Przemoc domowa w ujęciu prawnym i psychologicznym

O szkoleniu

Szkolenie dla osób, które pracują z ofiarami przemocy domowej. Prowadzone przez praktyka, prokurator i psychotraumatolog Agnieszkę Gorczyńską.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane do psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, nauczycieli, psychotraumatologów.

Program szkolenia

Program szkolenia
Część I

1. Definicja przemocy, rodzaje przemocy.
2. Przemoc psychiczna. Przemoc ekonomiczna – aspekt psychologiczny.
3. Zjawisko przemocy domowej w aspekcie prawnokarnym – ujęcie kodeksowe, znamiona przestępstwa.
4. „Przemoc domowa” w orzecznictwie sądów.
5. Zespół dziecka maltretowanego.
6. Zaniedbanie jako ukryta forma przemocy wobec dzieci.
7. Przyczyny zjawiska i konsekwencje społeczne.

Cześć II
1. „Niebieska karta” – podmioty uprawnione, formularz, czynności organu pomocy społecznej.
2. Zawiadomienie o przestępstwie. Społeczny i prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie.
3. Postępowanie dowodowe. Udowodnienie winy sprawcy.
4. Uprawnienia pokrzywdzonego.
5. Instrumenty ochrony prawnej ofiary przemocy na gruncie prawa karnego.
6. Postępowanie przygotowawcze.
7. Postępowanie jurysdykcyjne.
8. Mediacja w sprawach o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece.

Część III
1. Działalność poza karna prokuratora.
2. Definicja przemocy domowej w świetle Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. /t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm./
3. Instrumenty ochrony prawnej na przedpolu procesu karnego – nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania przez sprawce przemocy i zakaz
zbliżania się do pokrzywdzonych na 14 dni, odebranie małoletniego z miejsca zamieszkania.
4. Kompensata państwowa.
5. Zadośćuczynienie w procesie cywilnym.
6. Ingerencja we władze rodzicielską. Zakaz styczności.
7. Zarzut przemocy a sprawa o rozwód.

Czas trwania

2h

Prelegenci

Agnieszka Gorczyńska

Prawnik, psychotraumatolog – na co dzień wykonująca zawód prokuratora, prowadzi i nadzoruje postępowania karne, a także zajmuje się działalnością poza karną prokuratora, łącząc wiedzę z zakresu prawa karnego i rodzinnego z psychologią; obecnie p.f. Prokuratora Rejonowego Gdańsk-Oliwa w Gdańsku, były członek Interdyscyplinarnych Zespołów do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MOPR; posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w szkoleniu aplikantów, funkcjonariuszy Policji i pracowników instytucji pomocowych, aktualnie również lekarzy, a także doświadczenie akademickie i naukowe.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: tylko online

Rejestracja

149
149
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Okay Psycholodzy i Terapeuci Maja Pisarek
05-120 Legionowo
ul. Warszawska 57
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Okay Psycholodzy i Terapeuci Maja Pisarek
05-120 Legionowo ul. Warszawska 57
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!