Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Perspektywie Finansowej 2021-2027. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących

O szkoleniu

-

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczenia projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2021-2027. Omówienie zmian i nowych obowiązków czekających beneficjentów w nowej perspektywie. Podkreślenie istotność prawidłowości realizacji i unikania nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych w świetle przepisów uzależniających możliwość uzyskania unijnego wsparcia i refundacji ponoszonych wydatków od przestrzegania standardów praworządności.

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi realizację następujących celów:
-Przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczenia projektów unijnych w  Perspektywie Finansowej 2021-2027.
-Zapoznanie uczestników z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności kosztów w Perspektywie Finansowej 2021-2027.
-Praktyczna analiza wytycznych obowiązujących w zakresie kwalifikowalności wydatków.
-Przekazanie Uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2021-2027.
-Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki pozwalające na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów.

Korzyści dla uczestników

-ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków;
-możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem ds. realizacji i rozliczania projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2021-2027;
-uzyskanie kompleksowej wiedzy pozwalającej na prawidłowe rozliczanie projektów unijnych;
-uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności dotyczące nowych zasad kwalifikowania wydatków i przygotowania odpowiedniej dokumentacji;
-podczas szkolenia omówimy najważniejsze obowiązki i odpowiedzialność głównych księgowych i pracowników działów finansowo księgowych za realizację i rozliczenie danego projektu.

Kto powinien wziąć udział?

-główni księgowi,
-pracownicy administracji publicznej i samorządowej,
-osoby zarządzające, koordynujące i rozliczające projekty unijne,
-kierownicy działów finansowo-księgowych,
-członkowie zespołów projektowych,
-osoby, które planują aplikować o środki finansowe w Perspektywie Finansowej 2021-2027,
-osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.

Program szkolenia

1. Fundusze europejskie 2021-2027
Ø Podstawy prawne
Ø Istotne zmiany ogólne
Ø 6 celów polityki spójności na lata 2021-2027
Ø Rodzaje funduszów europejskich na lata 2021-2027
Ø Instrumenty terytorialne
Ø Perspektywa finansowej 2021-2027 najważniejsze zmiany stosunku do perspektywy finansowej 2014-2020
Ø Obowiązki beneficjentów w zakresie komunikacji 2021-2027
Ø Formy dotacji 2021-2027
Ø Finansowanie ryczałtowe kosztów pośrednich 2021-2027
Ø Koszty bezpośrednie personelu 2021-2027
Ø Finansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe kosztów kwalifikowalnych innych niż bezpośrednie koszty personelu 2021-2027
Ø Dotacja warunkowa 2021-2027
Ø Kwalifikowalność 2021-2027
Ø Wydatki niekwalifikowane 2021-2027
Ø Trwałość projektu 2021-2027
Ø Uproszczone metody rozliczania projektów, w tym zasady rozliczenia projektów ryczałtowych 2021-2027

2. Programy operacyjne w Perspektywie Finansowej 2021-2027
Ø Podstawowe informacje o programach
Ø Główne filary programów
Ø Zasady finansowania programów
Ø Program Horizon Europa

3. Kontrola i audyt w perspektywie 2021-2027
Ø Nowe wyznania w zwalczaniu nadużyć finansowych
Ø Obszary zwiększonego ryzyka nadużyć finansowych
Ø Źródła obowiązków państw związanych ze zwalczaniem nadużyć
Ø Wspólna Strategia Antykorupcyjna na lata 2020–2025 (JAFS 2020–2025)
 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Czas trwania

2 dni

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Rejestracja

szkolenie online
1 154
+23% VAT
Cena zawiera:
  • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 190 zł)
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
  • Ulica i nr: Grottgera 16/1
  • Kod pocztowy: 60-758
  • Miejscowość: Poznań
  • Numer NIP: 7773150627

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań, Polska Grottgera 16/1

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań, Polska
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!