Reprezentacja spółek kapitałowych na różnych etapach ich działalności

O szkoleniu

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych w obrocie a także sposobów rozwiązywania sporów w spółkach prawa handlowego w przypadku narastających konfliktów. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności zawarcia kontraktów przez podmioty gospodarcze i to w kontekście badania prawidłowego sposobu ich reprezentacji. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce obrotu gospodarczego.
Kto powinien wziąć udział?

Wykład adresowany jest głównie do osób zarządzających w spółkach prawa handlowego i osób reprezentujących spółki w obrocie gospodarczym, jak również do profesjonalnych pełnomocników prowadzących obsługę prawną wskazanych podmiotów.

Program szkolenia

1. Rozróżnienie w praktyce zakresu prawa reprezentacji od sposobu reprezentacji przez członków zarządu spółek kapitałowych.
2. Modyfikacje podmiotowe i przedmiotowe zakresu reprezentacji członków zarządu oraz ocena w konsekwencji ważności dokonanych przez nich czynności.
3. Zarząd w spółkach kapitałowych jako najważniejszy organ uprawniony do ich reprezentowania

 • konflikty w łonie zarządu i ich bezpośredni wpływ na funkcjonowanie spółek
 • kwestia dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu przez pozostałych piastunów tego organu

4. Reprezentacja spółek kapitałowych

 • w umowach i sporach z członkami zarządu
 • w procesie o uchylenie uchwał Zgromadzenia Wspólników
 • wpływ na czynności dokonane przez członka zarządu wobec uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały o jego powołaniu

5. Pojęcie mandatu i kadencji członka zarządu oraz praktyczne problemy z tym związane

 • powołanie członka zarządu
 • odwołanie członka zarządu
 • zawieszenie członka zarządu
 • problemy związane z rezygnacją z funkcji członka zarządu

6. Rada nadzorcza jako organ uprawniony do reprezentowania spółek kapitałowych.
7. Prokurent jako szczególnego rodzaju pełnomocnik upoważniony do reprezentowania spółek kapitałowych

 • zakres umocowania prokurenta
 • zagadnienie prokury łącznej
 • ustawowe ograniczenia prokury

8. Reprezentacja spółek kapitałowych w organizacji i likwidacji.
9. Struktura organizacyjna prostej spółki akcyjnej

 • model monistyczny a dualistyczny zarzadzania prostą spółką akcyjną
 • reprezentowanie spółki przez dyrektorów oraz przez członków zarządu
 • konsekwencje utworzenia komitetów w prostej spółce akcyjnej

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Tomasz Chojnacki – sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
680
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!