Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/roznice-kursowe-w-ksiegach-rachunkowych-skutki-podatkowe-ujecie-praktyczne-75343-id65196

Informacje o szkoleniu

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest  podwyższenie i ugruntowanie wiedzy księgowych oraz innych osób chcących poznać szerzej zagadnienia rozliczenia różnic kursowych

Sposób prowadzenia szkolenia:

szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację, którą otrzymuje każdy uczestnik, interpretacje podatkowe i inne materiały dodatkowe.

Szkolenie skierowane jest do:

księgowych, głównych księgowych zajmujących się rozliczeniami w walutach

Program szkolenia:

 1. Rozdział I Rozliczanie różnic kursowych według metody bilansowej

 2. Warunki wyboru metoda bilansowa i rezygnacji z tej metody
 3. Skutki stosowania metody bilansowej
 4. Kursy stosowane w transakcjach
 5. Przykłady praktyczne stosowania metody bilansowej
 6. Rozdział II Rozliczanie różnic kursowych według metody podatkowej

 7. Wybór metody podatkowej i rezygnacji z tej metody
 8. Skutki stosowania metody podatkowej
  • Zasady powstawania różnic rozpoznawalnych podatkowo
 9. Transakcje od których powstają różnice kursowe podatkowe
 10. Transakcje w wyniku których różnice podatkowe nie powstają
 11. Kursy w aspekcie prawa podatkowego
 12. Rozdział III Przykłady transakcji - różnice kursowe rozliczane metodą podatkową

 13. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
  • Środki trwałe zakupione za granicą – różnice kursowe a wartość początkowa
  • Przedpłaty w walucie obcej na środki trwałe
  • Regulacja zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
  • Faktury od kontrahentów zagranicznych (WNT i import)
  • Kredyt denominowany w walucie obcej a różnice kursowe
 14. Konto walutowe, różnice kursowe z wyceny własnych środków w walucie obcej
 15. Ewidencja lokat w walucie obcej
  • Prowizje z tytułu prowadzenia rachunku walutowego
 16. Transakcje w związku z należnościami – różnice kursowe
  • Ujęcie należności w walucie obcej (WDT)
 17. Zaliczki przekazane na zakup składników majątku obrotowego
  • Kapitalizacja odsetek od pożyczek w walucie obcej
  • Korekta faktury w walucie obcej – przeliczenie faktury, ewidencja, ujęcie we właściwym okresie
 18. Kompensata w walucie obcej i złotych
 19. Rozliczenie kontraktu forward
  • Rozliczenia ze wspólnikiem w walucie obcej
 20. Rozdział IV Rozrachunki w walucie z kontrahentami krajowym – ewidencja, przeliczenie, skutki podatkowe

 21. Faktury VAT wystawiane kontrahentom krajowym w walucie obcej
  • Faktury otrzymywane od kontrahentów krajowych w walucie obcej
  • Faktury z informacją w walucie obcej
 22. Rozdział V Transakcje związane z zagraniczną podróżą służbową – ewidencja, aspekty podatkowe

 23. Zaliczka na delegacje
  • Pobranie z rachunku złotowego
  • Pobranie z rachunku walutowego
  • Zaliczka w złotych jako równowartość w walucie
  • Pobranie z kantoru
 24. Rozliczenie delegacji – kursy, ewidencja
  • Zaliczki w innej walucie niż rozliczona delegacja
  • Przeliczenie kosztów podróży służbowej w przykładach
 25. Rozdział V Wycena aktywów i pasywów na koniec roku

 26. Wycena należności
  • Wycena pożyczki w skorygowanej cenie nabycia
  • Wycena należności handlowych
  • Odpis aktualizujący należności
 27. Wycena zobowiązań wobec kontrahentów w walucie obcej
 28. Wycena kredytu walucie obcej wg skorygowanej ceny nabycia
 29. Wycena rachunku walutowego, kasy zagranicznej
 30. Wycena innych aktywów i pasywów
 31. Rozdział VI Pytania, odpowiedzi, dyskusja

Informacje o prelegentach:

Genowefa Kawecka-Siuzdak

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego.  Genowefa Kawecka-Siuzdak jest autorką ponad dwustu artykułów zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, które były publikowane  m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. W  dorobu autorki są też pozycje książkowe, np.  książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.  Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  ma też praktyczne doświadczenie zawodowe. W swojej karierze przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych.. Od prawie piętnastu lat prowadzi szkolenia m.in. dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 480 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Różnice kursowe w księgach rachunkowych, skutki podatkowe – ujęcie praktyczne