Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z Rządowego Funduszu Polski Ład

O szkoleniu

Zapraszamy bardzo serdecznie na szkolenie online pt."Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z Rządowego Funduszu Polski Ład".

 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenia online dedykowane zarówno dla pracowników początkująch, jak i zaawansowanych zajmującychsię zamówieniami publicznymi.

Program szkolenia

                                                                  PROGRAM SZKOLENIA

                                              (Prowadząca: mec. dr Andrzela Gawrońska – Baran):

Pzp a Polski Ład - Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z Programu Polski Ład.

I. Reguły szacowania wartości zamówienia a planowanie zamówień, z uwzględnieniem najnowszych opinii UZP

1. Zamówienia na dostawy podobne

2. Zamówienia na usługi, w tym usługi nadzoru inwestorskiego, opracowanie dokumentacji projektowej

3. Zamówienia na roboty budowlane

4. Zamówienia nieplanowane

II.  Polski ład a szacowanie i wszczęcie postępowania

1. Inwestycja w ramach jednej promesy z Polskiego Ładu a jedno postępowanie  o udzielenie zamówienia -  relacja do przepisów ustawy Pzp

2. Podział zamówienia na części w ramach jednej inwestycji a przepisy ustawy Pzp

3. Uzasadnienie powodów braku podziału na części

4. Czy zachodzi obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, czy koszt usług inspektora nadzoru stanowi koszt inwestycji

5. Czy i jaki jest termin wszczęcia postępowania w ramach promesy oraz zakończenia inwestycji

6. Jakie działania może podjąć zamawiający w przypadku unieważnienia postępowania dotyczącego inwestycji z promesy

III.   Ocena podmiotowa wykonawców dokonywana przez zamawiającego

1. Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp – forma, termin złożenia  i uzupełnienia

2. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 117 ust. 4 Pzp) oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

3. Czy i kiedy żądać podmiotowych środków dowodowych – zabezpieczenie interesów zamawiającego a „szybkość” procedowania

4. Podmiotowe środki dowodowe jako e-dokumenty a cyfrowe odwzorowania podmiotowych środków dowodowych w zależności od wartości zamówienia.

IV.   Oferty według Pzp

1. Formy oferty w zależności od wartości zamówienia

2. Termin związania ofertą, reguły przedłużania i możliwości wyboru oferty po upływie terminu związania ofertą, sankcje za brak skierowania wezwania do wykonawców

3. Wadium – obowiązek żądania czy uprawnienie

4. Rażąco niska cena lub koszt w ofercie – kiedy trzeba wezwać wykonawcę do wyjaśnienia, jak rozumieć okoliczności oczywiste  niewymagające wyjaśnienia, forma wyjaśnień

5. Wybrane przesłanki odrzucenia oferty – uzasadnienie faktyczne i prawne

V.   Umowa w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem specyfiki wymagań Polskiego Ładu

1. Płatności częściowe i zaliczki w ustawie Pzp a szczególne wymagania wobec inwestycji z Polskiego Ładu – inwestycje realizowane w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy a inwestycje w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, w ramach jednej lub kilku umów

2. Zasady zapłaty wynagrodzenia wykonawcy

3. Czy i kiedy zachodzi wymóg zapisu w umowie dotyczący polubownego rozstrzygania sporów

4. Czy i kiedy można aneksować umowę

Czas trwania

9.00 - 15.00

Prelegenci

Andrzela Gawrońska - Baran

Ekspert prowadzący - Mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran - Radca prawny, doktor nauk prawnych,były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor
Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego.Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkuset szkoleniach dotyczących zamówień publicznych (w tym ponad kilkudziesięciu z nowej Pzp) m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, organów kontrolnych (np. NIK), dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet SWPS, Uczelnia Łazarskiego, a także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku). Autorka kilku tysięcy publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa. We wrześniu 2019 r. nagrodzona przez Prezesa UZP statuetką „Lux clara in contractis publicis” za szczególny wkład w rozwój systemu zamówień publicznych. Współautor publikacji „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer marzec 2021) oraz autor publikacji „Specyfikacja warunków zamówienia. Praktyczny poradnik z wzorami” (wyd. CH Beck, lipiec 2021).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

Rejestracja

486 zł netto
486
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zniżki grupowe:
 • 16.67% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 33.33% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: OBIS
 • Ulica i nr: Rybickiego 8 lok. 202
 • Kod pocztowy: 96-100
 • Miejscowość: Skierniewice
 • Numer NIP: 8361757881

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

OBIS
96-100 Skierniewice, Polska
Rybickiego 8 lok. 202
woj. łódzkie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!