Raport 8D – 8 kroków do skutecznego rozwiązania problemu

O szkoleniu

W Akademii Jakości nauczysz się na praktycznych przykładach z branży automotive jak przygotować perfekcyjny Raport 8D a tym samym eliminować i zapobiegać nawrotom błędów w Twojej codziennej pracy Inżyniera. 

Dołącz do zadowolonych kursantów szkolenia Raport 8D i od dziś zostań specjalistą Raportu 8D. Z nami przeprowadzisz analizę niezgodności, znajdziesz przyczynę źródłowa problemu, wdrożysz skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze.

Nasi trenerzy to praktycy, którzy przez ostatnie lata szlifowali swoje kompetencje w firmach produkcyjnych. Dzięki zebranym doświadczeniom, przekażą Ci całą swoją praktykę poprzez szkolenie Raport 8D w formie nagrań wideo, ogromu dobrych praktyk i gotowych rozwiązań, które uczynią Cię specjalistą z zakresu rozwiązywania problemów metodą Raportu 8D.

Dlaczego warto wziąć udział?

Co od Nas otrzymujesz:

Wiedzę

59 nagrań wideo szkolenia Raport 8D, które w prosty sposób wprowadzają Cię w coraz większe szczegóły Raportu 8D. Lekcje kursu Raport 8D podzielone zostały na tematyczne moduły, a w nich każde zagadnienie to osoba lekcja. Pojedyncze lekcje trwają maksymalnie 25 minut. Wiedza, którą pragniemy Ci przekazać opiera się na latach doświadczeniu naszych Ekspertów w firmach produkcyjnych na stanowiskach inżynierskich oraz menadżerskich.

Praktykę

Szkolenie Raport 8D opatrzone jest wieloma praktycznymi przykładami, dobrymi praktykami i wskazówkami, a także gotowymi rozwiązaniami, które możesz od razu zastosować w swojej codziennej pracy. Po odbyciu szkolenia już zawsze będziesz wiedział jaki działania należy podjąć aby skutecznie poradzić sobie z każdym napotkanym problemem.

Pełen dostęp

Otrzymujesz nieograniczony dostęp do Szkolenia Raport 8D na przyjaznej platformie edukacyjnej. Możesz się uczyć kiedy chcesz i w jakim tempie chcesz. Do szkolenia, konkretnego modułu, czy szkolenia możesz wrócić w każdej chwili gdyż dostęp do kursu jest aktywy przez rok! Bezpośrednio pod lekcją możesz tworzyć swoje własne notatki i wrócić do nich w każdej chwili.

Konsultacje

Po odbyciu szkolenia Raport 8D otrzymujesz możliwość skorzystania z indywidualnych, godzinnych konsultacji z naszym Ekspertem. Dodatkowo każdy z kursantów ma możliwość konsultacji z trenerem po zakończeniu kursu Raport 8D.

Certyfikat

Potwierdzeniem skutecznego odbycia szkolenia Raport 8D jest certyfikat, wydany przez jednostkę szkoleniową AKADEMIA JAKOŚCI.

Bonusy

Otrzymujesz od nas formatki wszystkich omawianych narzędzi, do pobrania bezpośrednio pod lekcją oraz na końcu kursu Raport 8D. Dodatkowo przygotowaliśmy dla Ciebie listę działań w formie pytań, przy użyciu której żadna reklamacja nie będzie Ci straszna.

Kto powinien wziąć udział?

Nasze kursy są skierowane do:

• Studentów i absolwentów uczelni wyższych
• Osób starających się o awans na stanowiska Inżyniera Jakości, Kierownika Projektu oraz pokrewnych
• Osób chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie Zarządzania Projektami bądź Zarządzania Jakością
• Liderów, którzy stawiają na rozwój swojego zespołu
• Przedsiębiorstw, dbających o ciągłe podnoszenie kompetencji w Organizacji

Program szkolenia

Raport 8D - Wstęp

Pierwszy moduł szkolenia Raport 8D skupia się na przedstawieniu narzędzia jakim jest Raport 8D, opisaniu jego funkcji, struktury oraz celu. Dowiesz się również skąd wywodzi się Raport 8D, kiedy polecamy go wykorzystywać, jaka jest różnica pomiędzy działaniami korygującymi a korekcyjnymi oraz przekażemy Ci garść dobrych praktyk obsługi reklamacji wypracowanych przez lata w Firmach produkcyjnych.

 1. Istota zapobiegania błędom w codziennym funkcjonowaniu organizacji - rola Zespołu Projektowego i Inżyniera Jakości
 2. Co to jest Raport 8D i w jakim celu go stosujemy
 3. Historia powstania Raportu 8D
 4. Kiedy wykorzystujemy Raport 8D
 5. Dobre praktyki procesowania/obsługi reklamacji wraz z przykładami
 6. Niezbędne elementy dobrego Raportu 8D
 7. 8 kroków do skutecznego rozwiązania problemu – omówienie struktury Raportu 8D
 8. Działania korygujące, a działania korekcyjne – różnica i przykłady
 9. Szczegółowe omówienie każdego z punktu raportu 8D

Powołanie Zespołu 8D

Szczegółowe omówienie pierwszego kroku w Raporcie 8D. Dowiesz się jaki jest cel Zespołu 8D, poznasz funkcje i odpowiedzialności w Zespole 8D oraz otrzymasz gotowe uniwersalne pytania oraz przykłady działań z zakresu powołania Zespołu 8D.

 1. Powołanie Zespołu 8D – cel
 2. Funkcje i odpowiedzialności w Zespole 8D
 3. Lista pytań wspomagająca przygotowanie 1 punktu raportu 8D – gotowe, uniwersalne pytania, przykłady działań
 4. Lista pytań kontrolnych do oceny punktu 1 w raporcie 8D na przykładzie VDA 4

Definiowanie Problemu

Szczegółowe omówienie drugiego kroku w Raporcie 8D. Przekażemy Ci dobre praktyki definiowania problemu, nauczymy metody 5W2H na przykładzie z branży automotive, dodatkowo otrzymasz gotowe uniwersalne pytania i przykłady działań z zakresu definiowania problemu.

 1. Definiowanie problemu – dobre praktyki
 2. 5W2H – Metoda definiowania problemu – szczegółowe omówienie każdego punktu
 3. Przykład – 5W2H dla problemu z branży automotive
 4. Lista pytań wspomagająca przygotowanie 2 punktu raportu 8D – gotowe, uniwersalne pytania, przykłady działań
 5. Lista pytań kontrolnych do oceny punktu 2 w raporcie 8D na przykładzie VDA 4

Działania Natychmiastowe

Szczegółowe omówienie trzeciego kroku w Raporcie 8D. Dowiesz się jak ważne są działania natychmiastowe dla całego łańcucha dostaw. Dodatkowo otrzymasz gotowe uniwersalne pytania i przykłady działań z zakresu trzeciego kroku Raportu 8D - działania natychmiastowe.

 1. Działania natychmiastowe – cel
 2. Lista pytań wspomagająca przygotowanie 3 punktu raportu 8D – gotowe, uniwersalne pytania, przykłady działań
 3. Lista pytań kontrolnych do oceny punktu 3 w raporcie 8D na przykładzie VDA 4

Analiza Przyczyny Problemu

Szczegółowe omówienie czwartego kroku w Raporcie 8D. Dowiesz się jakie są rodzaje przyczyn, jakie narzędzia stosuje się w celu określenia przyczyny źródłowej oraz nauczymy cię jak posługiwać się narzędziami jakościowymi: ISHIKAWA, 5WHY i Burza Mózgów na realnych przykładach. Dodatkowo otrzymasz gotowe uniwersalne pytania i przykłady działań z zakresu analizy przyczyny problemu.

 1. Analiza przyczyny problemu i narzędzia
 2. Analiza przyczyny problemu - ISHIKAWA
 3. Analiza przyczyny problemu - 5WHY
 4. Analiza przyczyny problemu - Burza Mózgów
 5. Analiza przyczyny problemu – Lista pytań wspomagająca przygotowanie 4 punktu raportu 8D – gotowe, uniwersalne pytania, przykłady działań
 6. Analiza przyczyny problemu – Lista pytań kontrolnych do oceny punktu 4 w raporcie 8D na przykładzie VDA 4

Działania Korygujące

Szczegółowe omówienie piątego kroku w Raporcie 8D. Dowiesz się czym są działania korygujące, jaki jest ich cel i znaczenie w Raporcie 8D. Dodatkowo otrzymasz gotowe uniwersalne pytania i przykłady działań z zakresu działań korygujących.

 1. Działania korygujące - znaczenie i cel
 2. Lista pytań wspomagająca przygotowanie 5 punktu raportu 8D – gotowe, uniwersalne pytania, przykłady działań
 3. Lista pytań kontrolnych do oceny punktu 5 w raporcie 8D na przykładzie VDA 4

Ocena Działań Korygujących

Szczegółowe omówienie szóstego kroku w Raporcie 8D. Dowiesz się jak nadzorować wdrażane działania, nauczymy Cię korzystać z narzędzia Action Plan na przykładzie z branży automotive. Dodatkowo otrzymasz gotowe uniwersalne pytania i przykłady działań z zakresu oceny cziałań korygujących.

 1. Ocena skuteczności działań korygujących - znaczenie i cel
 2. Ocena skuteczności działań korygujących - Action Plan
 3. Lista pytań wspomagająca przygotowanie 6 punktu raportu 8D – gotowe, uniwersalne pytania, przykłady działań
 4. Lista pytań kontrolnych do oceny punktu 6 w raporcie 8D na przykładzie VDA 4

Działania Zapobiegawcze

Szczegółowe omówienie siódmego kroku w Raporcie 8D. Dowiesz się jak istotnym elementem Raportu 8D są działania zapobiegawcze, jakie jest ich znaczenie oraz cel. Przedstawimy Ci najpopularniejsze działania zapobiegawcze a dodatkowo otrzymasz gotowe uniwersalne pytania i przykłady działań z zakresu siódmego kroku Raportu 8D - działania zapobiegawcze.

 1. Działania zapobiegawcze - znaczenie i cel
 2. Lista pytań wspomagająca przygotowanie 7 punktu raportu 8D – gotowe, uniwersalne pytania, przykłady działań
 3. Lista pytań kontrolnych do oceny punktu 7 w raporcie 8D na przykładzie VDA 4

Ocena Działań i Podsumowanie Raportu 8D

Szczegółowe omówienie ósmego kroku w Raporcie 8D. Dowiesz się jakie działania należy podjąć aby poprawnie zamknąć Raport 8D. Przekażemy Ci wiedzę na temat narzędzia Lessons Learned oraz na przykładzie nauczymy Cię jak z niego korzystać. Dodatkowo otrzymasz gotowe uniwersalne pytania i przykłady działań z zakresu oceny działań i podsumowania Raportu 8D.

 1. Ocena działań zapobiegawczych i podsumowanie raportu - znaczenie i cel
 2. Lista pytań wspomagająca przygotowanie 8 punktu raportu 8D – gotowe, uniwersalne pytania, przykłady działań
 3. Lista pytań kontrolnych do oceny punktu 8 w raporcie 8D na przykładzie VDA 4
 4. Ocena działań zapobiegawczych i podsumowanie raportu - Lessons Learned
 5. Ocena działań zapobiegawczych i podsumowanie raportu - Lessons Learned - przykład

Wspólne wykonywanie Raportu 8D

Moduł "Wspólne wykonanie Raportu 8D " oparty jest na przykładzie niezgodności z branży automotive, który przedstawia film z procesu produkcyjnego. Na podstawie omawianego problemu wspólnie z Tobą wykonamy Raport 8D. Szczegółowo omówimy każdy z punktów i w praktyce będziemy uzupełniać Raport o zgromadzone dane, korzystając z wcześniej nauczonych narzędzi jakościowych. Po wspólnym wykonaniu Raportu 8D masz możliwość wykonania Quizu wiedzy na temat Raportu 8D. Dodatkowo otrzymasz certyfikat ukończenia kursu, wszystkie formularze narzędzi jakościowych wykorzystywanych w szkoleniu oraz przykładowe działania wspomagające przygotowanie Raportu 8D i listy pytań kontrolnych wykonania Raportu 8D. Każdy kursant ma możliwość odbycia 1 godziny konsultacji online z Trenerem po zakończeniu kursu.

 1. Film z procesu produkcyjnego - dobre praktyki Alert Jakościowy
 2. Wspólne wykonywanie Raportu 8D - wstęp
 3. Wspólne wykonywanie Raportu 8D - powołanie zespołu
 4. Wspólne wykonywanie Raportu 8D - 5W2H - opis reklamacji
 5. Wspólne wykonywanie Raportu 8D - działania natychmiastowe
 6. Wspólne wykonywanie Raportu 8D - analiza problemu ISHIKAWA oraz 5WHY
 7. Wspólne wykonywanie Raportu 8D - analiza problemu Burza Mózgów
 8. Wspólne wykonywanie Raportu 8D - analiza problemu
 9. Wspólne wykonywanie Raportu 8D - działania korygujące
 10. Wspólne wykonywanie Raportu 8D - weryfikacja i ocena działań korygujących
 11. Wspólne wykonywanie Raportu 8D - działania zapobiegawcze
 12. Wspólne wykonywanie Raportu 8D - Action Plan
 13. Wspólne wykonywanie Raportu 8D - zakończenie raportu i ocena działań zapobiegawczych
 14. Wspólne wykonywanie Raportu 8D - ocena Raportu 8D
 15. Wspólne wykonywanie Raportu 8D - quiz, bonusy i zakończenie

Czas trwania

5 godzin 34 minuty

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Aby dołączyć do kursu należy dokonać zakupu kursu a następnie wybrać interesującą Cię lekcję i kliknąć na nią. Inną opcją dołączenia do kursu jest po jego zakupie, zalogowanie się do swojego konta na stronie Akademii Jakości i poprzez panel kursanta rozpoczęcie aktywnego kursu. Wszystkich informacji dowiesz się w zakładce FAQ na naszej platformie.

Rejestracja

Cena standardowa 778 zł
632
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • Konsultacje Po odbyciu szkolenia Raport 8D otrzymujesz możliwość skorzystania z indywidualnych, godzinnych konsultacji z naszym Ekspertem. Dodatkowo każdy z kursantów ma możliwość konsultacji z trenerem po zakończeniu kursu Raport 8D.
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Akademia Jakości
 • Ulica i nr: Dąbrowska 35
 • Kod pocztowy: 32-070
 • Miejscowość: Wołowice
 • Numer NIP: 9442263586

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Akademia Jakości
32-070 Wołowice, Polska
Dąbrowska 35
woj. małopolskie
Akademia Jakości to nowoczesna platforma edukacyjna kształcąca przyszłych Liderów w zakresie: Zarządzanie Jakością & Zarządzanie Projektami. Zbuduj swoją przewagę konkurencyjną z naszymi Ekspertami Nasza Wizja Wyposażeni w szerokie doświadcze...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!