RCM2 - Reliability Centered Maintenace - Utrzymanie Ruchu Zorientowane na Niezawodność. Praktyczny, 3-dniowy kurs dla Służb Utrzymania Ruchu.

O szkoleniu

Szkolenie RCM2 to jedno z najbardziej wszechstronnych szkoleń dla pracowników Utrzymania Ruchu. Zawiera ono w sobie pełne spektrum działań służb Utrzymania Ruchu: predykcję, prewencję, analitykę, eliminację defektów oraz polityki magazynowe.

RCM2 to systematyczna metoda, która została opracowana w celu identyfikacji najbardziej efektywnych strategii Utrzymania Ruchu, które zapewniają OPTYMALNĄ NIEZAWODNOŚĆ maszyn i urządzeń przy minimalnym koszcie (Z metodologii RCM2 korzystają Linie Lotnicze, Elektrownie Jądrowe, Przemysł Petrochemiczny, US Army, a nawet NASA). Składa się ona z szeregu etapów, które obejmują analizę funkcji i wydajności maszyn, identyfikację potencjalnych awarii oraz opracowanie planów konserwacyjnych.

Oto główne zasady i korzyści płynące z wdrożenia metody RCM2:

1. Analiza Funkcji i Krytyczności:

Pierwszym krokiem w metodologii RCM2 jest analiza funkcji i krytyczności każdej maszyny lub urządzenia. Polega to na zrozumieniu, jakie funkcje pełnią oraz jakie są ich kluczowe elementy. Następnie ocenia się, jakie skutki dla procesu produkcyjnego mogą mieć potencjalne awarie tych elementów.

2. Identyfikacja Możliwych Awarii:

Kolejnym etapem jest identyfikacja potencjalnych scenariuszy awaryjnych, które mogą wystąpić w przypadku każdej maszyny lub urządzenia. Analizuje się, jakie czynniki mogą przyczynić się do tych awarii oraz jakie mogą być ich skutki dla procesu produkcyjnego i bezpieczeństwa pracowników.

3. Opracowanie Planów Konserwacyjnych:

Na podstawie analizy funkcji, krytyczności oraz potencjalnych awarii, opracowywane są plany konserwacyjne, które obejmują regularne przeglądy, wymianę części, oraz inne działania zapobiegawcze. W planach tych uwzględnia się również kwestie kosztowe oraz wydajność działań konserwacyjnych.

 

 

Dlaczego warto wziąć udział?

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • Potrafi rozpoznać i zdefiniować funkcje dowolnego systemu (maszyna, linia produkcyjna, budynek itp.)
 • Potrafi rozpoznać i określić, jakie awarie funkcjonalne mogą wystąpić w dowolnym systemie
 • Umie określić, co może spowodować awarię w dowolnym systemie (maszyna, linia produkcyjna, budynek itp.)
 • Umie określić, co się stanie, gdy wystąpi awaria (jaki jest rezultat awarii)
 • Potrafi rozpoznać, co jest przyczyną źródłową awarii
 • Potrafi ocenić, jak istotna jest awaria (konsekwencje awarii)
 • Wie, co można zrobić, by przewidzieć lub zapobiec awarii
 • Wie, co należy zrobić jeśli przewidzenie lub niedopuszczenie do awarii jest niemożliwe
 • Potrafi zdefiniować konkretne działania eksploatacyjne (predykcyjne, prewencyjne, modernizacyjne) z jasnym przyporządkowaniem wykonawców i czasokresów tych działań
 • Umie skalkulować, które działania konserwacyjne są ekonomicznie opłacalne, a które nie
 • Potrafi utworzyć kompletny program konserwacji (Utrzymania Ruchu) danego zasobu (maszyna, linia produkcyjna, budynek itp.) w odniesieniu do bieżących wymogów stawianych temu zasobowi

W trakcie szkolenia wykonywane, są także ćwiczenia praktyczne, w tym samodzielne wykonanie analizy RCM2 dla przykładowego systemu przemysłowego wraz z opracowaniem  wynikowego programu działań Utrzymania Ruchu dla omawianego systemu.

Korzyści płynące z wdrożenia metody RCM2:

1. Zwiększenie Niezawodności:

Metoda RCM2 pozwala zidentyfikować najważniejsze obszary wymagające konserwacji, co przyczynia się do zwiększenia niezawodności maszyn i urządzeń oraz minimalizacji ryzyka awarii.

2. Optymalizacja Kosztów Utrzymania Ruchu:

Poprzez skupienie się na najważniejszych elementach wymagających konserwacji, RCM2 umożliwia efektywne zarządzanie zasobami i optymalizację kosztów Utrzymania Ruchu.

3. Zwiększenie Bezpieczeństwa:

Dzięki identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz odpowiedniemu planowaniu działań konserwacyjnych, metoda RCM2 przyczynia się również do zwiększenia bezpieczeństwa pracy oraz minimalizacji ryzyka wypadków.

4. Poprawa Efektywności Procesów:

Optymalna niezawodność maszyn i urządzeń przekłada się na zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych, co może prowadzić do zwiększenia wydajności i rentowności przedsiębiorstwa.

W rezultacie, wdrożenie metody RCM2 stanowi kluczowy krok w kierunku zapewnienia optymalnej niezawodności maszyn i urządzeń, co przyczynia się do poprawy efektywności operacyjnej oraz konkurencyjności organizacji na rynku.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie  RCM 2 jest dedykowane dla:

 • Menedżerów UR,
 • Inżynierów UR,
 • Techników UR,
 • Menedżerów Produkcji.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy nabywają umiejętności tworzenia optymalnych planów konserwacji dla dowolnego zasobu technicznego (maszyna, system, linia technologiczna itp.).

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA [czas trwania: 3 dni, 3 x 7h]

Dzień 1:

 • Wprowadzenie do RCM2 – omówienie głównych zagadnień
 • Czym jest niezawodność – 3 generacje konserwacji (UR)
 • Sześć schematów (modeli) awarii
 • Funkcje zasobów (Functions) w ujęciu RCM2. Rodzaje Funkcji
 • Definiowanie funkcji – ćwiczenie praktyczne
 • Standardy wydajności. Rodzaje standardów wydajności
 • Czym jest kontekst operacyjny
 • Studium przypadku – ćwiczenie praktyczne

Dzień 2:

 • 7 pytań RCM
 • Czym są Awarie funkcjonalne (Funcional Failure)
 • Rodzaje awarii – Awarie całkowite i częściowe
 • Limity specyfikacji a stan awarii
 • Definiowanie Awarii Funkcjonalnych
 • Określanie trybów awarii. Grupy analityczne RCM
 • Tryby awarii (Failure mode). Jak je opisywać? Jakie tryby awarii powinny być rozważane? Jak dużo detali brać pod uwagę w analizie?
 • Przyczyny awarii
 • Awarie powodowane przez człowieka – jak im zapobiegać?
 • Studium przypadku – ćwiczenie praktyczne
 • Rezultat awarii (Failure Effect)
 • 5 typów konsekwencji awarii
 • Awarie ukryte – ćwiczenie praktyczne

Dzień 3:

 • Rodzaje Konserwacji – Proactive Maintenace
 • Różnice między Konserwacją Prognostyczną (Predictive Maintenance) a Konserwacją Prewencyjną) Preventive Maintenace
 • Monitorowanie stanu, planowe naprawy, planowe, wymiany, zadania domyślne, łączenie zadań prewencyjnych. Polityki magazynowe
 • Studium przypadku – ćwiczenie praktyczne
 • Testowanie awarii ukrytych. Failure Finding Task i Failure Finding Interval
 • Modernizacje systemów – kiedy wykonywać?
 • Techniki Predictive Maintenance w praktyce
 • PRAKTYCZNE, Samodzielne wykonanie analizy RCM2 dla przykładowego systemu przemysłowego wraz z opracowaniem  
  wynikowego programu działań Utrzymania Ruchu dla omawianego systemu (pod nadzorem prowadzącego kurs).

Czas trwania

dzień 1 godz. 9.00 - 16.00
dzień 2 godz. 9.00 - 16.00
dzień 3 godz. 9.00 - 16.00

Prelegenci

Robert Witczak: Facylitator i Trener RCM2.

17 letnie doświadczenie w Utrzymaniu Ruchu dużych zakładów Przemysłowych w miedzynarodowych Korporacjach (2 lata jako Reliability Engineer, 3 lata jako Maintenance Specialist, 12 lat jako Maintenance Manager).  Od 2016 roku zajmuje się zawodowo RCM2. Implementacja procesu RCM, prowadzenie analiz RCM oraz tworzenie planów konserwacji.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Organizujemy szkolenia w różnych miejscach w Polsce w zależności od liczby uczestników w danym regionie - terminy ustalane są indywidualnie.

Katowice

woj. śląskie

Rejestracja

Standard
2 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 10 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 15% przy zgłoszeniu min. 5 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Konsultant RCM Robert Witczak
 • Ulica i nr: Okrężna, 12
 • Kod pocztowy: 27-400
 • Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
 • Numer NIP: 9491462400

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Konsultant RCM Robert Witczak
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska Okrężna, 12

Organizator

Konsultant RCM Robert Witczak
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska
Okrężna, 12
woj. świętokrzyskie
Firma Konsultant RCM Robert Witczak, prowadzi szkolenia dla służb Utrzymania Ruchu w zakresie "RCM2 - RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE (UTRZYMANIE RUCHU ZORIENTOWANE NA NIEZAWODNOŚĆ)". Ponadto w oparciu o metodologię RCM2, pomagamy w opracowywaniu op...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!