Przedawnienie roszczeń bankowych, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego. Ograniczenie ryzyka związanego z możliwością przedawnienia roszczeń bankowych w praktyce BS

O szkoleniu

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo z możliwością zadawania pytań przez chat

Upływ czas może mieć i często ma istotne znaczenie dla interesów wierzyciela i możliwości ich przymusowej realizacji. W tym zakresie najważniejsza jest instytucja przedawnienia i terminów zawitych. Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 roku zostały istotnie zmodyfikowane przepisy o przedawnieniu, w tym nastąpiło skrócenie niektórych okresów przedawnienia. Ustawa ta zawiera przepisy przejściowe regulujące jej wpływ na już rozpoczęty bieg okresu przedawnienia. Przedawnienie nabiera szczególnego znaczenia w relacjach z konsumentami, gdyż jest ono uwzględniane przez sądy z urzędu.

Praktyka prawnicza prowadzącego szkolenie wskazuje na występowanie szeregu błędów po stronie wierzycieli bankowych, które skutkują przedawnienia ich roszczeń, a w związku z tym utratą możliwości odzyskania wierzytelności. Błędy te występują na różnych etapach życia wierzytelności. Instytucja przedawnienia posiada bogate orzecznictwo sądowe, którego poznanie pozwala na uniknięcie tych błędów.

Szkolenie oparte będzie na przykładach z praktyki prawniczej prowadzącego oraz sprawach sądowych, rozpatrujących najbardziej istotne zagadnienia z zakresu przedawnienia roszczeń bankowych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Ze szkolenia uczestnik dowie się:

 1. Kiedy zaczyna biec termin przedawnienia i ile wynosi dla poszczególnych roszczeń,
 2. Jak liczyć termin przedawnienia, w szczególności rozpoczęty przed wejściem w życie nowelizacji,
 3. Jakie czynności powodują przerwanie biegu terminu przedawnienia,
 4. Jakie najczęściej błędy popełniają wierzyciele bankowi i jak się ich ustrzec,
 5. Co zrobić jeżeli doszło do przedawnienia roszczenia.

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom kompleksowej wiedzy o przedawnieniach oraz terminach zawitych, w zakresie niezbędnym w działalności bankowej i w zakresie roszczeń powstałych w ramach tej działalności. Wiedza ta ma ograniczyć ryzyko nastąpienia przedawnienia, a także zapobiec negatywnym skutkom jego wystąpienia.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do zarządów banków, dyrektorów oddziałów, prawników, audytorów, pracowników kontroli, pracowników rozpatrujących reklamacje a przede wszystkim pracowników obsługujących umowy bankowe i windykację. 

Program szkolenia

1. Pojęcie przedawnienie roszczeń i jego skutki prawne
2. Przedawnienie a termin zawity
3. Ogólne omówienie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw i przepisów międzyczasowych
4. Terminy przedawnienia poszczególnych roszczeń bankowych

 • Roszczenia z umów kredytowych
 • Roszczenia z umów depozytowych
 • Roszczenia odsetkowe oraz o inne należności uboczne
 • Roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem albo ugodą sądową
 • Roszczenia wekslowe przeciwko wystawcy weksla i pozostałym dłużnikom wekslowym, uzupełnienia weksla po upływie terminu przedawnienia roszczenia podstawowego

5. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia, w tym skutki uznania długu po upływie terminu przedawnienia
6. Dobrowolna i przymusowa spłata długu przedawnionego
7. Nieuwzględnienie upływu terminu przedawnienia roszczenia wobec konsumentów
8. Badanie upływu terminu przedawnienia przez sądy i organy egzekucyjne
9. Początek biegu terminu przedawnienia
10. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia
11. Przerwanie biegu terminu przedawnienia i jego skutki

 • Przerwanie biegu terminu przedawnienia poprzez czynność wierzyciela
 • Śmierć dłużnika a bieg terminu przedawnienia
 • Przerwanie biegu terminu przedawnienia poprzez uznanie roszczenia
 • Przerwanie biegu terminu przedawnienia poprzez wszczęcie mediacji

12. Wpływ zawarcia umowy ugody/ restrukturyzacji na przedawnienie, zakaz przedłużenia terminu przedawnienia,
13. Przedawnienie względem osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych
14. Przedawnienie długu zabezpieczonego rzeczowo
15. Wpływ ogłoszenia upadłości na bieg terminu przedawnienia
16. Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na bieg terminu przedawnienia
17. Czynności windykacyjne po upływie terminu przedawnienia
18. Pytania uczestników szkolenia

Czas trwania

9.00-13.00

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dedykowanego programu, link otwiera się w przeglądarce.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zniżki grupowe:
 • 20.41% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 20.41% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 20.41% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 20.41% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia przed rozpoczęciem szkolenia. Płatność dokonywana jest po odbytym szkoleniu. 

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Rozwoju Finansów
 • Ulica i nr: Jana Kazimierza 16
 • Kod pocztowy: 01-248
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7582118133

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa, Polska
Jana Kazimierza 16
woj. mazowieckie
Centrum Rozwoju Finansów powstało w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe najważniejszych sektorów gospodarki, wynikające z nieustannych zmian i interpretacji przepisów prawa, rachunkowości, podatków, a także szeroko pojętych finansów. Nasz zespół tw...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!