Profesjonalne Studium Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich

O szkoleniu

Zarządzanie firmą, jej oddziałem, działem, pionem czy zespołem opiera się na kierowaniu ludźmi, sprawianiu, by realizowali postawione cele. Zarządzanie wymaga od menedżerów, oprócz naturalnych i doskonalonych cech przywódczych, dysponowania i umiejętnego wykorzystywania narzędzi pozwalających skutecznie kierować, motywować, przekonywać i negocjować.

Program Profesjonalnego Studium Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich został przygotowany tak, by dostarczyć uczestnikom praktyczne umiejętności, wesprzeć ich w odnalezieniu własnego stylu przywództwa i wyposażyć w metody lepszej organizacji czasu i redukcji stresu.

Dlaczego warto wziąć udział?

Po ukończeniu studium, jego uczestnicy będą potrafili:

 • skutecznie zarządzać zespołem,
 • budować efektywne zespoły i unikać błędów przy ich tworzeniu,
 • stosować różne style zarządzania zespołem,
 • dostosować sposób motywowania do poszczególnych pracowników,
 • motywować zespół na różnych etapach jego funkcjonowania,
 • wykorzystywać strategie motywacyjne w swoich zespołach i organizacjach,
 • skutecznie negocjować założone cele,
 • stosować różne style negocjacyjne w zależności od sytuacji,
 • stosować konkretne techniki zarządzania czasem,
 • radzić sobie ze stresem.
Kto powinien wziąć udział?

Dla kadry kierowniczej średniego szczebla, zarządzających zespołami oraz innych strategicznych pracowników firm.

Program szkolenia

I MODUŁ
PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE ZESPOŁEM
DATA: 12-14.03.2024

Funkcjonowanie zespołów

 • uwarunkowania funkcjonowania zespołów
 • zasady sprawnego funkcjonowania zespołów
 • czynniki ułatwiające pracę zespołów
 • czynniki utrudniające pracę zespołów
 • działania podnoszące skuteczność zespołów

Budowanie zespołu

 • rola i zadania lidera zespołu
 • rola i zadania członków zespołu
 • etapy tworzenia zespołu
 • identyfikacja i przydzielanie ról członkom zespołu
 • typy zachowań w zespole

Style przewodzenia

 • źródła władzy lidera
 • koncepcje stylów przewodzenia
 • wybór odpowiedniego stylu przewodzenia
 • skuteczność działań przywódczych
 • przywództwo transakcyjne i transformacyjne

II MODUŁ
SKUTECZNE MOTYWOWANIE W PRAKTYCE
DATA:18-20.04.2024

Istota motywacji i zaangażowania

 • zależność pomiędzy motywacją i automotywacją
 • odpowiedzialność menedżera za zespół i jego efekty
 • rola lidera i jego wpływ na poziom motywacji i zaangażowania pracowników
 • najczęstsze przyczyny spadku motywacji zespołu

Psychologia motywowania

 • dopasowanie działań motywacyjnych do różnych typów pracowników
 • elastyczność w stosowaniu różnego rodzaju oddziaływań motywacyjnych
 • zrozumienie motywów działania ludzi
 • analiza skuteczności działań motywacyjnych w kontekście typu pracownika
 • identyfikacja głównych potrzeb pracowników
 • budowanie u pracownika poczucie bycia docenianym
 • radzenie sobie w sytuacjach chwilowych niepowodzeń
 • wpływ wiary w sukces na efekty działania zespołu
 • identyfikowanie pozafinansowych czynników motywujących

Budowanie motywacji i zaangażowania w praktyce 

 • granice kary i nagrody
 • wskazanie różnych metod motywacyjnych będących w dyspozycji przełożonego
 • praktyczna analiza motywatorów pozafinansowych
 • znaczenie docenienia postawy i zaangażowania pracownika
 • praktyczne aspekty stosowania działań motywacyjnych
 • problemy wynikające z postaw i zachowań pracowników oraz sposoby ich rozwiązywania

Dobre praktyki motywowania

III MODUŁ
SZTUKA NEGOCJACJI
DATA: 23-25.05.2024

Skuteczne metody negocjacji – negocjacje oparte na zasadach

 • wady i zalety twardych i miękkich technik negocjacyjnych
 • dowody skuteczności negocjacji opartych na zasadach

Przygotowanie do negocjacji

 • wybór właściwej strategii negocjacyjnej
 • planowanie przebiegu negocjacji

Rozpoczęcie negocjacji

 • procedury otwarcia negocjacji/prowadzenia spotkania
 • określenie właściwego klimatu negocjacji

Style negocjacji

 • rola asertywności i kooperatywności w negocjacjach
 • przezwyciężanie konfliktu w negocjacjach

Taktyki negocjacji

 • przedstawianie warunków
 • triki negocjacyjne

Analiza indywidualnego stylu negocjacji

 • określenie mocnych i słabych stron
 • przygotowanie indywidualnego planu działania

IV MODUŁ
ZARZĄDZANIE CZASEM I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
DATA: 13-15.06.2024

Osobisty styl zarządzania czasem

 • analiza własnych predyspozycji w gospodarowaniu czasem
 • różnice indywidualne – cztery style działania i zachowania
 • psychologiczny autoportret korzystania z zasobów czasowych
 • role zadaniowe, indywidualne preferencje w pracy a skuteczność w wyznaczaniu celów i organizowaniu pracy

Strategie i taktyki planowania czasu –  podnoszenie efektywności i skuteczności działania

 • reguły dobrego planowania w praktyce
 • cele a czas: cele osobiste i cele zawodowe
 • konstruktywne stawianie celów
 • retrening technik planowania: planowanie 40/60, metoda ALPEN, prawo Parkinsona, kalendarz, planowanie krótko, średnio i długoterminowe

Błędy popełniane podczas zarządzania sobą w czasie i ich eliminowanie

 • walka ze złodziejami czasu
 • efekt piły
 • błędne wykorzystanie indywidualnej krzywej wydajności
 • tworzenie nieefektywnych relacji pomiędzy współpracownikami
 • styl zarządzania emocjami podczas realizacji zadań  jako jeden z podstawowych filarów własnej efektywności

Planowanie działań zwiększających efektywność pracy

 • praktyczne wnioski wynikające ze szkolenia
 • możliwość wykorzystania nowych umiejętności
 • indywidualne plany działania

Stres jako czynnik zaburzający równowagę psychofizyczną

 • prezentacja modelu holistycznego osoby
 • eustres i distres, poziom stresu a skuteczność funkcjonowania
 • twórcze wykorzystanie optymalnego poziomu stresu

Rozwijanie w sobie odporności na stres

 • odporność fizjologiczna – dieta, kondycja fizyczna
 • odporność psychologiczna – zbalansowany styl życia, atrybucja przyczynowo-skutkowa, asertywny styl bycia
 • techniki relaksacji

Czas trwania

12 dni: 8:30-15:30

Prelegenci

Beata Bednarczyk - Specjalizuje się w szkoleniach z efektywnej komunikacji i zarządzania sobą w czasie. Dużą część jej pracy zawodowej to również nowoczesne warsztaty z zakresu przywództwa zorientowanego na rezultaty, według koncepcji Stephena Drottera.

Jako lider prowadziła długoterminowe i duże projekty. W ramach jednego z nich miała możliwość prowadzić szkolenie z zakresu komunikacji i zarządzania czasem oraz prowadzić indywidualne sesje coachingowe. Realizowała projekt dla PGNIG Obrót SA, którego celem był rozwój umiejętności trenerskich i coachingowych dla wyselekcjonowanej kadry menedżerskiej. Końcowy efekt był niezwykle satysfakcjonujący dla obu stron.

Z wykształcenia jest magistrem marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Jest certyfikowanym facylitatorem i starszym konsultantem Leadership Performance Institute. Trener YAN System w Trans Cron Consulting Group Sp. z o.o. Beata Bednarczyk jest akredytowanym coachem PCD szkoły Noble Manhattan oraz posiada akredytację MBTI i narzędzia coachingowego The Points of You oraz Run Biznesu. Ukończyła również studia podyplomowe Personnel and Training Management w Nottingham University oraz na Politechnice Gdańskiej ukończyła Podyplomowe Studia dla menedżerów z socjologii zarządzania.

Od ponad 10 lat prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami na Akademii Leona Koźmińskiego, na Profesjonalnym Studium Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich oraz na Podyplomowych Studiach Menedżerskich GFKM.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in.:

FM Logistic; GPEC; PKN ORLEN SA; WSK Rzeszów; PKP SA; ProCam Polska; Diverse; PGNiG Obrót: Energa Obrót SA; Energoprojekt; Lotos Petrobaltic; Orange

Co mówią o niej klienci? „Pani Beata, to charyzmatyczny lider, jednak podczas sesji coachingowych pokazywała jak spojrzeć na sytuację z innej strony, pokazywała odpowiednie narzędzia i cierpliwie czekała, aż coachee dokona własnego wyboru. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to Pani Beata zarządzała programem o kluczowym znaczeniu dla naszej firmy”.

Jej pasją jest wspieranie rugby i aktywne uczestniczenie w ważniejszych wydarzeniach zarówno w Polsce jak i w Europie. Dużą radość czerpie z udziału w warsztatach lepienia z gliny i decupage w rodzinnym gronie.

 

Magdalena Sadowska-Pawlak - Specjalizuje się w szkoleniach z Negocjacji oraz szkoleniach dedykowanych kadrze kierowniczej średniego i wyższego szczebla – w obszarze: przywództwo oraz intensywne warsztaty menedżerskie. Prowadzi również szkolenia z Zarządzania w stylu coachingowym i Zarządzania ludźmi w projekcie.

Jako dyrektor Izby Coachingu na Pomorzu odpowiada za popularyzowanie i podnoszenie standardów usług coachingowych dla klientów biznesowych i indywidualnych. W latach 90-tych autorka cyklicznego programu telewizyjnego OTV Wrocław, poświęconego psychologicznym problemom zarządzania. Jako Trener zrealizowała 3500 dni szkoleniowych. W ramach działalności non profit prowadzi warsztaty i konferencje takie jak: Progressteron, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości czy Przedsiębiorcza Kobieta Trójmiasto.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada Certyfikat Training for Trainers. Jest członkiem World Association for Case Method Research&Case. Posiada certyfikat International Coaching Community (ICC). Jest certyfikowanym coachem Izby Coachingu. Posiada Certyfikat TSR I stopnia i jest certyfikowanym trenerem Heroic Imagination Project.

Współpracuje z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów. Prowadzi  superwizję trenerską na MBA.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in.:

Alcatel Polska, Allcon, Accor, Auchan, Bank Millenium, Bank Zachodni WBK, Budimex, Douglas, Dovista, Korporacja Budowlana Doraco.

Usłyszała kilka razy w życiu: „otworzyłaś mi w głowie okno”.

Jest autorem wielu recenzji, ostatnia z jej ocenianych książek to Psychopaci w firmie Paula Babiaka, Roberta D. Hare, Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego.

Lubi aktywny wypoczynek. W wolnym czasie biega. Ostatnio coraz regularniej.

 

Tomasz Owczarek - Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, zarządzania zespołem, motywowania, coachingu, prezentacji oraz inspiracyjnych wystąpień. Wspiera menedżerów, w formie treningów grupowych i indywidualnych, w obszarze tzw. osobistej efektywności.

Jako konsultant, trener i coach realizował projekty w kilkunastu branżach, współpracując z ponad setką organizacji. Współrealizował konferencje i wydarzenia rozwojowe dla największych polskich firm, występując również jako keynote speaker. Realizował filmy instruktażowe i rozwojowe z zakresu prezentacji i wizerunku. Współpracował ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej współtworząc podyplomową Akademię Trenerów.

Z wykształcenia magister psychologii, certyfikowany coach ICC, ukończył czteroletni kurs terapii poznawczo-behawioralnej, kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz wiele kursów z zakresu rozwoju. Certyfikowany moderator Design Thinking, uczestnik kursów z zakresu metod zwinnych w zarządzaniu zespołem, ekonomii behawioralnej, customer experience.

Od wielu lat współpracuje z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów. Jest wykładowcą programu Executive MBA, prowadzi zajęcia z: Kierowania zespołem, Przywództwa i coachingu oraz Psychologicznych aspektów zarządzania.

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. dla firm:

Grupa Żywiec, Bank PKO S.A, Bank PKO BP, Bank BPH, Hestia, Raiffeisen Polbank S.A., Marcopol, Asseco, T-Mobile, Plus, Grupa ENERGA i Grupa LOTOS.

Zdaniem uczestników szkoleń Tomka wyróżnia:

„Duża wiedza merytoryczna i praktyczna poparta wieloma konkretnymi przykładami z życia i literatury.”

„Ogromne oczytanie i znajomość współczesnych trendów w zarządzaniu.”

Uwielbia muzykę i książki. Aktywnie zajmuje się kilkoma dyscyplinami sportu.

 

Wioletta Wasilewska - Specjalizuje się w treningu interpersonalnym oraz doradztwie zawodowym. Prowadzi szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz rozwoju osobistego i twórczości. Doradza także w zakresie psychologii sprzedaży i psychologii klienta oraz zarządzania czasem i zespołem.

Doświadczenie zdobyła m.in. w PZU Życie, gdzie przez 10 lat była odpowiedzialna za strategię, realizację planów oraz projekty szkoleniowe. Kierowała ponad 250-osobowym zespołem na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Aktualnie prowadzi prywatną praktykę psychologiczną, jest biegłym sądowym i mediatorem.

Ukończyła Wyższą Szkołę Psychologii w Warszawie.

Od 2005 roku współpracuje z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów. Prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Menedżerskich – Europejski Model Zarządzania, prowadzonych przez GFKM we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując między innymi z:

PKN Orlen, PZU Życie, International Paper Kwidzyn, PKP Energetyka, Invest Komfort, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Nordea Bank Polska, Grupa LOTOS, ANWIL Włocławek, Poczta Polska.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
7 500
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
 • Ulica i nr: Aleja Grunwaldzka 472
 • Kod pocztowy: 80-309
 • Miejscowość: Gdańsk
 • Numer NIP: 5840304615

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
80-309 Gdańsk, Polska Aleja Grunwaldzka 472

Organizator

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
80-309 Gdańsk, Polska
Aleja Grunwaldzka 472
woj. pomorskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!