Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

O szkoleniu

Mobbing i dyskryminacja to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi może spotkać się organizacja. Bezpieczne i przyjazne środowisko pracy sprzyja zaś efektywności pracowników. Aby zapobiegać tym zjawiskom, konieczne jest wykształcenie umiejętności identyfikowania oraz reagowania na nie, najlepiej na każdym szczeblu organizacji.

Cele szkolenia:

 • nabycie wiedzy, czym są mobbing i dyskryminacja,
 • uzyskanie wiedzy, jak identyfikować mobbing,
 • poznanie skutecznych sposobów
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy,
 • zapewnienie stabilnej sytuacji w firmie,
 • uniknięcie poważnych konsekwencji związanych z mobbingiem w strukturach organizacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • psychologicznych i społecznych mechanizmach powstawania zachowań mobbingowych,
 • przepisach Kodeksu pracy dotyczących mobbingu i dyskryminacji.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • rozpoznawania mobbingu i dyskryminacji,
 • odróżniania asertywności od mobbingu,
 • promowania pozytywnej roli pracowników w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy,
 • rozróżniania zachowań niepożądanych od tych, które warto eksponować w środowisku zawodowym.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy wszystkich szczebli organizacji ze szczególnym uwzględnieniem działów HR,
 • kadra kierownicza.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do warsztatu. Zapoznanie uczestników, oczekiwania, kontrakt.
 2. Czym jest mobbing?
 3. Cechy charakterystyczne mobbingu:
  • 45 cech mobbingu, zachowania mobbingowe
  • warunki sprzyjające rodzeniu się zjawiska
  • konflikt jako źródło mobbingu
  • źródła konfliktów, reguły radzenia sobie z konfliktami
  • mechanizm rozwoju zjawiska – od konfliktu do wykluczenia
 4. Identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu:
  • mobber – cechy charakterystyczne osób dopuszczających się mobbingu
  • ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące ofiarami mobbingu
 5. Zachowania dyskryminacyjne:
  • rozpoznawanie zachowań dyskryminacyjnych
  • molestowanie seksualne
  • działania nie będące dyskryminacją
 6. Przepisy Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Karnego dotyczące mobbingu i dyskryminacji. Odpowiedzialność pracodawcy i pracowników w przypadku wystąpienia pozwu o mobbing.
 7. Co nie jest mobbingiem?
 8. Działania praktyczne zapobiegające zjawisku:
  • komunikacja w zespole
  • zasady dotyczące kultury pracy
 9. Reagowanie na mobbing:
  • z pozycji przełożonego
  • z pozycji obserwatora/współpracownika
  • z pozycji ofiary
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników, podsumowanie szkolenia.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Trener, coach, konsultant, doradca i mówca motywacyjny.

Wykładowca na Studiach Podyplomowych i MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Szczecinie oraz Uniwersytecie Łódzkim.

Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną w firmie. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation)

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli.

Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu i Senatu, a także pracownikow ministerstw, agencji rządowych, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, gminy i starostwa, urzędy miast.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 12 wrzesień 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!