Samodzielny księgowy. Kurs rachunkowości od podstaw. Certyfikat zawodowy.

O szkoleniu

CERTYFIKOWANY KURS KSIĘGOWOŚCI POLBI - 112 GODZIN ZAJĘĆ

OD PODSTAW DO SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO Z PROGRAMEM SYMFONIA FK

Nasz internetowy kurs księgowości prowadzony online na żywo to:

 • kompleksowe przygotowanie od podstaw do pracy w księgowości,
 • nauka rachunkowości od pojęcia konta po Sprawozdanie Finansowe,
 • wartościowe wykłady, praktyczne ćwiczenia i warsztaty księgowe,
 • umiejętności niezbędne do prowadzenia pełnej księgowości,
 • szkolenie z księgowania dokumentów w programie Symfonia FK,
 • optymalny czas i koszt kursu.
Dlaczego warto wziąć udział?

Po ukończeniu kursu księgowości i zdaniu egzaminu zyskujesz:

 • certyfikat zawodowy potwierdzający zdobyte kompetencje,
 • kwalifikacje specjalisty do spraw rachunkowości,
 • wiedzę z zakresu prawa podatkowego i prowadzenia rachunkowości,
 • ceniony i dobrze płatny zawód,
 • możliwość zatrudnienia w każdej jednostce prowadzącej pełną księgowość,
 • szansę awansu, jeśli już pracujesz w księgowości.
Kto powinien wziąć udział?

Od 1994 roku uczymy tego, na czym się znamy. Lubimy uczyć księgowości

Wyszkoliliśmy tysiące wspaniałych księgowych. Dostarczamy wiedzę z rachunkowości na najwyższym poziomie.

Uczymy w sposób ciekawy a jednocześnie przystępny. Jesteśmy placówką oświatową wpisaną do:

 • Rejestru Instytucji Szkoleniowych RIS
 • Ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 • Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (MEN - RSPO)

Po Kursie księgowości Polbi masz otwartą drogę do:

 • awansu, jeżeli już pracujesz w księgowości,
 • zatrudnienia w biurze rachunkowym lub jego prowadzenia,
 • nowej pracy w działach finansowo-księgowych.

Program szkolenia

A. MODUŁ PRAWA PODATKOWEGO (32 GODZINY)

 1. Ordynacja podatkowa
 2. Podmiot i przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym
 3. Przychody i koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej
 4. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
 5. Nieściągalne wierzytelności
 6. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 7. Przedmiot opodatkowania i podatnik podatku od towarów i usług (VAT)
 8. Powstanie obowiązku podatkowego VAT, podatek VAT naliczony i należny
 9. Dokumentacja VAT – Faktury, ewidencje, JPK

B. MODUŁ RACHUNKOWOŚCI - MODUŁ KSIĘGOWY (72 GODZINY)

 1. Księgowość - Regulacje prawne w zakresie rachunkowości, pojęcia i definicje, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 2. Rachunek zysków i strat, pojęcia związane z kosztami i przychodami oraz ustalaniem wyniku finansowego
 3. Pojęcie konta księgowego i podstawowe zasady rachunkowości
 4. Podział kont, ustalenie wyniku finansowego a wyliczenie podstawy opodatkowania
 5. Środki pieniężne oraz kredyty i pożyczki
 6. Księgowanie typowych operacji kosztowych, ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących aktywów obrotowych
 7. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących aktywów obrotowych
 8. Podatek VAT, ewidencja operacji w obrocie towarowo-handlowym i usługowym
 9. Ewidencja operacji w obrocie towarowo-handlowym i usługowym
 10. Elementy rozliczania i ewidencji wynagrodzeń, elementy rozliczania i ewidencji podróży służbowych
 11. Ewidencja aktywów trwałych jednostki
 12. Ewidencja aktywów trwałych
 13. Ewidencja transakcji rozliczanych w czasie
 14. Transakcje rozliczane w czasie, zakup i koszty eksploatacji samochodów osobowych w księgach rachunkowych
 15. Rozrachunki i roszczenia (należności i zobowiązań), kapitały własne
 16. Ewidencja i rozliczenie kosztów i przychodów kalkulacyjnych
 17. Elementy rachunku kosztów w jednostkach produkcyjnych i usługowych
 18. Pozostałe koszty i przychody operacyjne, księgowanie kosztów i przychodów finansowych
 19. Szczególne przypadki ewidencyjne
 20. Ewidencja operacji handlu zagranicznego
 21. Sporządzanie sprawozdania finansowego i wycena bilansowa

C. WARSZTATY KOMPUTEROWE – SYMFONIA (8 GODZIN)

 

W trakcie szkolenia nauczysz się ewidencjonowania:

 • dokumentów księgowych w programie Symfonia FK,
 • operacji kasowych, bankowych, kredytowych oraz środków pieniężnych,
 • obrotu towarowo-handlowego, materiałów eksploatacyjnych i produkcyjnych,
 • środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych wraz z ich amortyzacją,
 • kapitałów własnych, rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów,
 • rozliczeń rozrachunków z kontrahentami i pracownikami, w tym wynagrodzeń,
 • kosztów i przychodów – operacyjnych i finansowych,
 • danych umożliwiających sporządzenie Sprawozdania Finansowego.

Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie o jego ukończeniu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Czas trwania

DOSTĘPNE EDYCJE KURSU KSIĘGOWOŚCI:

 • popołudniowa, zajęcia we wtorki i czwartki w godzinach 17:30-20:45
 • weekendowa, zajecia w soboty i niedziele w godzinach 9:00-15:45

Zajęcia na kursie wtorkow-czwartkowym (21 listopada 2023 - 12 marca 2024) odbywają się:

 • 21, 23, 28, 30 listopada 2023 roku,
 • 05, 07,12, 14, 19, 21 grudnia 2023 roku,
 • 11, 16, 18, 23, 25, 30 stycznia 2024 roku,
 • 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29 lutego 2024 roku,
 • 05, 07, 12 marca 2024 roku.

Zajęcia na kursie wtorkow-czwartkowym (12 marca 2024 - 27 czerwca 2024) odbywają się:

 • 12, 14, 19, 21, 26 marca 2024 roku,
 • 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25  kwietnia 2024 roku,
 • 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 maja 2024 roku,
 • 04, 06, 11,13, 18, 20, 25, 27 czerwca 2024 roku.

Zajęcia na kursie weekendowym (23 marca 2024 - 9 czerwca 2024) odbywają się:

 • 23, 24 marca 2024 roku,
 • 06, 07, 20, 21, 27, 28 kwietnia 2024 roku,
 • 11, 12, 25, 26 maja 2024 roku,
 • 08, 09 czerwca 2024 roku.

Prelegenci

Maciej Derwisz
Księgowość, ćwiczenia z rachunkowości, Symfonia FK

Doświadczony wykładowca ukierunkowany na nowoczesne formy szkolenia oparte na case-study i wykorzystaniu potencjału intelektualnego uczestników kursów (tzw. szkoła fińska).

Wykłada i praktykuje księgowość, jest pasjonatem rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej. W Polbi od ponad 25 lat szkoli przyszłe księgowe i przyszłych księgowych.

Wyszkolił setki a nawet tysiące specjalistów obecnie pracujących w finansach i rachunkowości w mniejszych i większych przedsiębiorstwach, korporacjach, jednostkach budżetowych i samorządowych. Wielu absolwentów Kursu Księgowości Polbi jest dzisiaj właścicielami biur rachunkowych i kancelarii podatkowych.

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak
Prawo podatkowe

Wykładowczyni otwarta na nowoczesne formy szkolenia. Specjalizuje się w podatkach dochodowych PIT i CIT. Od ponad 20 lat wykłada na Kursie Księgowości Polbi. Ekspertka zagadnień płacowych, ubezpieczeń społecznych i podatków dochodowych. Wyszkoliła setki specjalistów, którzy z powodzeniem rozwijają swoje kariery zawodowe.

Agnieszka doskonale dzieli się wiedzą. Na kursie omawia mnóstwo przykładów zaczerpniętych z praktyki. Jest wykładowczynią o niezwykłej kulturze osobistej, powszechnie lubianą ze względu na jej spokój i atmosferę panującą podczas zajęć. Zawsze perfekcyjnie przygotowana, otwarta na dyskusję, gotowa odpowiedzieć na każde pytanie.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

➤ Edycja popołudniowa: 12 marca - 27 czerwca 2024.
➤ Spotykamy się we wtorki i czwartki w godz. 17:30-20:45.
➤ Uczestniczysz w szkoleniu online prowadzonym na żywo.
➤ Możesz korzystać z komputera, laptopa, tabletu lub smartfona.
➤ Potrzebujesz głośniki lub słuchawki, stabilne łącze i przeglądarkę internetową.
➤ Nie musisz instalować żadnego oprogramowania.

DOŁĄCZ DO GRUPY, ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ JUŻ TERAZ – ZAPRASZAMY, ZESPÓŁ POLBI
➤ Edycja weekendowa: 23 marca 2024 - 9 czerwca 2024.
➤ Spotykamy się w soboty i niedziele w godz. 9:00-15:45.
➤ Uczestniczysz w szkoleniu online prowadzonym na żywo.
➤ Możesz korzystać z komputera, laptopa, tabletu lub smartfona.
➤ Potrzebujesz głośniki lub słuchawki, stabilne łącze i przeglądarkę internetową.
➤ Nie musisz instalować żadnego oprogramowania.

DOŁĄCZ DO GRUPY, ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ JUŻ TERAZ – ZAPRASZAMY, ZESPÓŁ POLBI

Rejestracja

Cena za jedną osobę
1 920
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 980 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby uczestniczyć w szkoleniu wystarczy tylko dokonać zgłoszenia.

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem.

Oferujemy odroczone terminy płatności za faktury.

Terminy płatności za faktury

 • Termin płatności – 14 dni. Przedsiębiorcy i firmy dokonują wpłaty na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
 • Termin płatności – 21 dni. Jednostki budżetowe i samorządowe dokonują wpłaty na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
 • Wpłata przed szkoleniem. Osoby prywatne (osoby fizyczne) dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia lub kursu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Polbi Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Aleje Jerozolimskie 65/79
 • Kod pocztowy: 00-697
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260033660

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polbi Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Polska Aleje Jerozolimskie 65/79

Organizator

Polbi Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Polska
Aleje Jerozolimskie 65/79
woj. mazowieckie
Jesteśmy firmą szkoleniową. Działamy od 1994 r. Prowadzimy kursy i szkolenia. Zespół Polbi tworzą ludzie z pasją, nasze motto brzmi „Uczymy tego, na czym się znamy”, a naszą misją jest dzielenie się wiedzą. Nasze specjalizacje to między i...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!