Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem systemu EMCS 2PL

O szkoleniu

System informatyczny EMCS2 obowiązujący na terenie Unii Europejskiej jest wykorzystywany do kontroli przemieszczania wyrobów akcyzowych zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i wewnątrz kraju w sytuacjach opisanych w ustawie o podatku akcyzowym.

Szkolenie uwzględnia m.in. najnowsze informacje w zakresie nowej kategorii wyrobów akcyzowych, dla których wprowadzono dla podatników obowiązki stosowania systemu informatycznego.

Od 13 lutego 2023 roku wprowadzono obowiązek stosowania elektronicznych dokumentów dotyczących przemieszczania na terenie Unii Europejskiej wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą z wykorzystaniem nowego dokumentu elektronicznego e-SAD. Ponadto, podatnicy dokonujący transakcji wspólnotowych wspomnianą kategorią towarów, będą musieli spełnić dodatkowe obowiązki przed organami skarbowymi, tj. dokonać rejestracji i uzyskać odpowiednio numery akcyzowe dla uprawnionych odbiorców i uprawnionych wysyłających wyroby akcyzowe.

Szkolenie będzie także okazją do przypomnienia i utrwalenia wiedzy w zakresie przemieszczania innych kategorii wyrobów akcyzowych z zastosowaniem dokumentów e-AD oraz e-DD.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z wiedzą niezbędną w zakresie obsługi przemieszczania w systemie EMCS2 i na platformie PUESC wyrobów akcyzowych z zawieszona akcyzą, jak i zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie,
 • Omówienie wykorzystania systemu w zależności od rodzaju wyrobów akcyzowych i kierunku ich przemieszczenia, jak również tryb tworzenia elektronicznych komunikatów i ich obsługa.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą:

 • korzystania z systemu EMCS2 i jego obsługi w formie elektronicznej,
 • obiegu komunikatów elektronicznych,
 • trybu postępowania w trakcie korzystania z procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych zgodnie z przepisami.

Praktyczna wiedza dotycząca korzystania z systemu EMCS2 pozwala przedsiębiorcom komunikować się z organami skarbowymi w obszarze przewozów towarów akcyzowych, jak również pozwala uniknąć nieprawidłowości i kar w obszarze podatku akcyzowego ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z możliwości obrotu towarami z zawieszoną akcyzą lub zwolnionych z akcyzy. 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców, pracowników działów logistyki obsługujący obrót towarami akcyzowymi, agentów celnych i innych osób zainteresowanych praktyczną wiedzą  w zakresie przygotowania i obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych.

Program szkolenia

Przemieszczanie towarów w systemie EMCS PL2 na podstawie ustawy o podatku akcyzowym

 • Katalog towarów, dla których wymagane jest użycie systemu EMCS 2PL w świetle zmian ustawy na rok 2023.
 • Przemieszczanie towarów i przypadki wymagające wykorzystania systemu EMCS 2PL  w świetle ustawy akcyzowej. Zmiany wprowadzone w 2023 roku

Dla kogo jest przeznaczony system EMCS 2PL

 • Podmioty przemieszczjące wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w obrocie krajowym, wewnątrzwspólnotowym, imporcie i eksporcie przy wykorzystaniu elektronicznego dokumentu administracyjnego e-AD
 • Podmioty przemieszczające wyroby poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przy wykorzystaniu elektronicznego dokumentu e-DD
 • Podmioty dokonujące transakcje wspólnotowe towarów z zapłaconą akcyzą i zastosowanie dokumentu elektronicznego e-SAD

Wymogi formalne związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w zależności od zastosowania systemu

 • Rejestracja i uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na przemieszczanie wyrobów akcyzowych (zarejestrowany wysyłający, zarejestrowany odbierający, skład podatkowy, podmioty zużywające, podmioty pośredniczące)
 • Zabezpieczenie finansowe wymagane do przemieszczania w niektórych wypadkach wyrobów akcyzowych w systemie EMCS 2PL – kto i kiedy jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Narzędzia wykorzystywane do komunikacji podmiotów z administracją celno-skarbową w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych

 • Platforma PUESC jako podstawowe narzędzie, alternatywne środki komunikacji do przesyłania Komunikatów do systemu EMCS 2PL
 • Rejestracja użytkowników i narzędzia autoryzacyjne jakie muszą posiadać użytkownicy systemu EMCS 2PL
 • Generatory Komunikatów przesyłanych do systemu EMCS 2PL, jako narzędzie do komunikacji z systemem przemieszczania wyrobów akcyzowych

Tworzenie i obieg komunikatów generowanych w systemie EMCS PL2 jako sposób komunikacji użytkowników i administracji. Czynności związane z obsługą komunikatów w zależności od rodzaju towarów będących przedmiotem przemieszczenia

 • Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, zarówno w obrocie krajowym, wewnątrzwspólnotowym, imporcie i eksporcie przy wykorzystaniu elektronicznego dokumentu administracyjnego e-AD
 • Przemieszczanie wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przy wykorzystaniu elektronicznego dokumentu e-DD
 • Przemieszczenia wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą przy wykorzystaniu dokumentu e-SAD

Procedura awaryjna w przesyłaniu komunikatów do Systemu EMCS 2PL

Zakończenie. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej.

W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi zagadnieniami VAT w eksporcie), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia pochodzenia towarów, klasyfikacji taryfowej a także kontroli towarów podwójnego zastosowania.

Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się doradztwem w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania platformy PUESC.

Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających ze statystyki INTRASTAT, podatku akcyzowego i wielu innych zagadnień związanych z przepisami celnymi i podatkowymi.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!