RODO od podstaw

O szkoleniu

Zgodność z RODO to proces wymagający ciągłego monitorowania oraz dynamicznego reagowania na
zmiany zachodzące w przepisach prawa, procesach biznesowych czy środowisku informatycznym.

Aby sprawnie poruszać się w gąszczu przepisów i ich interpretacji, osoby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo danych osobowych powinny znać zarówno aktualne wytyczne i orzecznictwo, jak
i posiadać doświadczenia w praktycznym ich stosowaniu.
Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki szkoleniu:
• dowiedz się jakie wymagania stawia przed nimi RODO,
• dowiedz się jak w praktyczny i probiznesowy sposób stosować jego wymagania,
• nauczysz się samodzielnie korzystać ze sprawdzonych wzorów dokumentów wiodącej firmy doradczej,
• nauczysz się rozwiązać problemy, rozwiać wątpliwości i obalić mity związane z przetwarzaniem danych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 • wzory dokumentacji RODO pozwalające wykazać zgodność,
 • dostęp na okres 12 miesięcy do aplikacji ODO Nawigator,
 • wydrukowane: skrypt prezentacji, RODO Nawigator i Poradnik RODO,
 • trzy szkolenia e-learningowe "meritum",
 • 25% rabatu na aplikację Dr RODO,
 • uczestnikom gwarantujemy merytoryczne wsparcie zarówno w trakcie szkolenia, jak i po jego zakończeniu w formie usługi Pomoc ODO 24.

Każdy kolejny uczestnik z tego samego podmiotu otrzyma 10% upustu! Dla uczestników naszych szkoleń lub warsztatów otwartych oferujemy 25% upustu na drugie i każde kolejne.

Przeszkoliliśmy ponad 5 270 inspektorów ochrony danych (IOD dawniej ABI), administratorów i osób odpowiedzialnych za system ochrony danych osobowych.

Szkolimy tak, jak sami chcielibyśmy być szkoleni!

 • Nie unikamy dyskusji, prowadzimy zajęcia w sposób interaktywny.
 • Przekazujemy wiedzę i doświadczenie zebrane w trakcie tysięcy godzin pracy podczas wdrażania RODO oraz wykonywania obowiązków IOD/ADO,
 • Wskazujemy narzędzia, dzięki którym można je rozwiązać - wzory dokumentacji RODO
Kto powinien wziąć udział?

Jeżeli zostałeś wyznaczony do nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych i chcesz dowiedzieć się jak wdrożyć i stosować RODO, aby przepisy o ochronie danych osobowych przyczyniły się do rozwoju Twojej organizacji a nie pozostawały irytującym ciężarem, zapraszamy Cię na nasze szkolenie - chętnie wprowadzimy Cię w świat ochrony danych osobowych.

Program szkolenia

Szczegółowy harmonogram szkolenia:

 1. 09.00 – 09.15
  • Rejestracja uczestników.
 2. 09.15 – 09.30
  • Zapytamy o Państwa oczekiwania wobec szkolenia oraz o zagadnienia, na wyjaśnieniu których szczególnie będzie Państwu zależało.
 3.  9.30 – 11.00
  • Proces wdrożenia przepisów RODO w organizacji
   • dostosowanie procesów przetwarzania, dokumentacji ochrony danych,
    środowiska teleinformatycznego,
   • zmiana podejścia administratora do przetwarzania danych osobowych.
  •  Wyjaśnienie najważniejszych pojęć RODO (m.in.)
   • dane osobowe,
   • dane osobowe szczególnych kategorii,
   • przetwarzanie,
   • profilowanie,
   • pseudominizacja,
   • administrator,
   • współadministratorzy,
   • podmiot przetwarzający,
   • odbiorca danych.
  • Zasady oraz podstawy przetwarzania danych osobowych.
   • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
   • ograniczenie celu,
   • prawidłowość,
   • ograniczenie przechowywania,
   • integralność i poufność,
   • rozliczalność,
   • podstawy przetwarzani danych osobowych.
 4.  11.00 – 11.15
  • Przerwa.
 5.  11.15 – 13.00
  • Prawa osób, których dane dotyczą.
   • prawo do uzyskania informacji (obowiązek informacyjny),
   • prawo dostępu do danych,
   • prawo do sprostowania danych,
   • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
   • prawo do ograniczenia przetwarzania,
   • prawo do przenoszenia danych,
   • prawo do sprzeciwu,
   • prawo do niepodlegania profilowaniu,
   • zasada przejrzystości,
  • Status inspektora ochrony danych.
   • wymagania względem inspektora ochrony danych,
   • pozycja IOD,
   • zadania IOD,
   • odpowiedzialność IOD.
  • Obowiązki administratora.
   • pozyskiwanie i dalsze przetwarzanie danych osobowych – wymienienie
    obowiązków administratora:
   • bezpieczeństwo przetwarzania,
    • szacowanie ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których
     dane są przetwarzane,
    • ocena skutków dla ochrony danych (ang. Data Protection
     Impact Assessment, DPIA),
    • uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz
     domyślna ochrona danych (ang. Privacy by Design, Privacy by
     Default),
    • wdrożenie i utrzymanie odpowiednich środków
     organizacyjnych i technicznych
   • dostosowanie procesów przetwarzania danych osobowych,
   • przetwarzanie danych z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego,
   • rejestrowanie czynności przetwarzania,
   • identyfikacja naruszeń ochrony danych,
   • zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego,
   • zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach.
 6.  13.00 – 13.30
  • Przerwa
 7.  13.30 – 15.00
  • Obowiązki podmiotu przetwarzającego (procesora danych).
   • wybór podmiotu przetwarzającego przez administratora,
   • obowiązki podmiotu przetwarzającego,
   • umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
 8.  15.0 –15.15
  • Przerwa
 9.  15.15 – 17.15
  • Przeprowadzenie procesu wdrożenia i utrzymanie zgodności z przepisami
   RODO.
  • Dokumentacja ochrony danych osobowych.
  • Działania Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).
  • Funkcjonowanie systemu ochrony danych osobowych – podsumowanie
   szkolenia.
 10. 17.15 –17.30
  • Zakończenie szkolenia

Czas trwania

09:00 - 17:00

Prelegenci

Barbara Matasek - ekspert ds. ochrony danych

Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W ODO 24 pracuje m. in. na rzecz klientów z sektora IT, nieruchomości, ubezpieczeniowego oraz TSL. W obszarze jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia z obszaru prawa własności intelektualnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego. Do jej codziennych obowiązków należy przeprowadzanie audytów, prowadzenie szkoleń oraz bieżące doradztwo prawne.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Podczas warsztatów wykorzystamy platformę Microsoft Teams,
dzięki której będziemy mogli się widzieć i słyszeć niemalże jak na szkoleniu stacjonarnym.

Warunkiem koniecznym jest stabilne łącze internetowe.
Już teraz zachęcamy, aby w trakcie szkolenia mieć włączoną kamerę i chętnie korzystać z mikrofonu.
Podczas szkolenia zalecamy korzystanie z przeglądarki Microsoft Edge.
Podczas warsztatów wykorzystamy platformę Microsoft Teams,
dzięki której będziemy mogli się widzieć i słyszeć niemalże jak na szkoleniu stacjonarnym.

Warunkiem koniecznym jest stabilne łącze internetowe.
Już teraz zachęcamy, aby w trakcie szkolenia mieć włączoną kamerę i chętnie korzystać z mikrofonu.
Podczas szkolenia zalecamy korzystanie z przeglądarki Microsoft Edge.
Podczas warsztatów wykorzystamy platformę Microsoft Teams,
dzięki której będziemy mogli się widzieć i słyszeć niemalże jak na szkoleniu stacjonarnym.

Warunkiem koniecznym jest stabilne łącze internetowe.
Już teraz zachęcamy, aby w trakcie szkolenia mieć włączoną kamerę i chętnie korzystać z mikrofonu.
Podczas szkolenia zalecamy korzystanie z przeglądarki Microsoft Edge.

Rejestracja

Cena standardowa
550
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • wzory dokumentacji RODO pozwalające wykazać zgodność, dostęp na okres 12 miesięcy do aplikacji ODO Nawigator, trzy szkolenia e-learningowe "meritum" oraz 25% rabatu na aplikację Dr RODO.
Zniżki grupowe:
 • 10% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu „RODO od podstaw” jest zgłoszenie udziału Uczestnika poprzez wypełnienie formularza rejestracji online oraz dokonanie wpłaty w wysokości 550 zł + 23% VAT (kwota do przelewu 676,50 zł);

Zwolnienie usługi z VAT przysługuje w sytuacji gdy minimum 70% środków, z których opłacane jest szkolenie, warsztaty lub kurs pochodzi z środków publicznych – w takiej sytuacji Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, który dokonuje zapłaty zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia i przesłania go na adres poczty elektronicznej Organizatora w postaci skanu wypełnionego formularza wraz z pieczątką zawierającego umowę Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika. Wzór formularza oświadczenia zostanie przesłany po wypełnieniu formularza rejestracji online.

Odwołanie oraz zmiana miejsca szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, w szczególności, w sytuacji braku minimalnej liczby 8 Uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bądź innych zdarzeń niezależnych od Organizatora.
 2. W przypadku odwołania szkolenia wniesione płatności za udział osób w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia, chyba że Organizator uzgodni inny termin szkolenia z zawierającym umowę - Uczestnikiem lub Podmiotem zgłaszającym Uczestnika.
 3. Informacja o odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany wformularzu lub zostanie przekazana przez Organizatora telefonicznie Uczestnikowi lub osobie reprezentującej Podmiot zgłaszający Uczestnika, która wypełniła formularz rejestracji online.

Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika

 1. Uczestnikowi i Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika przysługuje prawo rezygnacji z udziału w szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.
 2. Rezygnacja z udziału Uczestnika w szkoleniu bez ponoszenia kosztów może odbyć się wyłącznie drogą mailową (e-mail: biuro@odo24.pl) przy czym wiadomość w przedmiocie rezygnacji musi wpłynąć na skrzynkę pocztową Organizatora nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. w przypadku, gdy umowę z organizatorem zawiera Podmiot zgłaszający Uczestnika, rezygnacji dokonać może jedynie Podmiot zgłaszający Uczestnika.
 3. Rezygnacja z udziału Uczestnika w terminie krótszym niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia skutkuje obciążeniem zawierającego umowę - Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika w wysokości 50% kosztów brutto uczestnictwa, w przypadku, gdy zawierający umowę - Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, nie jest Konsumentem.
 4. W przypadku gdy zawierający umowę, Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika - jest Konsumentem, rezygnacja o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może skutkować obciążeniem na zasadach ogólnych zawierającego umowę - Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika, kwotą związanej z rezygnacją, rzeczywistej straty poniesionej przez Organizatora.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: ODO 24 sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Kamionkowska 45
 • Kod pocztowy: 03-812
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010353442

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

ODO 24 sp. z o.o.
03-812 Warszawa, Polska
Kamionkowska 45
woj. mazowieckie
W zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji masz u nas pełne wsparcie. - Edukujemy, udostępniamy bezpłatne materiały. - Tworzymy i wdrażamy narzędzia RODO. - Wyjaśniamy aspekty proceduralno-prawne i informatyczne, dopasowując p...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!