RODO w zatrudnieniu (HR)

O szkoleniu

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznej i rzetelnej wiedzy w zakresie problematyki danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników HR, menadżerów, inspektorów ochrony danych lub pełnomocników ds. ochrony danych osobowych, prawników wewnętrznych i innych osób odpowiedzialnych za procesy rekrutacyjne, compliance lub przetwarzanie danych osobowych.

Program szkolenia

 1. Podstawowe zagadnienia RODO
  • pojęcie danych osobowych (kandydaci, pracownicy)
  • podstawy przetwarzania danych zwykłych oraz szczególnej kategorii (m.in. dane o zdrowiu, karalność)
  • zasady realizacji obowiązków informacyjnych (art. 13-14 RODO)
  • ryzyka naruszenia RODO dla pracodawców
  • źródła informacji o RODO w zatrudnieniu (decyzje, wytyczne)
 2. Dane osobowe kandydata do pracy i dane osobowe pracownika
  • podstawy prawne i zakres przetwarzania danych kandydatów do pracy
  • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pracowników
  • problematyka zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych
  • przetwarzanie szczególnych kategorii danych
  • „nadmiarowe” informacje w CV lub dokumentach aplikacyjnych
  • klauzula informacyjna dla kandydatów
  • informacje pozyskane w toku rozmów rekrutacyjnych
 3. Background check (weryfikacja kandydatów)
  • weryfikacja danych i informacji o kandydacie (np. wykształcenie)
  • pozyskiwanie danych o kandydacie z publicznych źródeł lub od osób trzecich (np. social media)
  • informacje o karalności
 4. Dane osobowe w zatrudnieniu
  • dane osobowe dotyczące wyroków skazujących
  • ochrona danych osobowych w związku badaniem trzeźwości pracowników
  • dane osobowe a korzystanie z ZFŚS
  • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 5. Monitoring pracowników
  • podstawowe zasady stosowania monitoring
  • cele stosowania monitoringu zgodnie z KP
  • monitoring wizyjny (CCTV)
  • monitoring poczty elektronicznej, internetu
  • inne formy monitoringu
  • obowiązki pracodawcy związane z monitoringiem
 6. Pozostałe zagadnienia/podsumowanie
  • zasady wykorzystania wizerunku pracownika
  • ochrony danych w pracy zdalnej
  • okresy retencji danych pracowniczych
 7. Sesja pytań i odpowiedzi

Czas trwania

9.00-16.00

Prelegenci

Piotr Łada

Jest adwokatem w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie własności intelektualnej i nowych technologii. Zajmuje się również zagadnieniami gamedev, IT oraz e-privacy.
Posiada ponad 11-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Wspiera klientów w projektach związanych z wdrażaniem nowych technologii czy rozwiązań IT.
Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w renomowanych kancelariach prawnych. Był również kierownikiem biura prawa autorskiego w jednej z organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ). Zajmował się doradztwem w zakresie IP/IT oraz ochrony danych osobowych.
Pracował dla podmiotów z różnych sektorów, m.in. spółek z branży IT, e-commerce, gamedev, operatorów programów lojalnościowych i motywacyjnych (gamifikacja) oraz podmiotów prawa publicznego. Posiada szerokie doświadczenie przy realizacji projektów dotyczących zapewnienia zgodności z przepisami prawa ochrony danych osobowych i e-privacy, w tym w zakresie audytów przedwdrożeniowych, wdrożeń rozwiązań związanych z ochroną danych osobowych, ocen skutków dla ochrony danych (DPIA), opracowywania dokumentacji i bieżącego doradztwa. Realizował projekty IT obejmujące wdrożenie i rozwój oprogramowania, usług typu cloud computing (m.in. w modelach SaaS, IaaS), związane z produkcją, wydawnictwem i dystrybucją gier komputerowych/aplikacji mobilnych, a także przeprowadzał audyty zgodności (IP/RODO).
Przeprowadził ponad 100 szkoleń z tematyki prawa autorskiego, oprogramowania, e-privacy i danych osobowych dla spółek z sektora IT, gamedev oraz podmiotów prawa publicznego.

Adam Nierzwicki

Jest radcą prawnym w zespole prawa pracy w polskim biurze Eversheds Sutherland.
Specjalizuje się w rozwiązywaniu umów o pracę, sporach pracowniczych i whistleblowingu.
Od ponad 10 lat wspiera klientów w kwestiach związanych z zatrudnieniem. Pracuje zarówno dla krajowych, jak i międzynarodowych podmiotów, w tym dla największych globalnych koncernów i dużych pracodawców. Jego doświadczenie obejmuje zarządzanie lokalnymi i międzynarodowymi projektami z zakresu prawa pracy. Udziela pragmatycznych porad nastawionych na rozwiązanie problemu. Wspiera zarówno działy HR, jak i departamenty prawne, pomagając im w wyzwaniach związanych z prawem pracy i znalezieniem optymalnego podejścia do szeroko rozumianych spraw pracowniczych.
Doradza w strategicznych oraz bieżących kwestiach, takich jak dokumentacja pracownicza, zarządzanie czasem pracy, regulaminy i polityki wewnętrzne, zarządzanie wydajnością, równouprawnienie, postępowania w sprawach mobbingu lub molestowania, ochrona danych osobowych, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę oraz ubezpieczenia społeczne. Posiada szczególne doświadczenie w przeprowadzaniu skomplikowanych zwolnień i prowadzeniem sporów pracowniczych.
Jest autorem licznych artykułów prasowych z zakresu prawa pracy.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!