Rynek wodoru – kierunki i założenia prawne

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie prowadzone w trybie online. 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do wszystkich zainteresowanych rynkiem wodoru.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne funkcjonowania rynku wodoru:
A. Ustawy:

 • Prawo energetyczne oraz projekt noweli uPe z dnia 4 sierpnia 2022 r.
 • Wodór w regulacjach ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu z 15.12.22.

B. Rozporządzenia:

 • założenia zakresu rozporządzenia w sprawie szczegółowe warunki funkcjonowania systemu wodorowego ,
 • założenia zakresu rozporządzenia w sprawie wzór rejestru instalacji magazynowych wodoru,
 • założenia zakresu rozporządzenia w sprawie funkcjonowania Komitetu wodorowego.

2. Regulacje wodorowe w wybranych regulacjach europejskich.

 • Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu - sygnalizacja.
 • Europejski pakiet wodorowy opublikowany – sygnalizacja.
 • Dyrektywa Gazowa i OZO-wa – a wodór.

3. Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040.
4. Aktualna struktura rynku energii a regulacje wodorowe.
5. Nowości w zakresie definicyjnym i przyłączania do sieci, rozstrzygania sporów i wejścia na rynek:

 • Konwersja elektrolityczna a wytwarzanie,
 • Instalacja konwersji elektrolitycznej,
 • System wodorowy, sieć wodorowa a bezpośredni rurociąg wodorowy,
 • Operator systemu wodorowego i operator systemu magazynowania wodoru.
 • Magazynowanie wodoru i instalacja magazynowa wodoru.
 • Jakość sieci i TPA w wodorze.
 • Nowe rodzaje warunków przyłączenia i umów przyłączeniowych;
 • Nowości w obszarze rozstrzygania sporów i orzekania „umów wodorowych”,
 • Nowości w zakresie wejścia na rynek – koncesjonowanie,
 • Rejestr instalacji magazynowych wodoru.

6. Struktura i podstawowe podmioty rynku:

 • Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się magazynowaniem wodoru – zakres uprawnień i obowiązków,
 • Operator systemu wodorowego lub operator systemu połączonego wodorowego – zakres obowiązków,
 • Operator systemu przesyłowego gazowego i operator systemu dystrybucyjnego gazowego – a rynek wodoru.
 • Unbundling, w tym księgowy i niezależność a rynek wodoru.
 • Instrukcje ruchu i eksploatacji na rynku wodoru: operator systemu wodorowego; operator systemu magazynowania wodoru.
 • Zasady wyznaczania operatorów na rynku wodoru.
 • Sprzedawca i Odbiorca na rynku wodoru  – nowe zadaniai uprawnienia: Prawo wyboru sprzedawcy; Zakres umów w obszarze wodorowym; Ochrona odbiorcy – przesłanki wstrzymania.

7. Pozostałe nowości w zakresie funkcjonowania rynku wodoru:

 • Wodór a taryfowanie?
 • Zmiany w zakresie komisji kwalifikacyjnych.
 • Zmiany w obszarze kar pieniężnych i sankcji karnych.
 • Przepisy przejściowe i dostosowawcze.

8. Regulacje rynku wodoru zawarte w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu z 15.12.22.
9. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Czas trwania

9.00-16.00

Prelegenci

Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Eurocon Ewelina Walczuk
 • Ulica i nr: Kolejowa 15/17
 • Kod pocztowy: 01-217
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5631987107

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Eurocon Ewelina Walczuk
01-217 Warszawa, Polska
Kolejowa 15/17
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!