Rozpoczęcie działalności gospodarczej - aspekty prawne

O szkoleniu

Chcesz założyć działalność gospodarczą i nie wiesz jaką powinna mieć formę? Chcesz zmienić formę prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie wiesz jaka forma będzie dla Ciebie najkorzystniejsza? Przyjdź do nas na szkolenie, a pod okiem doświadcoznego Trenera - prawnika dowiesz się jaką formę prowadzenia działalności wybrać, aby była najlepsza dla Twoich potrzeb i możliwości.

Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące form prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do pojęcia osoby fizycznej jako drugiej strony stosunku prawnego oraz relacji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Uczestnicy zostaną zapoznani z zakładaniem i prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, rygorami prawnymi i odpowiedzialnością. Istotne będą kwestie wyjaśniające rodzaje i podział spółek oraz charakterystyczne ich elementy oraz występujące między nimi różnice. Chcesz założyć działalność gospodarczą i nie wiesz jaką powinna mieć formę? Chcesz zmienić formę prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie wiesz jaka forma będzie dla Ciebie najkorzystniejsza?  

Przyjdź do nas na szkolenie, a pod okiem doświadcoznego Trenera - prawnika dowiesz się jaką formę prowadzenia działalności wybrać, aby była najlepsza dla Twoich potrzeb i możliwości.  

Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące form prowadzenia działalności gospodarczej.

Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do pojęcia osoby fizycznej jako drugiej strony stosunku prawnego oraz relacji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Uczestnicy zostaną zapoznani z zakładaniem i prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, rygorami prawnymi i odpowiedzialnością. Istotne będą kwestie wyjaśniające rodzaje i podział spółek oraz charakterystyczne ich elementy oraz występujące między nimi różnice.  

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie podstawowych regulacji prawnych związanych z formami prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikających z przepisów prawa. Omówione zostaną także regulacje dotyczące poszczególnych spółek, zasadami ich funkcjonowania oraz odpowiedzialności ich organów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie polecamy dla: przyszłych lub obecnych przedsiębiorców chcących założyć działalność gospodarczą wszystkich osób zainteresowanych formami prowadzenia działalności gospodarczej  

Program szkolenia

MODUŁ I. POJĘCIE OSOBY FIZYCZNEJ JAKO DRUGIEJ STRONY STOSUNKU PRAWNEGO - KONSUMENT A PRZEDSIĘBIORCA

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się najistotniejszych kwestii dotyczących osoby fizycznej jako drugiej strony stosunku prawnego, jak również relacji konsumenta z przedsiębiorcą.

MODUŁ II. JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu - każdy Uczestnik dowie się jak założyć i prowadzić działalność, jakie są rygory prawne z tym związane oraz odpowiedzialność. Istotne będzie także zgłębienie zagadnień prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej oraz pojęć z tym związanych.

 1. Zakładanie i prowadzenie działalności
 2. Rygory prawne i odpowiedzialność
 3. Prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej:
 • Czym jest spółka cywilna?
 • Zasady i charakter odpowiedzialności wspólników
 • Majątek w ramach spółki cywilnej
 • Reprezentacja przedsiębiorców
 • Postępowania sądowe i egzekucyjne przy prowadzeniu spółki cywilnej

MODUŁ III. SPÓŁKA JAWNA - JAKO PODSTAWOWA FORMA SPÓŁKI OSOBOWEJ

Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą spółki jawnej, poznają jej kodeksową definicję oraz prawne uregulowania. Dowiedzą się kto może ją reprezentować oraz jakie są prawa i obowiązki wspólników.

 1. Wspólnicy spółki jawnej
 2. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki
 3. Odpowiedzialność wspólników
 4. Brak możliwości powoływania organów

MODUŁ IV. SPÓŁKA PARTNERSKA - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ OSOBY WYKONUJĄCE WOLNE ZAWODY

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą spółki partnerskiej - działalności prowadzonej przez osoby wykonujące wolne zawody. Poznają jej kodeksową definicję oraz prawne uregulowania. Dowiedzą się kto może tworzyć spółkę partnerską i jaka jest ich odpowiedzialność.

MODUŁ V. SPÓŁKA KOMANDYTOWA I KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą spółki komandytowej i komandytowo - akcyjnej. Mimo, że ich nazwy brzmią podobnie, to jednak wiele ich różni. Uczestnicy poznają także formy łączone ze spółką z o.o. dla celów ograniczenia odpowiedzialności oraz optymalizacji podatkowej.

 1. Podział wspólników i zasady reżimu prawnego
 2. Pozycja i odpowiedzialność za zobowiązania spółki
 3. Odpowiednie stosowanie przepisów innych spółek
 4. Formy łączone ze spółką z o.o. dla celów ograniczenia odpowiedzialności oraz optymalizacji podatkowej
 5. Popularność prowadzenia działalności w formie spółek komandytowych celowych

MODUŁ VI. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Poznają jej kodeksową definicję oraz prawne uregulowania. Dowiedzą się kto może tworzyć spółkę, jakie są organy i ich funkcje oraz jak wygląda kwestia odpowiedzialności.

 1. Zagadnienia i przepisy ogólne dotyczące spółki z o.o.
  • Przesłanki powstania spółki
  • Umowa spółki
  • Prawa i obowiązki wspólników
 2. Organy spółki:
  • Zarząd:
   • Zakres kompetencji zarządu
   • Zakres uprawnień członka zarządu
   • Sposób reprezentacji
   • Prawa członków zarządu
  • Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna:
   • Ustanowienie, minimalny skład
   • Kadencja, działalność rady i komisji
  • Zgromadzenie Wspólników:
   • Kompetencje zgromadzenia wspólników
   • Prawa i obowiązki wspólników
   • Uchwały zgromadzenia wspólników
   • Zwyczajne/nadzwyczajne zgromadzenie wspólników
 3. Odpowiedzialność cywilnoprawna.
  • Podstawy prawne odpowiedzialności
  • Odpowiedzialność członków zarządu
 4. Odpowiedzialność karna - wybrane karnoprawne aspekty
 • Przesłanki warunkujące uznanie zdarzenia za przestępstwo
 • Ryzyko gospodarcze

MODUŁ VII. SPÓŁKA AKCYJNA

W tej części szkolenia Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą spółki akcyjnej. Poznają jej kodeksową definicję oraz prawne uregulowania. Dowiedzą się kto może tworzyć spółkę, jakie są jej organy oraz jak wygląda kwestii odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

 1. Zagadnienia i przepisy ogólne dotyczące spółki akcyjnej:
  • Zawiązanie spółki
  • Statut spółki
  • Prawa i obowiązki akcjonariuszy
 2. Organy spółki
  • Zarząd:
   • Zakres kompetencji zarządu
   • Kadencja zarządu, wygaśnięcie mandatu
  • Rada Nadzorcza:
   • Działalność, kompetencje rady
   • Skład, kadencja rady
  • Walne Zgromadzenie:
   • Uchwały walnego zgromadzenia
   • Zwyczajne/nadzwyczajne walne zgromadzenie
   • askarżanie uchwał
 3. Odpowiedzialność cywilnoprawna
  • Podstawy prawne odpowiedzialności
  • Odpowiedzialność członków zarządu
 4. Odpowiedzialność karna - wybrane karnoprawne aspekty
 • Przesłanki warunkujące uznanie zdarzenia za przestępstwo
 • Ryzyko gospodarcze

Czas trwania

Szczegółowy harmonogram do uzgodnienia

Prelegenci

Łukasz Miętkowski

Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno - skarbowego związaną także z odpowiedzialnością członków organów spółek za podejmowane działania; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami oraz organami administracji. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych.

Przygotowuje kompleksowe działania nakierowane na obowiązek ochrony środowiska informacyjnego  - ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej.

Dlaczego szkolę

Zdobyte podczas wieloletniej edukacji prawniczej wykształcenie dało mi podstawę do kontynuowania nauki prawa na dalszych etapach rozwoju naukowego na studiach doktoranckich, jak również pozwoliło na prowadzenie własnej praktyki adwokackiej. Chcąc podzielić się posiadaną wiedzą postanowiłem nie tylko zaangażować się w prowadzenie zajęć na uczelni wyższej, ale również poszerzać wiedzę innych, którzy w swej pracy lub w związku z piastowanym stanowiskiem na co dzień obcują z wieloma aspektami prawnymi. Świadczona pomoc w ramach odbywanych szkoleń pozwala także na ciągłe aktualizowanie posiadanej wiedzy, tak aby jej przekazywanie miało jak najwyższe walory praktyczne.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 • Adwokat - Członek Izby Adwokackiej w Krakowie
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Doktorant w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Sekretarz Zespołów Ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Trener prawa współpracujący z największymi wydawnictwami i firmami szkoleniowymi w Polsce
 • Wieloletni pracownik i konsultant wiodących kancelarii prawnych
 • Doradca biznesowy i prawny klientów instytucjonalnych
 • Autor publikacji z zakresu prawa karnego


Obszary specjalizacji

Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno – skarbowego związaną także z odpowiedzialnością członków organów spółek za podejmowane działania; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami oraz organami administracji. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych. Przygotowuje kompleksowe działania nakierowane na obowiązek ochrony środowiska informacyjnego  - ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej.

Moje najciekawsze szkolenie

Każde szkolenie przynosi nowe wyzwania i doświadczenia. Trener stanowi jedynie środek przekazu wiedzy i informacji, natomiast to uczestnicy szkolenia stają się niejako tworzywem. Najciekawsze szkolenie to takie, po zakończeniu którego, każda biorąca w nim udział osoba otrzymała w sposób przystępny i wyczerpujący odpowiedzi na wszelkie nurtujące ją pytania z tematyki będącej przedmiotem szkolenia.

Prywatnie

W wolnych chwilach, których niestety nie za wiele, staram się wyłączyć i wyciszyć podróżując i poznając co rusz to nowe zakątki Europy i świata. Spędzam czas z przyjaciółmi i znajomymi, albo uprawiam sport - w szczególności narciarstwo.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Szkolenie w siedzibie Klienta
za grupę do 12 os.
6 870
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera
 • Do podanej ceny szkolenia  zostaną doliczony koszty logistyczne uzależnione od lokalizacji miejsca szkolenia.
 • W przypadku chęci realizacji szkolenia poza siedzibą firmy, na Państwa życzenie, przedstawimy kilka propozycji obiektów w których mogłoby się ono odbyć.
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Jeżeli jesteś zainteresowany podniesieniem kompetencji swoich pracowników zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do szkoleń.
REALIZUJEMY SZKOLENIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH i POZYSKANYCH PRZEZ KLIENTA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS).

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Avenhansen Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Podłącze 31
 • Kod pocztowy: 30-218
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 6772295062

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków, Polska ul. Podłącze 31

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków, Polska
ul. Podłącze 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!