Równość szans w procesie przygotowania wniosków aplikacyjnych, realizacji i kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

O szkoleniu

-

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do prawidłowego przygotowania do realizacji i rozliczenia projektów unijnych zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Zapoznanie się z wiedzą niezbędną do tworzenia wniosków aplikacyjnych zgodnych z zasadami równościowymi. Poszerzenie wiedzy pracowników instytucji pośredniczących/ zarządzających niezbędnej do prawidłowego procesu zatwierdzania wniosków o płatności i kontroli.

Korzyści dla uczestników

· zdobycie wiedzy w zakresie założeń nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 w zakresie zasad równościowych
· zdobycie wiedzy w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
· zdobycie wiedzy w zakresie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w realizacji zasad równościowych w projektów unijnych
· przygotowanie się do prawidłowego opracowania wniosku aplikacyjnego z zastosowaniem równości szans i niedyskryminacji
· zapoznanie się z procedurami kontroli w tym zakresie

Kto powinien wziąć udział?

· pracownicy podmiotów mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z UE w perspektywie 2021-2027
· pracownicy instytucji pośredniczących/zarządzających odpowiedzialni za rozliczanie projektów unijnych
· pracownicy instytucji pośredniczących/zarządzających odpowiedzialni za kontrolę projektów unijnych oraz odpowiedzialni za tworzenie procedur kontroli
· beneficjenci realizujący projekty ze środków unijnych dla perspektywy finansowej 2014-2020 i 2021-2027
· kierownicy/koordynatorzy projektów, wewnętrzne działy kontroli, działy kadrowe odpowiedzialne za dokumentacje personelu projektu ,
· członkowie zespołów projektowych,
· osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM.

1. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027
Ø Podstawowe pojęcia
Ø Cel i zakres wytycznych
Ø Akty prawne i dokumenty dotyczące zasad równościowych
Ø Informacje ogólne
Ø Rozłączne zapisy dotyczące realizacji zasad równościowych w procesie wdrażania EFS+, EFRR, FS i FST
o Zasada równości szans i niedyskryminacji
§ Wymagania ogólne
§ Mechanizm racjonalnych usprawnień (MRU)
§ Wybór projektów
o Zasada równości kobiet i mężczyzn
o Wymagania ogólne
o Wybór projektów
Ø Wspólne postanowienia dotyczące realizacji zasad równościowych w procesie wdrażania EFS+, EFRR, FS i FST
o Wymagania ogólne
o Monitorowanie, ewaluacja, promocja
o Kontrola
Ø Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS
Ø Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027
Ø Procedura służąca do włączania zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) do praktyki wdrażania programów
2. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
Ø Podstawowe pojęcia
Ø Cel i zakres wytycznych
Ø Akty prawne i dokumenty dotyczące zasad równościowych
Ø Informacje ogólne
Ø Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w procesie wdrażania EFS, EFRR i FS
o Realizacja wsparcia w ramach programów operacyjnych
o System wdrażania programów operacyjnych
§ Neutralność produktów projektu
§ Kryteria wyboru projektów
§ Wybór projektów
§ Kontrola
§ Monitoring i sprawozdawczość
§ Ewaluacja
§ Informacja i promocja
Ø Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w procesie wdrażania EFS, EFRR i FS
o Realizacja wsparcia w ramach programów operacyjnych
o System wdrażania programów operacyjnych
§ Wybór projektów
§ Kontrola Monitoring i sprawozdawczość
§ Ewaluacja
§ Informacja i promocja
Ø Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS
Ø Standardy dostępności dla polityki spójności lata 2014-2020
3. Praktyczne aspekty stosowania realizacji zasad równościowych w przygotowywaniu wniosku aplikacyjnego i przykłady popełniania błędów w tym zakresie.
4. Praktyczne aspekty stosowania realizacji zasad równościowych w procesie realizacji i rozliczania projektów unijnych i przykłady popełniania błędów w tym zakresie.
5. Równość szans a wskaźniki z podziałem na płeć
6. Kontrola realizacji zasad równościowych, omówienie procedury kontroli i procesu przygotowania się beneficjenta do kontroli w tym zakresie.
7. Projekty realizowane niezgodnie z zasadami równościowymi a rozwiązanie umowy o dofinansowanie.
 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Czas trwania

2 dni -

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-
Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

-

Rejestracja

szkolenie online
zł netto
1 251
+23% VAT
Cena zawiera:
  • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 290 zł)
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
  • Ulica i nr: Grottgera 16/1
  • Kod pocztowy: 60-758
  • Miejscowość: Poznań
  • Numer NIP: 7773150627

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań, Polska Grottgera 16/1

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań, Polska
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!