Rekultywacja składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:

- zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi rekultywacji składowisk odpadów, w tym, dotyczącymi monitoringu poeksploatacyjnego,

- przedstawienie problematyki rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych,

- analiza możliwości wykorzystania odpadów w procesie rekultywacji w świetle zmienionej ustawy o odpadach,

- zapoznanie się z procedurami administracyjnymi, które należy wypełnić prowadząc rekultywację.

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów prowadzących rekultywację składowisk lub terenów niekorzystnie przekształconych oraz odpowiedzialnych za nadzór nad tego rodzaju działaniami.
Małe grupy szkoleniowe, możliwość zadawania pytań podczas całego szkolenia (czat, mikrofony), konsultacje poszkoleniowe.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów prowadzących rekultywację składowisk lub terenów niekorzystnie przekształconych oraz odpowiedzialnych za nadzór nad tego rodzaju działaniami

Program szkolenia

Program szkolenia

 • Akty prawne regulujące problematykę rekultywacji składowisk odpadów oraz terenów niekorzystnie przekształconych,
 • Wpływ zapisu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów planistycznych i uzgodnień branżowych na kierunek i sposób prowadzenia rekultywacji.
 • Dokumentacja rekultywacyjna – co powinny zawierać projekty rekultywacji dla składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych.
 • Procedury administracyjne – decyzje „rekultywacyjne”, oceny oddziaływania na środowisko, zezwolenia, obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów i jego odpowiedzialność, monitoring poeksploatacyjny składowisk odpadów, zakończenie rekultywacji, wykorzystanie terenów zrekultywowanych.
 • Rekultywacja z wykorzystaniem odpadów – co na to ustawa o odpadach i jakie wymagania trzeba spełnić w zakresie decyzji odpadowych oraz warunków prowadzenia działalności.
 • Finansowanie rekultywacji – fundusz likwidacji zakładu górniczego; inne źródła finansowania robót rekultywacyjnych.
 • Kontrole – okoliczności, zakres, wymagania formalne oraz niezbędne dokumenty
 • Niekorzystne oddziaływanie na środowisko terenów i obiektów rekultywowanych – podejmowanie działań
 • Analizy przypadków – dokumentacja własna uczestników oraz inne przykłady rekultywacji składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych.


Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć m.in.:

 • co należy zrobić, by zgodnie z prawem prowadzić rekultywację składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych,
 • jakie decyzje administracyjne oraz inne uzgodnienia powinieneś uzyskać, jak prawidłowo zakończyć rekultywację i zagospodarować odzyskany teren


Po tym szkoleniu będziesz umieć m.in.:

 • zidentyfikować obowiązki Twojej firmy w świetle obowiązujących przepisów,
 • zweryfikować posiadane uprawnienia w zakresie decyzji rekultywacyjnych oraz gospodarowania odpadami i prawidłowo przygotować stosowną dokumentację niezbędną do prowadzenia działalności związanej z rekultywacją składowisk odpadów lub terenów niekorzystnie przekształconych,
 • zweryfikować dokumentację techniczną rekultywacji pod kątem wymagań prawnych, prowadzić wymagany prawem monitoring, ewidencje i sprawozdawczość

Czas trwania

8.00 - 15.00 (plus możliwość konsultacji dla Uczestników w cenie szkolenia: dwie godziny po zakończeniu szkolenia)

Prelegenci

Andrzej Milian - trener i praktyk, od blisko 20 lat współpracujący z przedsiębiorcami, administracją publiczną oraz uczelniami wyższymi w zakresie ochrony środowiska. Konsultant-doradca, projektant (rekultywacje terenów przekształconych, zdegradowanych, składowisk odpadów), szkoleniowiec - m.in. w zakresie gospodarki odpadami.

Wieloletnie i wielopłaszczyznowe doświadczenie w sprawach związanych z ochroną środowiska zaowocowało m.in. udziałem, w charakterze trenera, w szeregu ogólnopolskich projektów szkoleniowych realizowanych dla administracji publicznej w związku z systemowymi zmianami przepisów prawnych w Polsce, cyklach szkoleniowych dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma ClickMeeting
Polskie Centrum Czystszej Produkcji

Katowice

woj. śląskie

Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.

Rejestracja

Cena podstawowa
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje indywidualne
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w wydarzeniu i zobowiązania do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Opłata realizowana jest przelewem na wskazane na fakturze pro forma konto bankowe. Fakturę pro forma przekażemy zgłaszającemu mailowo na 7 dni przed datą wydarzenia.
 3. Płatność z tytułu uczestnictwa w wydarzeniu wymagana jest przed wydarzeniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki. Prosimy o odpowiednią adnotację w polu uwagi podczas wypełniania formularza zgłoszenia.
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania nas o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w wydarzeniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 6. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego wydarzenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze wydarzenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 7. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie wydarzenia, a także zmiany terminu i miejsca wydarzenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji wydarzenia.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
 • Ulica i nr: Krasińskiego 13
 • Kod pocztowy: 40-019
 • Miejscowość: Katowice
 • Numer NIP: 9542299856

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
40-019 Katowice, Polska Krasińskiego 13

Organizator

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
40-019 Katowice, Polska
Krasińskiego 13
woj. śląskie
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji od ponad 30 lat działa na rzecz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Namawiamy do podejmowania działań z tego zakresu i udowadniamy, że działania takie mogą przynieść firmom wy...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!