Różnice kursowe w księgach rachunkowych, skutki podatkowe – ujęcie praktyczne

O szkoleniu

Celem szkolenia jest  podwyższenie i ugruntowanie wiedzy księgowych oraz innych osób chcących poznać szerzej zagadnienia rozliczenia różnic kursowych

Sposób prowadzenia szkolenia:

szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację, którą otrzymuje każdy uczestnik, interpretacje podatkowe i inne materiały dodatkowe.
Kto powinien wziąć udział?

księgowych, głównych księgowych zajmujących się rozliczeniami w walutach

Program szkolenia

 1. Rozdział I Rozliczanie różnic kursowych według metody bilansowej

 2. Warunki wyboru metoda bilansowa i rezygnacji z tej metody
 3. Skutki stosowania metody bilansowej
 4. Kursy stosowane w transakcjach
 5. Przykłady praktyczne stosowania metody bilansowej
 6. Rozdział II Rozliczanie różnic kursowych według metody podatkowej

 7. Wybór metody podatkowej i rezygnacji z tej metody
 8. Skutki stosowania metody podatkowej
  • Zasady powstawania różnic rozpoznawalnych podatkowo
 9. Transakcje od których powstają różnice kursowe podatkowe
 10. Transakcje w wyniku których różnice podatkowe nie powstają
 11. Kursy w aspekcie prawa podatkowego
 12. Rozdział III Przykłady transakcji - różnice kursowe rozliczane metodą podatkową

 13. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
  • Środki trwałe zakupione za granicą – różnice kursowe a wartość początkowa
  • Przedpłaty w walucie obcej na środki trwałe
  • Regulacja zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
  • Faktury od kontrahentów zagranicznych (WNT i import)
  • Kredyt denominowany w walucie obcej a różnice kursowe
 14. Konto walutowe, różnice kursowe z wyceny własnych środków w walucie obcej
 15. Ewidencja lokat w walucie obcej
  • Prowizje z tytułu prowadzenia rachunku walutowego
 16. Transakcje w związku z należnościami – różnice kursowe
  • Ujęcie należności w walucie obcej (WDT)
 17. Zaliczki przekazane na zakup składników majątku obrotowego
  • Kapitalizacja odsetek od pożyczek w walucie obcej
  • Korekta faktury w walucie obcej – przeliczenie faktury, ewidencja, ujęcie we właściwym okresie
 18. Kompensata w walucie obcej i złotych
 19. Rozliczenie kontraktu forward
  • Rozliczenia ze wspólnikiem w walucie obcej
 20. Rozdział IV Rozrachunki w walucie z kontrahentami krajowym – ewidencja, przeliczenie, skutki podatkowe

 21. Faktury VAT wystawiane kontrahentom krajowym w walucie obcej
  • Faktury otrzymywane od kontrahentów krajowych w walucie obcej
  • Faktury z informacją w walucie obcej
 22. Rozdział V Transakcje związane z zagraniczną podróżą służbową – ewidencja, aspekty podatkowe

 23. Zaliczka na delegacje
  • Pobranie z rachunku złotowego
  • Pobranie z rachunku walutowego
  • Zaliczka w złotych jako równowartość w walucie
  • Pobranie z kantoru
 24. Rozliczenie delegacji – kursy, ewidencja
  • Zaliczki w innej walucie niż rozliczona delegacja
  • Przeliczenie kosztów podróży służbowej w przykładach
 25. Rozdział V Wycena aktywów i pasywów na koniec roku

 26. Wycena należności
  • Wycena pożyczki w skorygowanej cenie nabycia
  • Wycena należności handlowych
  • Odpis aktualizujący należności
 27. Wycena zobowiązań wobec kontrahentów w walucie obcej
 28. Wycena kredytu walucie obcej wg skorygowanej ceny nabycia
 29. Wycena rachunku walutowego, kasy zagranicznej
 30. Wycena innych aktywów i pasywów
 31. Rozdział VI Pytania, odpowiedzi, dyskusja

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Genowefa Kawecka-Siuzdak

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego.  Genowefa Kawecka-Siuzdak jest autorką ponad dwustu artykułów zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, które były publikowane  m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. W  dorobu autorki są też pozycje książkowe, np.  książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.  Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  ma też praktyczne doświadczenie zawodowe. W swojej karierze przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych.. Od prawie piętnastu lat prowadzi szkolenia m.in. dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Katowice

woj. śląskie

brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

brak danych

Łódź

woj. łódzkie

Golden Floor

02-326 Warszawa

al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

brak danych

Katowice

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
480
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
02-017 Warszawa
al. Jerozolimskie 123A
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
02-017 Warszawa al. Jerozolimskie 123A
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!