Role i zadania przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

O szkoleniu

Podejrzenie zaistnienia przemocy domowej- zadania GKRPA

Szkolenie przybliża w praktyczny sposób realizację zadań przez członków GKRPA, w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej oraz przybliża zasady współpracy GKRPA z ZI/GDP na rzecz osób doznających przemocy i osób uzależnionych od alkoholu.

Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi, w tym z procedurą Niebieskie Karty i jej praktycznym wdrożeniem w ramach działań GKRPA. 
Szkolenie skupia się na omówieniu kluczowych aspektów związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom od alkoholu, w tym na współpracy GKRPA z Zespołami Interdyscyplinarnymi oraz Grupami Diagnostyczno-Pomocowymi. 

Uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie:

 • zarządzania dokumentacją,
 • procedurami zobowiązania do leczenia odwykowego,
 • skuteczną współpracą z innymi instytucjami zaangażowanymi w proces przeciwdziałania przemocy.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 1. Zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi, ujętymi w nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
 2. Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu realizacji procedury Niebieskie Karty przez członków GKRPA,
 3. Przybliżenie i omówienie wzorów dokumentacji gromadzonej przez członków GKRPA, w ramach realizacji zadań Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
 4. Omówienie Procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, w ramach realizacji Procedury NK.

 

Wybierając nasze szkolenie stacjonarne, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy 
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne systemu przeciwdziałania przemocy domowej;
 2. Pojęcie przemocy domowej, w związku z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
 3. Powołanie przedstawiciela GKRPA do członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym;
 4. Zadania GKRPA, w ramach prac Grup Diagnostyczno-Pomocowych, wobec osób uzależnionych od alkoholu i objętych Procedurą Niebieskie Karty;
 5. Zakres współpracy GKRPA, z Zespołem Interdyscyplinarnym - możliwości, ograniczenia, wymogi Ustawowe;
 6. Dokumentacja członków GKRPA, w ramach realizacji zadań;
 7. Procedura Niebieskie Karty – omówienie krok po kroku;
 8. „Podejrzenie zaistnienia przemocy domowej” – wyjaśnienie pojęcia;
 9. Formy/rodzaje przemocy. Wyjaśnienie pojęcia przemocy ekonomicznej;
 10. GKRPA jako podmiot uprawniony do wszczęcia procedury Niebieskie Karty;
 11. Klauzula zachowania poufności w procedurze Niebieskie Karty, w pracach członków GKRPA;
 12. Niebieska Karta – „A”. Omówienie formularza po zmianie Rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy i procedury NK;
 13. Pojęcie osoby stosującej przemoc domową;
 14. Współpraca GKRPA i ZI/GDP, w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy domowej;
 15. Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, w ramach realizacji Procedury NK;
 16. Pierwsze posiedzenie Grupy Diagnostyczno – Pomocowej i poszerzenie składu Grupy Diagnostyczno – Pomocowej o przedstawiciela GKRPA;
 17. Indywidualny plan pomocy ustalony przez Grupę Diagnostyczno – Pomocową;
 18. Niebieska Karta „B”. Omówienie zasad przekazywania formularza;
 19. Zaproszenie osoby podejrzewanej o doznawanie przemocy i Wezwanie osoby stosującej przemoc domową na posiedzenie GDP;
 20. Zasady przekazywania informacji pomiędzy członkami GKRPA a GD-P;
 21. Niebieska Karta „C” i „D”; Omówienie zasad wypełnienia formularzy, po zmianie Ustawy i Rozporządzenia;
 22. RODO w realizacji zadań przeciwdziałania przemocy domowej i uzależnieniu od alkoholu;
 23. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w procedurze NK;
 24. Zamykanie procedury NK przez GDP i ZI;
 25. Poinformowanie o zakończeniu procedury Niebieska Karta przez GD-P;
 26. Podejmowane działania po zamknięciu procedury NK. Monitoring rodzin, przez przedstawiciela GKRPA, w których zakończono procedurę NK;
 27. Kierowanie osób stosujących przemoc domową na programy korekcyjno – edukacyjne i psychologiczno – terapeutyczne;
 28. Współpraca Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z kuratorami sądowymi i sądami w procedurze zobowiązania osoby uzależnionej do leczenia;
 29. Mity i stereotypy w realizacji Procedury NK. Czy przyczyną przemocy jest alkohol?;
 30. Wnioski/ Dyskusja/ Dobre praktyki/ Wymiana uwag.

Czas trwania

4h zegarowe

Prelegenci

0
Adam Mołdoch

Z wykształcenia socjolog. Wieloletni praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie, Zastępca Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lublinie, wieloletni czynny kurator społeczny w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód. 

W przeszłości wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, na stanowisku m.in. pracownik socjalny i kierownik Filii MOPR. 

Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Online
4 268
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 4 400 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zapisz się
Stacjonarne
4 946
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 5 099 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • W przypadku innego miejsca szkolenia niż placówka klienta doliczymy koszt sali szkoleniowej.
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Płatność dla jednostek administracji publicznych odbywa się w oparciu o fakturę po zakończonym szkoleniu.
Firmy oraz osoby prywatne nierealizujące kursu ze środków publicznych otrzymają fakturę proforma przed szkoleniem do uregulowania.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):
O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.


Baza Usług Rozwojowych (BUR):
Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Pełni Wiedzy
 • Ulica i nr: ul. Fryderyka Chopina 41/2
 • Kod pocztowy: 20-023
 • Miejscowość: Lublin
 • Numer NIP: 7123447989

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Pełni Wiedzy
20-023 Lublin, Polska ul. Fryderyka Chopina 41/2

Organizator

Pełni Wiedzy
20-023 Lublin, Polska
ul. Fryderyka Chopina 41/2
woj. lubelskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!