizator

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska
Widok 18/2
woj. mazowieckie
Human Skills We Make You Grow Dlaczego warto nam zaufać? - Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 2019 r., 2021 r., 2022 r. oraz ponownie w 2023r. - Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. - ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!