Sądowe dochodzenie roszczeń z kontraktów IT

O szkoleniu

Podobno zwycięstwo należy do najlepiej przygotowanych. Ta mądrość nabiera dodatkowego znaczenia, jeżeli zwycięstwo ma odbyć się w postępowaniu cywilnym. Aktualnie przepisy przewiduje bowiem koncentrację materiału procesowego w modelu zbliżonym do prekluzji. Błędy na tym etapie przygotowania się do sporu mogą być nieodwracalne i skutkować przegraną w sprawie.

W trakcie szkolenia zostaną omówione sposoby mitygowania powstania sporu na etapie realizacji umowy oraz alternatywy dla sporu sądowego w postaci postępowania arbitrażowego. W przypadku zaś konieczności wytoczenia powództwa, to w jaki sposób odpowiednio przygotować pozew. Szkolenie obejmuje warsztaty w oparciu o kazusy z orzecznictwa sądowego.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierowane jest do szerokiego spektrum profesjonalistów, w tym prawników, kierowników projektów oraz managerów.

Program szkolenia

 1. Co zrobić, aby przeciwdziałać powstaniu sporu?
  • precyzyjne opisanie przedmiotu umowy, podejścia do wdrożenia i struktury organizacyjnej projektu;
  • prawidłowe i optymalne uregulowanie praw własności intelektualnej;
  • zarządzanie zmianą oraz ustalenie zasad rozwiązania umowy;
  • case study i sesja Q&A;
 2. Arbitraż jako alternatywa dla prowadzenia sporu sądowego:
  • istota arbitrażu, jego korzyści i wady;
  • klauzula na sąd arbitrażowy;
  • wybrane, istotne procesowe odrębności arbitrażu na przykładzie regulaminów sądów arbitrażowych;
  • case study i sesja Q&A;
 3. Gdy już spór musi przyjąć formę sądową – przygotowanie pozwu:
  • wymagania formalne sformułowanie żądania pozwu;
  • wybór właściwego sądu i trybu postępowania, włącznie z sądem własności intelektualnej;
  • prezentowania materiału dowodowego, w tym znaczenie dowodu ze świadków oraz opinii biegłego;
  • case study i sesja Q&A;
 4. Warsztaty na podstawie wybranego orzecznictwa, w tym na gruncie sporów IT:
  • wątpliwości, co do kwalifikacji prawnej umów wdrożenia systemu IT;
  • wady systemu IT jako roszczenia z Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • granice odpowiedzialności dłużnika oraz zwłoka wierzyciela;
  • kary umowne, w tym ich kumulacja.

Czas trwania

9:30 do 13:30

Prelegenci

Piotr Nepelski

Radca prawny i Managing Associate w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz prawie umów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem umów IT. W Kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT w ramach zespołu IT-Tech i Zamówień Publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej największych zamawiających oraz wiodących dostawców rozwiązań IT, w tym w zakresie rozwiązywania sporów.
Konsultant przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w zakresie prawa zamówień publicznych.
Wielokrotnie brał udział jako prelegent na ogólnopolskich konferencjach branżowych i szkoleniach dla przedstawicieli firm IT i podmiotów biorących udział w przetargach. Autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz umów IT. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych przez Polską Akademię Nauk na kierunku Prawo Zamówień Publicznych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Center for American Law Studies przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kursu prawa angielskiego przy British Law Centre. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Uzyskał certyfikat AgilePM Foundation w zakresie zarządzania projektami w metodykach zwinnych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena promocyjna
zgłoszenia min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!