Raportowanie ESG: dialog z interesariuszami, badanie istotności i ESRS. Szkolenie praktyczne

O szkoleniu

Do przygotowania raportu ESG, zgodnego z dyrektywą CSRD i ze standardami ESRS, wymagane są między innymi:

 • przeprowadzenie dialogu z interesariuszami
 • przeprowadzenie badania istotności zgodne z dyrektywą CSRD i ze standardami ESRS

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do skutecznego przeprowadzania badania istotności oraz prowadzenia efektywnego dialogu z interesariuszami, w kontekście budowania strategii zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG w organizacji.

Uczestnicy nabędą umiejętności identyfikacji kluczowych interesariuszy zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz w zakresie przeprowadzania badania istotności, zgodnego z wymogami regulacyjnymi, w tym dyrektywą CSRD. Poznają strukturę i główne kategorie raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z ESRS. Dowiedzą się:

 • jak identyfikować istotne aspekty zrównoważonego rozwoju dla swoich organizacji
 • jak gromadzić, weryfikować i zarządzać danymi zgodnie z wymaganiami ESRS
 • jak przygotowywać raporty zgodne z tymi standardami

Cele szkolenia:

 • zrozumienie roli dialogu z interesariuszami, badania istotności i ESRS w procesie raportowania ESG

 • nauka technik umożliwiających efektywne włączenie tych aspektów do raportów zgodnych z CSRD

 • budowanie zdolności do tworzenia transparentnych, zrównoważonych i wiarygodnych raportów ESG, które spełniają wymogi regulacyjne i oczekiwania interesariuszy

 • zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do skutecznego wdrażania dialogu z interesariuszami, badania istotności oraz ESRS w procesie raportowania ESG, co przyczynia się do budowania pozytywnego wpływu społecznego, środowiskowego i gospodarczego

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • nabycie umiejętności rozpoznawania różnych grup kluczowych interesariuszy i ich potrzeb w kontekście zrównoważonego rozwoju

 • poznanie sposobów przeprowadzania badania istotności, aby zidentyfikować kluczowe aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem

 • umiejętność wykorzystywania wyników analizy istotności i dialogu z interesariuszami

 • podniesienie kompetencji w obszarze zarządzania zrównoważonym rozwojem i raportowania zgodnie z najlepszymi praktykami

Kto powinien wziąć udział?
 • Pracownicy działów ESG w firmach: osoby odpowiedzialne za przygotowywanie raportów ESG oraz dialog z interesariuszami w firmach i przedsiębiorstwach

 • Konsultanci ds. zrównoważonego rozwoju: osoby pracujące w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem czy ESG - w celu doskonalenia swoich umiejętności w zakresie analizy i raportowania danych dotyczących ESG

 • Analitycy finansowi i inwestorzy: osoby zajmujące się analizą finansową i oceną ryzyka - mogą znaleźć wartość w warsztatach raportowania ESG, ponieważ coraz więcej inwestorów uwzględnia czynniki zrównoważonego rozwoju w swoich decyzjach inwestycyjnych
 • Przedstawiciele społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych - w celu promowania zrównoważonego rozwoju i wpływania na praktyki korporacyjne
 • Agencje ratingowe i audytorzy: osoby związane z oceną wiarygodności i audytem sprawozdań finansowych - w celu zapewnienia rzetelnej oceny korporacji pod kątem zrównoważonego rozwoju
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką raportowania w zakresie ESG.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Moduł 1: Wstęp

 1. Definicja i znaczenie ESG w kontekście zrównoważonego rozwoju
 2. Wprowadzenie do kluczowych pojęć m.in. CSR, CSRD, NFRD, ESRS, interesariusze, badanie istotności, ślad węglowy
 3. Zrozumienie, czym jest ESG. Environment (środowisko), Social (aspekty społeczne) i Governance (ład korporacyjny), które odzwierciedlają zrównoważony rozwój organizacji
 4. Omówienie znaczenia badania istotności i dialogu z interesariuszami dla zrównoważonego rozwoju
 5. Definicja i znaczenie istotnego wpływu oraz podwójnej istotności w kontekście ESG

Moduł 2: Dialog z Interesariuszami

 1. Analiza i przeprowadzenie dialogu z interesariuszami
 2. Zadanie praktyczne

Moduł 3: Badanie istotności

 1. Przybliżenie tematyki badania podwójnej istotności
 2. Zadanie praktyczne

Moduł 4: Wykorzystanie wyników analizy istotności i dialogu z interesariuszami

 1. Określenie priorytetów
 • Identyfikacja najważniejszych kwestii ESG
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań interesariuszy
 • Kierowanie uwagi działania organizacji na te obszary, które mają największy wpływ na jej działalność i na interesariuszy
 1. Rzetelne raportowanie
 • Zapewnienie wiarygodności danych
 • Odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb interesariuszy oraz priorytetów organizacji
 1. Skuteczne zaangażowanie interesariuszy
 • Lepsze poznanie ich perspektywy
 • Uwzględnienie ich opinii w procesie podejmowania decyzji
 • Budowanie zaufania, lojalności i pozytywnych relacji z interesariuszami
 1. Kreowanie wartości dla wszystkich interesariuszy
 • Wykorzystanie wyników analizy istotności i dialogu z interesariuszami
 • Efektywne zarządzanie działaniami ESG
 • Tworzenie wartości dla: akcjonariuszy, społeczności lokalnej, pracowników, klientów i innych interesariuszy

DZIEŃ 2

Moduł 1: Wstęp do ESRS – Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju

 1. Definicja i cel ESRS
 2. Podstawowe informacje o raportowaniu zgodnie z dyrektywą CSRD i zmiany w stosunku do dotychczasowego raportowania NFRD

Moduł 2: Architektura systemu standardów raportowania

 1. Standardy przekrojowe
 2. Standardy tematyczne
 3. Standard uproszczony
 4. Standardy sektorowe

Moduł 3: Standardy przekrojowe

 1. ESRS 1 – instrukcja obsługi
 2. ESRS 2 – ujawnienia ogólne

Moduł 4: Standardy tematyczne

 1. E – 5 standardów środowiskowych
 2. S – 4 standardy społeczno-pracownicze
 3. G – 1 standard dotyczący prowadzenia biznesu

Moduł 5: Standard uproszczony

Moduł 6: Standardy sektorowe

Moduł 7: Konstrukcja standardów (z wyjątkiem ESRS 1)

Moduł 8: Klasyfikacja wymogów ujawnieniowych

Moduł 9: Wymogi ujawnieniowe a punkty danych

Moduł 10: Podsumowanie i interaktywna sesja pytań i odpowiedzi

Czas trwania

I dzień: godz. 10.00-16.00

II dzień: 9.00-15.00

Prelegenci

Certyfikowana Ekspertka ESG i zrównoważonego rozwoju, wykładowczyni na studiach podyplomowych ESG, prelegentka na polskich i międzynarodowych wydarzeniach ESG, trenerka.

Program Managerka z 20-letnim doświadczeniem we współpracy z firmami produkcyjnymi i usługowymi oraz organizacjami publicznymi i non-profit.

Twórczyni aplikacji zrzeszającej społeczność ESG w Polsce oraz w innych krajach.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
2 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!