Przywództwo sytuacyjne

O szkoleniu

Warsztat będzie skupiony wokół tematu przywództwa ze szczególnym uwzględnieniem przywództwa sytuacyjnego.
Ten rodzaj zarządzania ludźmi ( lub lepiej- przewodzenia im) to odpowiedź na dynamiczne zmiany ostatnich lat. Pokazały one, że elastyczność w dopasowaniu narzędzi oraz sposobu zarządzania do ludzi oraz zaistniałej sytuacji to klucz do sukcesu, a na pewno do wzrostu efektywności działań. Zarządzanie sytuacyjne to odpowiedź na bardziej skomplikowaną rzeczywistość VUCA oraz wzrost poczucia niepewności wśród pracowników. To też sposób na mądre wsparcie członków zespołu w wykorzystaniu ich potencjału.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika:

 • Poznają kompetencje liderskie
 • Nauczą się rozpoznawać etapy rozwoju pracownika
 • Będą potrafili elastycznie zastosować wybrane narzędzia w zależności od potrzeb pracownika
 • Będą sprawnie wyznaczać i egzekwować realizację celów biznesowych

Korzyści dla organizacji:

 • Wzrost świadomości swoich możliwości i umiejętności w obszarze zarządzania zespołem pozwoli liderom odważniej i bardziej zdecydowanie podejmować decyzje
 • Umiejętność rozpoznania potrzeb pracownika pozwoli liderom skuteczniej diagnozować pojawiające się trudności i skutecznej je rozwiązywać ( lub im zapobiegać na wczesnym etapie)
 • Liderzy będą w stanie tworzyć skutecznie działające zespoły
 • Dzięki dopasowaniu stylu zarządzania do potrzeb członków zespołu, poziom zaangażowania oraz motywacji w zespołach wzrośnie
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla menedżerów zespołów, którzy chcą skuteczniej inspirować pracowników
 • Dla tych, którzy chcą nauczyć się przywództwa sytuacyjnego
 • Dla osób, które chcą wzmocnić swoje umiejętności zarządzania zespołem

Program szkolenia

Sytuacyjne przywództwo – teorie

 • Kim jest lider – teorie na przestrzeni lat
 • Ken Blanchard i zarządzanie sytuacyjne

Samoświadomość lidera

 • Kompetencje liderskie
 • Mój ulubiony lider
 • Gdzie jestem- moje własna droga do bycia liderem

Etapy rozwoju pracownika (kompetencje, poziom zaangażowania, potrzeby i zagrożenia)

 • R1 entuzjastyczny nowicjusz (rokujący)
 • R2 rozczarowany adept (zniechęcony)
 • R3 ostrożny praktyk (znudzony)
 • R4 samodzielny ekspert (autonomiczny)

Style kierowania odpowiadające etapom rozwoju

 • S1 instruowanie
 • S2 konsultowanie/trenowanie
 • S3 wspieranie
 • S4 delegowanie

Prezentacja wszystkich czterech stylów przywództwa

 • Jak działa każdy styl przywództwa, jaka jest jego intencja
 • Zbyt duża kontrola/zbyt duża swoboda
 • Dopasowanie/Niedopasowanie

Obszary kompetencji przywództwa sytuacyjnego

 • Diagnozowanie (silne strony pracownika/matryca kompetencji, potrzeby pracownika, definiowanie etapu rozwoju pracownika, poziomu kompetencji, zaangażowania)
 • Elastyczność w zarządzaniu ( niejednoznaczne sytuacje)
 • Współpraca dla realizacji celów (Stawianie celów zgodnie z modelem SMART)

Świadome przywództwo – plan na rozwój siebie i zespołu poprzez weryfikacja swojego stylu zarządzania

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!