Rozliczanie wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

O szkoleniu

-

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

 • pozyskanie przez uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie naliczania i prawidłowego rozliczenia wynagrodzeń pracowniczych;
 • zaktualizowanie wiedzy w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych niezbędnych do weryfikacji prawidłowości ponoszenia wydatków na personel w projektach współfinansowanych ze środków unijnych;
 • zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującym stanem prawnym;
 • zapoznanie uczestników z zasadami kwalifikowania kosztów osobowych i prawidłowego ewidencjonowania tych kosztów w księgach rachunkowych
 • omówienie zasad i typowych problemów przy uzupełnieniu bazy personelu w systemie informatycznym SL 2014
 • pozyskanie przez uczestników wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania dokumentacji kadrowej i rozliczeniowej dotyczącej kosztów osobowych
 • omówienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością personelu projektu
 • omówienie typowych problemów związanych z kosztami wynagrodzeń przy rozliczaniu projektów ze względu na różne typy projektów
 • zapoznanie uczestników z zasadami kontroli zewnętrznych w zakresie kwalifikowalności kosztów personelu projektu

Korzyści dla uczestników

 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji;
 • uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie istniejących, w polskim prawie regulacji dotyczących prawa pracy;
 • omówienie zagadnień związanych z rozliczaniem i ewidencjonowaniem kosztów personelu projektu
 • zdobycie praktycznych umiejętności w obszarze dokumentowania spraw związanych z wynagrodzeniami, podatkami i ZUS w kontekście weryfikacji dokumentacji projektu w tym zakresie.
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

 • osoby odpowiedzialne za prawidłową ewidencję księgową i dokumentację kadrową
 • osoby rozliczające projekty unijne od strony beneficjentów i instrukcji pośredniczących i zarządzających
 • osoby kontrolujące projekty unijne od strony beneficjentów i instrukcji pośredniczących i zarządzających
 • kierownicy projektów i kierownicy jednostek odpowiedzialni za zatrudnienie personelu projektu unijnego
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku aplikacyjnego projektów unijnych.

Program szkolenia

01.Definicja personelu projektu
02. Zasady kwalifikowalność w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027
02.1 Kwalifikowalność wynagrodzeń
02.2 Zawieszenie wytycznych kwalifikowalności dotyczących personelu projektu
02.3. Kontrolna kwalifikowalności kosztów personelu w projektach
02.4 Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków projektu, które stosuje się również do kosztów
osobowych.
03. Dokumentacja personelu projektu zgodnie z obowiązującym prawem krajowym w kontekście rozliczanie projektów unijnych
03.1 Dokumentacja personelu projektu- umowa o pracę
03.2 Dokumentacja personelu projektu- umowy cywilnoprawne
03.3 Dowody księgowe dokumentujące wynagrodzenia i podróże służbowe
04. Dodatkowe informacje o personelu w projektach unijnych realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027
04.1 Personel w projektach partnerskich
04.2 Uproszczone metody rozliczania personelu projektu
04.3 Koszty personelu w kosztach pośrednich
04.04. Wolontariat
04.04.01 Wolontariat jako wkład własny niepieniężny w wydatkach bezpośrednich
04.5 Umowy cywilnoprawne
04.06 Wynagrodzenie nauczycieli
04.07.Personel w projektach zdrowotnych
05. Płatności związane z kosztami personelu w świetle obowiązujących zasad ogólnych
05.1 Zasady wypłacania wynagrodzeń
05.2 Potrącenia
05.3 Minimalne wynagrodzenie
06. Baza personelu w systemie informatycznym SL 2014
07. Podróże służbowe w projektach unijnych realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027
07.1 Podróże służbowe– podstawy prawne
07.2 Podróże służbowe– podstawowe informacje
07.3 Podróż krajowa
07.4 Podróż zagraniczna
07.5 Polecenie wyjazdu
07.6 Czas pracy i czas odpoczynku
07.7 Podróże służbowe a działalność gospodarcza
07.8 Podróże służbowe a umowy cywilnoprawne
08. Odpowiedzialność personelu projektu w świetle ustawy o Dyscyplinie finansów publicznych.
09.Podsumowanie szkolenia. Najczęściej popełniane błędy w zakresie kosztów personelu w projektów unijnych.
10. Koszty bezpośrednie personelu 2021-2027
11. Dyskusja końcowa, pytania i konsultacje indywidualne.
 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Czas trwania

2 dni

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Rejestracja

Szkolenie online
-
1 154
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 190 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
 • Ulica i nr: Libelta 1a/2
 • Kod pocztowy: 61-706
 • Miejscowość: Poznań
 • Numer NIP: 7772616176

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań, Polska Libelta 1a/2

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań, Polska
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. SEMPER Szkolenia to instytucja głównie specjalizująca się w real...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!