Roboty budowlane w obiektach po zmianie prawa od 1 kwietnia 2024 r. (zmiany w projektowaniu, kierowaniu i rozliczaniu). Odstępstwa i pułapki dla inwestora.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie kompletnej wiedzy w zakresie zmiany przepisów prawa budowlanego i innych ustaw oraz zmiany norm techniczno-budowlanych od 1 kwietnia 2024 r.

Wiedza przekazywana przez prowadzącego jest oparta na najnowszym prawie i orzecznictwie oraz wynikach kontroli organów, PINB oraz PSP.

 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla uczestników procesu budowlanego, w tym osób prawnych i fizycznych, zarządców nieruchomości, spółek, spółdzielni mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek Skarbu Państwa, uczelni i szpitali, oddziałów NFZ, dla zarządów tych podmiotów oraz inwestorów, projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru i wszystkich zainteresowanych tematem.

Program szkolenia

1. Przygotowanie zamierzeń budowlanych po zmianach Prawa budowlanego i innych ustaw.
1.1. Obowiązki inwestora.
1.2. Warunki rozpoczęcia robót.
1.3. Budowa i roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, roboty wymagające zgłoszenia budowy.
1.4. Roboty niewymagające ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia budowy. Jakie pułapki?
1.5. Adaptacja i nowa działalność – czy to zmiana przeznaczenia budynku lub jego części według art. 71 pr. bud., czy wymaga zgłoszenia czy pozwolenia. Jakie pułapki?
1.6. Warunki zabudowy działki po zmianie Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a pułapki dla inwestora.

2. Normy projektowania po zmianie rozporządzenia w sprawie projektu budowlanego.
2.1. Nowe przepisy rozporządzenia o powierzchni zabudowy a orzecznictwo sądów co do znaczenia pojęcia „powierzchnia zabudowy”.
2.2. Odstępstwa istotne i nieistotne w obliczu sporów z organami.
2.3. Nowe obowiązki inwestora i projektanta po zmianie prawa oraz według orzecznictwa sądów.
2.4. Kiedy nadzór budowlany przystępuje do kontroli zgodności projektu. Jakie pułapki?

3. Kierowanie budową (także kierowanie rozbiórkami) po nowemu.
3.1. Nowe obowiązki kierownika budowy.
3.2. Prowadzenie dziennika budowy po nowemu, w tym dziennika w formie elektronicznej na platformie e-Budownictwo.
3.3. Dziennik budowy jako ważny dokument techniczno-budowlany

4. Nowości w normach techniczno-budowlanych od dnia 1 kwietnia 2024 r.
4.1. Nowe definicje rozporządzenia MI.
4.2. Dopuszczalne odległości usytuowania budynku na działce.
4.3. Przepisy o budowie placu zabaw i miejsc rekreacyjnych a wyniki kontroli organów.
4.4. Nowe normy dotyczące budowy przegród dla balkonów sąsiednich przy lokalach mieszkalnych, budowy pomieszczeń gospodarczych na potrzeby przechowywania rowerów i wózków dziecięcych.
4.5. Nowe warunki dopuszczenia wydzielenia lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym.
4.6. Nowe normy akustyki.

5. Warunki rozpoczęcia użytkowania obiektu – prawo, orzecznictwo.
5.1. Warunki przystąpienia do użytkowania obiektu wymagającego pozwolenia na użytkowanie.
5.2. Warunki przystąpienia do użytkowania obiektu wymagającego zawiadomienia o zakończeniu budowy.
5.3. Pułapki dla inwestora w wyniku kontroli PINB-u.

6. Warunki techniczne przystosowania garaży w budynkach mieszkalnych do parkowania aut elektrycznych (także hybrydowych) i aut zasilanych gazem.
6.1. Normy techniczno-budowlane a parkowania takich aut
6.2. Ekspertyza dopuszczalności budowy [adaptacji] i jej warunki. Jakie pułapki?
6.3. Nakazy z ustawy o elektromobilności a bezpieczeństwo pożarowe; stanowisko PSP.

7. Nielegalne roboty i możliwość legalizacji.
7.1. Legalizacja nowych i starych samowoli budowlanych.
7.2. Legalizacja samowolnej zmiany sposobu użytkowania.
7.3. Studium przypadku na tle sporów z organami.

8. Dokumentacja techniczno-budowlana obiektu.
8.1. Nowe definicje i nowe obowiązki.
8.2. Czy istnieje obowiązek przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji budowy, dla obiektów wzniesionych przed 1995 r.
8.3. Prowadzenie KOB po nowemu.

Czas trwania

9.00-14.00

Prelegenci

Eugenia Śleszyńska

Wybitna specjalistka z zakresu problematyki gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, w tym obsługi technicznej obiektów budowlanych. Autorka wielu publikacji i książek, m.in. „Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane", wykładowca na studiach podyplomowych związanych z gospodarką nieruchomościami. Posiada doświadczenie w audycie gospodarki nieruchomości uczelni.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie prowadzimy poprzez platformę Zoom.

Wymagania sprzętowe:
- komputer ze stabilnym łączem internetowym,
- przeglądarka internetowa (np. FireFox, Google Chrome),
- głośniki lub słuchawki,
- dodatkowo, dla osób oczekujących interakcji wizualnych - kamera internetowa (wbudowana lub podłączana na USB),
- w wypadku uczestniczenia w szkoleniu przy pomocy komputera stacjonarnego, rekomendujemy łączenie się poprzez aplikację Zoom.

Rejestracja

Cena standardowa
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 4 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • 7 dniowy dostęp do nagrania szkolenia
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 15% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 20% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy wiążącej, stanowi zgodę na wystawienie faktury i zobowiązanie do uiszczenia zapłaty za szkolenie.

Kwotę za szkolenie należy wpłacić na konto Meeting Factory sp. z o. o. przed datą szkolenia. W tytule przelewu prosimy umieścić kod szkolenia podany w formularzu zgłoszeniowym. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenia udziału w szkoleniu oraz informacje organizacyjne dotyczące szkolenia. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 2 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z działem szkoleń.

Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana poczta tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.

W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora (również jeśli nie zgłosi się odpowiednia liczba uczestników). Wpłacona zaliczka zostanie zwrócona.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Meeting Factory sp. z o. o.
 • Ulica i nr: Palacha 5/3
 • Kod pocztowy: 30-363
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 6762329345

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Meeting Factory sp. z o. o.
30-363 Kraków, Polska Palacha 5/3

Organizator

Meeting Factory sp. z o. o.
30-363 Kraków, Polska
Palacha 5/3
woj. małopolskie
Od 2001 roku organizujemy przedsięwzięcia w obszarze nieruchomości, architektury i budownictwa. Dostarczamy praktyczną wiedzę oferując szerokie spektrum szkoleń, konferencji i spotkań. Wielokierunkowe doświadczenie pozwoli nam spełnić oczekiwania wym...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!