Rozmowa oceniająca z wykorzystaniem narzędzi coachingowych

O szkoleniu

Cel szkolenia:

 • Poznanie zasad przewodzenia zespołami i budowania własnego wizerunku, angażowanie do działań organizacji
 • Przećwiczenie zasad komunikacji, związane z rozwiązywanie trudnych sytuacji i prowadzeniem trudnych rozmów
 • Wzmacnianie umiejętności komunikacji poprzez ćwiczenie technik optymalnej komunikacji z trudnym „odbiorcą”
 • Poznanie i przećwiczenie technik udzielania informacji zwrotnej, motywowanie do zmian zachowań i postaw
 • Poznanie i przećwiczenie technik coachingowym możliwych do wykorzystania w codziennym działaniu menagera

 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowany jest na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do osób sprawujących funkcje kierownicze

Program szkolenia

Moduł I

Zasady motywującej komunikacji w rozwijaniu pracowników – jak zwiększyć efektywność rozmów menedżerskich?

 • Feedback codzienny, bieżący i cykliczny jako silny impuls do rozwoju zawodowego i podstawa do prowadzenia okresowych rozmów
 • Udzielanie i otrzymywanie bieżącej informacji zwrotnej
 • Formułowanie konstruktywnych uwag krytycznych
 • Zasady i techniki wyrażanie szacunku i uznania

Moduł II

Narzędzia coachingowe dla menagera:

 • Model GROW  – jedna z najbardziej skutecznych metod coachingowych w pracy menedżera.
 • Model Dilsa – w pracy menedżera.
 • Mapa to nie teren czyli konsekwencje tworzenia map w biznesie w tym ćwiczenie SMS (subiektywna mapa sytuacji).
 • Inwentarz zasobów. Matryca aktywności. Czyli sposób na motywacje i zaangażowanie w realizacji celów.
 • Technika Benjamina Franklina czyli metoda wspierająca konsekwencje w planowaniu i działaniu.
 • Metoda Kurta Vonneguta czyli jak osiągać więcej poprzez planowanie „od końca”.
 • Technika Walta Disneya czyli sposób na motywacje i zaangażowanie w realizacji celów.

 

Moduł III

Trudne sytuacje kierownicze i sposoby postępowania z różnymi osobowościami pracowników

 • Diagnoza różnych osobowości pracowników i skuteczne sposoby działania
 • Postawa roszczeniowa pracownika
 • Agresją (jawna i ukryta) w trakcie rozmów
 • „Negocjowanie” wynagrodzeń, ocen, itp
 • Utrudnienia w obiektywizmie przekazywanych informacji, emocje

Moduł IV

Rozmowa oceniająco jako rozwojowa funkcja ewaluacji

 • Zasady prowadzenia rozmów okresowych.
 • Korzyści płynące z dobrze poprowadzonej rozmowy rocznej.
 • Najczęściej popełniane błędy podczas dokonywania oceny okresowej
 • Tworzenie scenariusza rozmów oceniających i planów rozwojowych
  • Partycypacyjna metoda ustalania celu
  • Definiowanie kryterium sukcesu
  • Przypisywanie wag w przypadku kilku zadań
  • Ocena
 • Rolę oceny pracowników, jako narzędzie efektywnego kierowania ludźmi.

Moduł V

Rozmowa oceniająca z wykorzystaniem narzędzi coachingowych

 • Metody i techniki rozwijania kluczowych umiejętności komunikacyjnych.
 • Aktywne słuchanie czyli słuchać a słyszeć podczas coachingu.
 • Ćwiczenie sztuki zadawania skutecznych pytań.
 • Rozmowy coachingowe w procesie rozwoju pracowników.

Czas trwania

Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

Prelegenci

Trener biznesowy, konsultant HR, coach ICF , mentor kryzysowy, asesor AC/DC

Doświadczony menadżer ZZL (Pepsico-Poland, Szlenkier, SIMPLE, Plastics Group). Na zajmowanych stanowiskach była odpowiedzialna za wdrażanie polityki personalnej firm, rekrutację i selekcję, diagnozowanie oraz promowanie pracowników, określanie potrzeb szkoleniowych i planowanie „sukcesji” kadry. Doświadczony i certyfikowany trener biznesu (Akademia Trenerów Biznesu SET). Specjalista z zakresu NLP (Practitioner in the Art of NLP, Business Practitioner in the Art of NLP, Master NLP).

Specjalizuje się w obszarach związanych z oceną pracowników, metodą diagnostyczną AC/DC, systemami wynagrodzeń i motywacji, rekrutacją, selekcją i adaptacją personelu, zarządzaniem szkoleniami, controlingiem personalnym. Prowadzi także szkolenia  z tematyki przywództwa, rozwoju umiejętności menadżerskich, budowania zespołu, zarządzania zmianą.

Certyfikaty:

 • Certyfikat Coacha/Mentora Kryzysowego (CMK5/05/IPTK/2021)
 • Certyfikat Coacha Biznesu NOVO™ (XIV-WAW/02) akredytowany przez ICF (International Coach Federation)
 • Certyfikat I stopnia Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach (1195/2018)
 • Certyfikat Trenera Biznesu Akademii Trenerów Biznesu SET
 • Certyfikat Practitioner in the Art of NLP
 • Certyfikat Master NLP
 • Certyfikat testu psychometrycznego Facet5
 • Certyfikowany Asesor Akademia Asesora Ernst & Young
 • Certified Assessor for Assessment & Development Centre IBD Business School
 • Certyfikat Nowoczesne Metody Zarządzania projektami HR (Agile, Lean, Design Thinking)

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie realizowane na Platformie MS Teams

Rejestracja

Cena szkolenia on-line
750
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. W przypadku osób zgłaszających się z ramienia firm i Instytuacji Administracji Publicznej opłata za szkolenie następuje przelewem w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia, na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu.
 5. Płatność przed szkoleniem obowiązuje w przypadku:

  Osób prywatnych,                                                              Firm, które we wcześniejszej współpracy zalegały z opłatą za faktury,                                                                          Firm i osób widniejących w spisie Krajowego Rejestru Długów                                                                                Zakładów będących w upadłości

 6. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty za szkolenie.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 8. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 9. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Kompetea Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ludwika Rydygiera 8
 • Kod pocztowy: 01-793
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5223008314

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska Ludwika Rydygiera 8

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!