Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

O szkoleniu

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.

 • Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).
 • Wykładowca dedykowany do przeprowadzenia tego szkolenia jest prawnikiem, wieloletnim praktykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brał udział w powstawaniu procedury stosowanej w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Jest autorem publikacji z tego zakresu.
 • Uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobędziesz praktyczną wiedzę, spełnisz wymóg nałożony Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a co za tym idzie unikniesz grożącej za brak szkoleń kary, a także poznasz projekty zmian proponowanych w tym zakresie.


Cel edukacyjny szkolenia:

 • omówienie definicji brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej,
 • zaprezentowanie procederu prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych,
 • omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD),
 • zapoznanie z obowiązkami biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów,
 • omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • przedstawienie roli i zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
 • omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatkowej”.

 

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości uznawany przez GIIF.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Dlaczego warto wziąć udział?

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • znał aktualne przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
 • wiedział jak rozpoznać podejrzane transakcje,
 • znał mechanizmy wyłudzeń VAT – tzw. karuzeli podatkowych,
 • potrafił określić sposób analizy i oceny ryzyka, rejestracji transakcji
 • wiedział w jaki sposób przekazywać informacje o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
 • posiadał imienny, numerowany certyfikat zgodny z wymogami GIIF
 • spełniał ustawowy obowiązek przeszkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,
 • posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.
 • posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy przyjmujący zapłatę w gotówce,
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
 • kancelarie doradztwa podatkowego,
 • podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
 • pracownicy kantorów,
 • biegli rewidenci.

Program szkolenia

1. Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych o biura rachunkowe, które nie prowadzą usługowo ksiąg rachunkowych, pośredników w przy umowach najmu lub dzierżawy,  szeroko rozumiany obrót dziełami sztuki, dodatkowe czynności notarialne 

2. Nowa, rozszerzona definicja klienta instytucji obowiązanej a więc tego, do którego trzeba skierować procedurę.

3. Nowy szerszy zakres stosowania środków bezpieczeństwa finansowego m.in. o przypadki, w których doszło do zmiany umowy z klientem lub  zmian u klienta podmiotowych, gospodarczych, kapitałowych, beneficjenta rzeczywistego.

4. Procedurę należy uzupełnić również o ryzyko braku lub utrudnionego kontaktu z klientem.

5. Uzupełnienie " teczki klienta" o dodatkowe dane, w przypadku braku numeru NIP i dane dotyczące beneficjenta rzeczywistego.

6. Nowe możliwości weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego w tym również za pomocą środków identyfikacji elektronicznej.

7. Obowiązek protokołu rozbieżności związanych z tożsamością osób.

8. Ograniczenia i wzmożone ryzyko przy  działalności "wrażliwej".

9. Obrót z z klientem z państwa trzeciego.

10. Transakcje nietypowe, skomplikowane, nieuzasadnione prawnie lub gospodarczo.

11. Państwa trzecie wysokiego ryzyka.

12. Zmiana terminu przechowywania dokumentów dotyczących klienta.

13. Obowiązek wynikający z art. 50 AML bieżącej weryfikacji i aktualizacji procedury.

14. Odnotowywanie rozbieżności między CRBR (beneficjent rzeczywisty) a ustaleniami faktycznymi.

15. Obowiązek akceptacji procedury przez kadrę kierowniczą.

16. Obowiązek wpisania do procedury sposobu ochrony pracowników raportujących do GIIF oraz innych realizujących  w praktyce AML w tym również wzmocnienie prawne " sygnalisty".

17. Rozszerzenie katalogu i zakresu zgłoszeń do rejestru beneficjentów rzeczywistych (art . 50 AML).

18. Nowe regulacje w zakresie działalności na rzecz spółek.

19. Waluty wirtualne - nowe regulacje.

20. Tajemnica Instytucji obowiązanej w zakresie AML 

 • zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
 • zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.

Czas trwania

09:00 - 15:15

Prelegenci

Tomasz Gzela

Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania "praniu pieniędzy". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu "praniu pieniędzy", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Katowice

woj. śląskie

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
710
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Szkoleniowe FRR
 • Ulica i nr: Moniuszki 4/8
 • Kod pocztowy: 40-005
 • Miejscowość: Katowice
 • Numer NIP: 5252288204

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice, Polska Moniuszki 4/8

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice, Polska
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!