Rękojmia, wady, gwarancje i zobowiązania stron w umowach o roboty budowlane - 3-dniowe warsztaty szkoleniowe w Zakopanem

O szkoleniu

 • Zaprezentowanie uczestnikom kluczowych aspektów związanych z rękojmią, wadami, gwarancjami i zobowiązaniami stron w umowach o roboty budowlane poprzez analizę przepisów prawa i przypadków praktycznych.
 • Nauka praktycznych narzędzi i technik identyfikacji, zarządzania i rozwiązywania problemów związanych z rękojmią, wadami, gwarancjami i zobowiązaniami stron, umożliwiających skuteczne działanie w realnych sytuacjach.
 • Możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy poprzez analizę przykładowych umów, studium przypadków i praktycznych ćwiczeń, co pozwoli uczestnikom na efektywne radzenie sobie z sytuacjami dot. zawarcia, realizacji i rozwiązania umów budowlanych.
 • Przedstawienie uczestnikom kompleksowego spojrzenia na temat rękojmi, wad, gwarancji i zobowiązań stron, co umożliwi skuteczne zarządzanie tymi elementami w ramach procesu budowlanego.
 • Zapewnienie uczestnikom praktycznych umiejętności korzystania z narzędzi prawnych związanych z rękojmią, wadami, gwarancjami i zobowiązaniami stron w umowach o roboty budowlane.
 • Stworzenie możliwości nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z profesjonalistami branży budowlanej, co pozwoli uczestnikom zdobyć nowe perspektywy.
Dlaczego warto wziąć udział?
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa cywilnego, prawa budowlanego, umożliwiające lepsze zrozumienie i efektywne stosowanie przepisów dotyczących rękojmi, wad, gwarancji i zobowiązań stron.
 • Nabycie umiejętności identyfikacji potencjalnych ryzyk związanych z umowami o roboty budowlane oraz efektywne zarządzanie nimi w celu minimalizacji negatywnych konsekwencji.
 • Rozwinięcie praktycznych umiejętności analizy umów, case study i sytuacji praktycznych, umożliwiające uczestnikom skuteczne podejmowanie decyzji w dynamicznym środowisku realizacji inwestycji budowlanych
 • Zdobycie wiedzy na temat praktycznych aspektów udzielania i korzystania z gwarancji, co pozwoli uczestnikom na optymalne wykorzystanie tego narzędzia w praktyce.
 • Umożliwienie uczestnikom podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, co może przyczynić się do awansu zawodowego oraz zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy.
 • Stworzenie okazji do nawiązania relacji z innymi profesjonalistami branży budowlanej, co może prowadzić do potencjalnej współpracy i wymiany wiedzy.
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa obejmuje wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, dostarczając im praktycznych narzędzi i umiejętności w zakresie umów o roboty budowlane:

 • Urzędnicy i inspektorzy budowlani.
 • Osoby odpowiedzialne za nadzór i egzekwowanie zobowiązań umownych, zgodności realizacji inwestycji z obowiązującymi przepisami prawa
 • Inwestorzy i kierownicy projektów.
 • Decydenci odpowiedzialni za strategiczne aspekty inwestycji i zarządzanie projektami budowlanymi.
 • Uczestnicy procesu budowlanego – inwestorzy, projektanci, kierownicy budowy, inspektorzy nadzoru
 • Osoby zajmujące się obsługą realizacji kontraktów budowlanych inżynierowie budowlani, pracownicy techniczni).
 • Prawnicy obsługujący inwestycje budowlane
 • Profesjonaliści odpowiedzialni za projektowanie, nadzór techniczny, oraz realizację budowy.
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką umów o roboty budowlane.

Program szkolenia

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|


Dzień 1
1. Rejestracja uczestników.
2. Wprowadzenie do tematu szkolenia.
3. Omówienie kompleksowego podejścia do rękojmi, wad, gwarancji i zobowiązań stron w umowach o roboty budowlane.
4. Przedstawienie korzyści wynikających z równoczesnego zrozumienia tych kluczowych aspektów.
5. Prawne podstawy rękojmi, wad i gwarancji, zasad ogólnych dot. odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań.
6. Analiza istotnych przepisów prawa cywilnego dotyczących rękojmi, wad, gwarancji i zobowiązań stron.
7. Wyjaśnienie kluczowych pojęć i terminologii.
8. Rola rękojmi, wad, gwarancji i zobowiązań stron.
9. Praktyczne aspekty związane z równoczesnym uwzględnieniem rękojmi, wad, gwarancji i zobowiązań stron w umowach o roboty budowlane.
10. Skuteczne zabezpieczenie interesów z perspektywy wykonawcy, jak i inwestora.
11. Analiza umów
12. Studium przykładowych zapisów w umowach o roboty budowlane.
13. Wskazówki dotyczące klauzul dot. rękojmi, wad, gwarancji i zobowiązań stron.
14. Praktyczne ćwiczenia.
15. Rozwiązanie przypadków praktycznych związanych z rękojmią, wadami, gwarancjami i zobowiązaniami stron.
16. Dyskusje i wymiana doświadczeń.

Dzień 2
1. Rodzaje wad w robotach budowlanych.
2. Definiowanie różnych rodzajów wad na potrzeby umów o roboty budowlane.
3. Identyfikacja różnych kategorii wad obiektu lub robót;
4. Odbiory robót i obiektu na różnych etapach realizacji inwestycji.
5. Praktyczne przykłady i case study, przykłady z orzecznictwa.
6. Rozpoznawanie poszczególnych rodzajów wad.
7. Aspekty dowodowe w sporach dot. wad w robotach budowlanych.
8. Metodologie ujawniania i oceny wad w praktyce – opinie biegłych sądowych, opinie i ekspertyzy prywatne, eksperyment procesowy.
9. Wykorzystanie narzędzi i technik diagnostycznych.
10. Zgłoszenie ujawnienia wady, procedury dot. ustalania przyczyn powstania wady.
11. Tematyka adekwatnego związku przyczynowego w kontekście ujawnionych wad obiektu.
12. Analiza konkretnych przypadków związanych z wadami w robotach budowlanych
13. Rola kierownika budowy i inspektora nadzoru w procedurach odbiorowych oraz ujawniania i usuwania wad.
14. Dyskusje grupowe nad skutecznymi strategiami zarządzania wadami.

Dzień 3
1. Definicja gwarancji jakości i rozróżnienie od rękojmi.
2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z gwarancjami.
3. Rola gwarancji jako narzędzia zabezpieczającego prawa stron.
4. Analiza korzyści i ryzyk związanych z gwarancjami dla obu stron umowy.
5. Praktyczne aspekty korzystania z gwarancji.
6. Studium przypadków - analiza sytuacji, w których gwarancje odgrywają kluczową rolę.
7. Dyskusje na temat skutecznych praktyk związanych z gwarancjami.
8. Rola i zakres zobowiązań stron w kontekście odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów budowlanych.
9. Prawidłowe oznaczenie ryzyka – skuteczne przeniesienie ryzyka w umowach o roboty budowlane – wymogi kodeksowe.
10. Skuteczne zarządzanie zobowiązaniami w trakcie realizacji robót budowlanych.
11. Otwarta dyskusja i pytania uczestników.
12. Podsumowanie szkolenia.

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

To doświadczony trener z zakresu zamówień publicznych, posiadający ponad 10 lat praktycznego doświadczenia w sektorze publicznym oraz prywatnym.

Jest konsultantem dla różnorodnych instytucji publicznych i przedsiębiorstw prywatnych.
Były Dyrektor Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, gdzie nadzorował i koordynował procesy przetargowe na różnorodne projekty infrastrukturalne oraz usługowe.
Doradca w kancelarii prawniczej specjalizującej się w prawie zamówień publicznych, gdzie udzielał porad prawnych, analizował dokumentacje przetargowe oraz reprezentował klientów w sporach związanych z zamówieniami publicznymi.

Współautor nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, wnioskując o wprowadzenie zmian mających na celu usprawnienie procesu przetargowego i zwiększenie przejrzystości.
Prowadził szereg szkoleń, warsztatów i wykładów na temat prawnych i praktycznych aspektów zamówień publicznych, dzieląc się wiedzą z szerokim gronem odbiorców.

Głęboka znajomość prawa zamówień publicznych oraz aktualnych przepisów.
Umiejętność interpretacji dokumentacji przetargowej i sporządzania wniosków ofertowych.
Doskonała zdolność analizy ryzyka i oceny zgodności procesów przetargowych z obowiązującymi regulacjami.
Znajomość praktycznych narzędzi zarządzania projektami w kontekście zamówień publicznych. 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Rejestracja

Szkolenie online
-
2 027
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 090 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
 • Ulica i nr: Libelta 1a/2
 • Kod pocztowy: 61-706
 • Miejscowość: Poznań
 • Numer NIP: 7772616176

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań, Polska Libelta 1a/2

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań, Polska
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. SEMPER Szkolenia to instytucja głównie specjalizująca się w real...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!