Szkolenie

Ramy prawne cyberbezpieczeństwa

O szkoleniu

Podczas warsztatów zostaną omówione aktualne regulacje prawne z zakresu cyberbezpieczeństwa, zarówno na poziomie europejskim, jak i polskim. Regulacje te dotyczą podmiotów z sektora prywatnego i publicznego.

Podmioty zobowiązane do realizacji to:
- operatorzy tzw. usług kluczowych,
- dostawcy usług cyfrowych,
- podmioty publiczne.

Operatorzy usług kluczowych będą wyznaczani decyzjami administracyjnymi. W załączniku do polskiej ustawy wymieniono sektory i podsektory, w których mogą być wyznaczani operatorzy (energia, transport, bankowość, ochrona zdrowia, zaopatrzenie w wodę, infrastruktura cyfrowa) oraz rodzaje podmiotów świadczących usługi kluczowe. Dostawcy usług cyfrowych to internetowe platformy handlowe, podmioty dostarczające usługi przetwarzania w chmurze oraz wyszukiwarki internetowe. W trakcie warsztatów zostaną omówione zadania i obowiązki z zakresu cyberbezpieczeństwa każdej z ww. grup podmiotów.
Kto powinien wziąć udział?

Warsztaty są skierowane do: zarządów firm i instytucji, których ustawa dotyczy, do działów bezpieczeństwa oraz działów prawnych tych podmiotów.

Program szkolenia

 1. Pojęcie cyberbezpieczeństwa
 2. Podmioty objęte przepisami o cyberbezpieczeństwie
 3. Zasady cyberbezpieczeństwa w podmiotach nieobjętych przepisami o cyberbezpieczeństwie
 4. Ramy prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa:
  • Dyrektywa NIS.
  • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
  • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
  • Akty wykonawcze.
  • Akt o cyberbezpieczeństwie
  • Inne akty prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa.
 5. Organizacja krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
 6. Podstawowe pojęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa.
 7. Sposób sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie stosowania przepisów ustawy. Organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa.
 8. Zadania i obowiązki podmiotów wchodzących w skład systemu cyberbezpieczeństwa:
  • Operatorzy usług kluczowych.
  • Dostawcy usług cyfrowych.
  • Podmioty publiczne.
 9. Certyfikacja
 10. Zasady udostępniania informacji i przetwarzania danych osobowych.
 11. Odpowiedzialność za niewykonywanie obowiązków z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat

Arwid Mednis

Jest radcą prawnym. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych i partnerstwie publiczno-prywatnym.
W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Jest członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej. Regularnie reprezentuje klientów w sprawach regulacyjnych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Dr Mednis jest docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego, a także autorem licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe oraz Legal 500 EMEA. Jest także regularnie wyróżniany w rankingach kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita.

Gdzie i kiedy

Online 8 grudnia 2021

Zapisz się

Szkolenie online
cena promocyjna przy zgłoszeniu przez Eventis.pl
766,30 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • cena ze zniżką 3% od ceny regularnej przy zgłoszeniu przez Eventis.pl
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
04-041 Warszawa
Międzyborska 50
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
04-041 Warszawa Międzyborska 50
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!