Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji - aspekty psychologiczne i prawne - zyskaj świadomość, czym jest mobbing oraz dyskryminacja.

O szkoleniu

Zachowania przemocowe w miejscu pracy, takie jak mobbing czy dyskryminacja, nawet jeśli mają charakter incydentalny, są niezwykle groźnym zjawiskiem, zarówno dla pracodawcy, jak i zatrudnionego w firmie personelu. Każda forma prześladowania niszczy prawidłowe relacje wewnętrzne w organizacji, przyczynia się do istotnego obniżenia efektywności pracowników, a także może skutkować poważnymi stratami wizerunkowymi i konsekwencjami natury prawnej. Mobbing, dyskryminacja, zachowania wykluczające, wroga i nieetyczna komunikacja przekładają się ponadto na wysokie szkody osobiste pracowników, naruszają społeczne i finansowe dobra każdej wspólnoty. Profilaktyka mobbingu i dyskryminacji są więc najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia interesu firmy i jej załogi. Aby skutecznie przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy, trzeba dobrze zrozumieć istotę tego zjawiska i nauczyć się rozpoznawać różne jego przejawy. Kurs otwarty „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” to nowoczesny projekt szkoleniowy, który pozwala Uczestnikom warsztatów zyskać świadomość, czym jest mobbing oraz czym w rzeczywistości jest dyskryminacja, a także jak zapobiegać ich pojawieniu się i narastaniu. Dostępny w naszym najnowszym katalogu szkoleń kurs otwarty, którego tematem jest profilaktyka dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy, prezentuje i w przystępny sposób objaśnia skomplikowane mechanizmy społeczne, które otwierają drogę do działań o charakterze mobbingowym, destabilizujących prawidłowe funkcjonowanie firm i instytucji, niszczących relacje pracownicze, przynoszących wymierne straty finansowe firmom, które nie potrafią na czas odpowiednio zareagować na niepokojące sygnały, a nade wszystko odpowiedzialnych za ogromną krzywdę ludzi uwikłanych w przemocowe relacje.

Otwarte szkolenie „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” prezentuje pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę na temat mobbingu i dyskryminacji, a także pokazuje, jak pracodawca może przeciwdziałać mobbingowi i skutecznie ochronić się przed jego negatywnymi konsekwencjami, a także skutkami zachowań dyskryminacyjnych oraz innych zachowań o charakterze przemocowym.

Zapraszamy Państwa do zapisów na szkolenie otwarte „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji”. Kurs realizujemy w trybie stacjonarnym oraz wygodnej i sprzyjającej oszczędności czasu wersji online. Zachęcamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy z ochotą pomogą Państwu w ustaleniu szczegółowych warunków szkolenia i jego dostosowaniu do potrzeb Państwa firmy.

Dlaczego warto wziąć udział?

Kurs „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” pozwala pozyskać fachową wiedzę o:

 • przyczynach powstawania konfliktów w pracy oraz sposobach ich rozwiązywania;
 • opartych na szacunku i właściwych relacjach w środowisku pracy;
 • istocie zjawiska mobbingu oraz sposobach odróżniania go od innych, trudnych sytuacji spotykanych w miejscu pracy;
 • cechach, które mogą sprzyjać znalezieniu się w sytuacji mobbera lub osoby mobbowanej;
 • działaniach mobbingowych wg. Heinza Leymanna;
 • różnych fazach mobbingu;
 • kosztach mobbingu: osobistych, społecznych i gospodarczych;
 • odróżnianiu różnych płaszczyzn mobbingu;
 • uprzedzeniach i stereotypach otwierających drogę do zachowań o charakterze dyskryminacyjnym;
 • różnych rodzajów dyskryminacji, w tym m.in. dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej i pozytywnej;
 • obowiązkach pracodawcy w obszarze profilaktyki mobbingu i dyskryminacji;
 • kategoriach prawnych mobbingu i dyskryminacji;
 • orzecznictwie sądowym dotyczącym dyskryminacji i mobbingu;
 • odpowiedzialności pracodawcy za mobbing i dyskryminację oraz odpowiedzialności sprawcy mobbingu i dyskryminacji.

Szkolenie otwarte z profilaktyki mobbingu rozwija praktyczne umiejętności:

 • stosowania zasad opartej na szacunku komunikacji, stanowiącej przeciwwagę dla zachowań dyskryminujących i mobbingowych;
 • nieodpuszczania do sytuacji narastania zjawisk dyskryminujących, mobbingowych i przemocowych w środowisku pracowniczym;
 • odpowiedniego reagowania na zachowania o charakterze mobbingowym i dyskryminującym;
 • udzielania wsparcia i skutecznej pomocy mobbowanym lub dyskryminowanym osobom;
 • popularyzowania rzetelnej wiedzy o mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.

Szkolenie z przeciwdziałania mobbingowi kształtuje wartościowe kompetencje związane z:

 • rozpoznawaniem mobbingu i dyskryminacji oraz przeciwdziałaniem sytuacjom przemocowym w miejscu pracy;
 • budowaniem zdrowych relacji w miejscu pracy;
 • analizowaniem sytuacji przemocowych w kontekście obowiązującego przepisów.

Kurs otwarty „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” kształtuje w Uczestnikach warsztatu wrażliwość na różnorodne patologiczne zjawiska i zachowania w środowisku pracowniczym i w sposób praktyczny przygotowuje ich do przyjmowania aktywnej postawy wobec takich destruktywnych przejawów życia społecznego jak dyskryminacja, mobbing, molestowanie. Szkolenie z powyższej dziedziny to niezbędny komponent edukacji pracowników w każdej nowocześnie zarządzanej organizacji. Kurs rekomendujemy w szczególności: decydentom, liderom i menedżerom różnych szczebli, a także wszystkim, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat dyskryminacji i mobbingu oraz obowiązków związanych z profilaktyką tych zjawisk.

Kto powinien wziąć udział?
 • Osoby pracujące w działach personalnych, odpowiedzialne ze planowanie i realizację polityki szkoleniowej oraz kadrowej.
 • Kadra zarządzająca, pragnąca zatrzymać w firmie ludzi z wysokim poziomem kompetencji i umiejętności.
 • Osoby chcące przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.
 • Osoby zainteresowane tematyką dyskryminacji i mobbingu.

Program szkolenia

Rozpoczęcie kursu: weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu, rozpoznanie i omówienie celów warsztatu, omówienie spraw organizacyjnych.

Moduł I. Wprowadzenie do tematu kursu.

 • Wartości i potrzeby życiowe, których zaspokojenie jest zagrożone w sytuacji mobbingu i dyskryminacji.
 • Prezentacja, dyskusja, ćwiczenie z listą wartości.

Moduł II. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi – stereotypy i uprzedzenia.

 • Uprzedzenia i stereotypy jako źródło zachowań przemocowych.
 • Ćwiczenie – określanie cech osoby na podstawie jej fotografii (zadanie pozwala ujawnić uprzedzenia przejawiane przez Kursantów), przykłady i wnioski.

Moduł III. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Definicje.

 • Próba zdefiniowania pojęć: dyskryminacja i mobbing. Przegląd badań im poświęconych.
 • Prezentacja slajdów, krótki wykład.

Moduł IV. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Interpretacja zachowań.

 • Mobbing oraz zjawiska o zbliżonym charakterze, czyli co uznaje się za mobbing i dyskryminację, a co nimi nie jest?
 • Ćwiczenia grupowe. Prezentacja slajdów, dyskusja, wnioski.

Moduł V. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Mobbing i jego charakterystyka.

 • Kategorie mobbingu i jego fazy.
 • Mini wykład.

Moduł VI. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Role: sprawca i ofiara.

 • Zachowania charakterystyczne dla mobbera/ofiary mobbingu.
 • Ćwiczenia w parach. Dyskusja na forum. Prezentacja.

Moduł VII. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Sprawca jako ofiara.

 • „Ciemna triada” – sprawca mobbingu.
 • Mini wykład, prezentacja. Dyskusja na forum.

Moduł VIII. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Cechy mobbingu wg Leymanna.

 • Cechy mobbingu (45 cech H. Leymanna).
 • Prezentacja, ćwiczenie (porządkowanie listy cech Leymanna), panel dyskusyjny.

Moduł IX. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Działania oraz metody sprawcy.

 • Metody i działania stosowane przez mobberów.
 • Prezentacja slajdów, mini wykład, dyskusja na forum.

Moduł X. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Analiza danych statystycznych.

 • Statystyki dotyczące mobbingu i dyskryminacji.
 • Prezentacja slajdów, dyskusja na forum. Omówienie wniosków.

Moduł XI. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Jak reagować na mobbing?

 • Odpowiedni sposób reagowania na mobbing i dyskryminację (świadek mobbingu/ osoba mobbowana).
 • Ćwiczenie w grupach. Prezentacja. Dyskusja na forum.

Moduł XII. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Komunikacja w profilaktyce mobbingu i dyskryminacji.

 • Zasady właściwej komunikacji jako podstawowy czynnik profilaktyki zachowań przemocowych.
 • Ćwiczenia w grupach, dyskusja i wnioski.

Moduł XIII. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Obowiązki pracodawcy, współpracowników, świadków.

 • Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi.
 • Burza mózgów. Wnioski, prezentacja.

Moduł XIV. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Obowiązujące prawo i orzecznictwo.

 • Dyskryminacja i mobbing w aktach prawnych i orzecznictwie sądowym.
 • Mini wykład. Dyskusja na forum.

Moduł XV. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Podsumowanie.

Zakończenie szkolenia: powtórzenie najważniejszych wiadomości, wnioski i dyskusja. Ewaluacja przeprowadzonego programu szkoleniowego. Opcjonalnie: sesja rekomendacji dla Uczestników warsztatu w zakresie optymalizacji dalszych kroków szkoleniowych.

Czas trwania

 • 09:00 Rozpoczęcie szkolenia.
 • 13:00 Zakończenie szkolenia.
 • W trakcie przerwy kawowa oraz obiadowa.

Prelegenci

Emilia Sałacka-Mańka
Trenerka kompetencji miękkich z praktyką w biznesie i administracji, psycholożka. Certyfikowana trenerka biznesu, pasjonatka psychoedukacji.

PROFIL TRENERKI:

Doświadczenia zawodowe pozwalają jej doskonale rozumieć zarówno potrzeby klientów biznesowych, jak i wywodzących się z administracji publicznej. Od lat wspiera jednych
i drugich w podnoszeniu na wyższy poziom kompetencji uczestników szkoleń. Motywuje i inspiruje ich do wprowadzania zmian.

DOŚWIADCZENIE

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze HR, w środowisku biznesowym oraz w służbie cywilnej. Pracowała jako konsultant i rekruter w firmach doradztwa personalnego i agencji reklamy RTB (rekrutacje na stanowiska techniczne, IT, menedżerskie, marketingowe, administracyjne oraz wiele innych). Przygodę ze szkoleniami rozpoczęła, pracując na stanowisku psychologa w służbach mundurowych. W Komendzie Głównej Policji odpowiadała za rozwój obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Szkoliła kadrę kierowniczą, policjantów i pracowników. Przeprowadzała badania psychologiczne i rekrutacje wewnętrzne. Kilka lat pracowała jako trener wewnętrzny oraz specjalista ds. szkoleń i rozwoju w jednym z urzędów centralnych.

Autorka wciągających prezentacji, nieszablonowych warsztatów i przydatnych ćwiczeń.

Doradca wystąpień publicznych.

Blogerka i twórczyni fanage’a psychoedukacyjnego w mediach społecznościowych na temat asertywności i pewności siebie kobiet.

Autorka kursów online oraz e-booków na temat asertywności.

Prowadzi webinary i live’y w mediach społecznościowych. Ceni sobie zarówno szkolenia online, jak i tradycyjny, off-linowy kontakt z uczestnikami – na sali szkoleniowej.

Uwielbia pracować z ludźmi i występować publicznie. Nie wyobraża sobie pracy (i życia) bez stałego uczenia się i dzielenia wiedzą.

PODCZAS SZKOLEŃ

Stawia na praktyczne rozwiązania, przydatne narzędzia i wprowadzanie ich w życie. Jest zwolenniczką wdrażania zmian małymi, ale konsekwentnymi krokami (zgodnie z filozofią Kaizen).

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena katalogowa
771
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 795 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena promocyjna
Ceny promocyjne na zakup szkoleń otwartych z oferty - ważne do 29.02.2024r.
726
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 749 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udział w szkoleniu jest przysłanie zgłoszenia minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia. Oczywiście przyjmiemy Twoje zgłoszenie również na dzień przed realizacją. 
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy jego przyjęcie oraz przekażemy wszelkie informacje organizacyjne. Przygotuj serię pytań - co jest dla Ciebie ważne. 
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie płatności na minimum 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku braku takiej możliwości, dostosowujemy wspólnie rozwiązanie. Jest możliwość płatności przelewem oraz gotówką lub kartą płatniczą. 
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia. Jest możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie się na inny termin w miarę możliwości. 

BUR, KFS

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Human Skills
 • Ulica i nr: Widok 18/2
 • Kod pocztowy: 00-023
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 6721761910

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska Widok 18/2

Organizator

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska
Widok 18/2
woj. mazowieckie
Human Skills We Make You Grow Dlaczego warto nam zaufać? - Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 2019 r., 2021 r., 2022 r. oraz ponownie w 2023r. - Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. - ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!