SERE poziom A - szkolenie dla personelu narażonego na izolację

O szkoleniu

Od 2008 roku wdrażany jest w Wojsku Polskim program szkoleń dla personelu narażonego na izolację – SERE, obejmujący trzy poziomy zaawansowania: A, B i C.

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkoleniowym w tym zakresie, oferujemy przeprowadzenie szkoleń SERE na poziomie „A” i „B” (istniej również możliwość realizacji szkolenia na poziomie „C”, po dokonaniu dodatkowych ustaleń i uzgodnień).

Programy poszczególnych poziomów szkolenia obejmują treści określone w pkt 7.1 załącznika nr 3 do Koncepcji i Ogólnych Zasad Funkcjonowania Narodowego Systemu Odzyskiwania Personelu Wojskowego z 2008 roku.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do jednostek wojskowych oraz instytucji, których personel narażony jest na izolację.

Program szkolenia

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA DLA PERSONELU NARAŻONEGO NA IZOLACJĘ SERE poziom „A”

1. System odzyskiwania personelu w SZ RP (SERE)

2. Zjawisko izolacji

 • Różnice między pojęciami „jeniec wojenny”, a „zakładnik”
 • Zapisy Konwencji Genewskiej dot. jeńców wojennych

  3. Podstawowe zasady przetrwania i bytowania – Survival

 • Podstawowe zasady, metody i techniki utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej, właściwej temperatury ciała, ustalania położenia, poszukiwania wody i pożywienia
 • Czynniki fizjologiczne i ich wpływ na ograniczenie zdolności organizmu człowieka w sytuacji walki o przetrwania
 • Wpływ bodźców zewnętrznych na zdolności i umiejętności osobiste
 • Efektywne wykorzystanie posiadanego wyposażenia osobistego  

4. Podstawowe zasady i taktyki unikania zagrożeń – Evasion Zasady, taktyki i techniki unikania zagrożeń

 • Kontrola miejsca służby i zakwaterowania
 • Rozpoznanie i wybór trasy: kwatera – miejsce służby; trasy zapasowe
 • Procedury bezpieczeństwa w miejscu służby
 • Zasady postępowania zmniejszającego ryzyko izolacji w skutek uprowadzenia
 • Indywidualne przygotowanie na wypadek izolacji
 • Założenia sporządzania planu ucieczki i ewakuacji - EPA (Evasion Plan of Action)  

5. Zasady i sposoby przeciwdziałaniu wykorzystaniu – Resistance Izolacja w skutek niewoli

 • Faza pojmania
 • Faza uwięzienia
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem wynikającym z zagrożenia i izolacji.
 • Sposoby utrzymanie dobrego stanu psychofizycznego
 • Zasady ochrony życia własnego i innych jeńców, metody i formy przygotowania ewentualnej ucieczki
 • Zachowanie podczas przesłuchania
 • Syndrom sztokholmski  

6. Współdziałanie z systemem odzyskiwania personelu – Escape

 • Sposoby i techniki ustalania własnego położenia i jego komunikowania
 • Zapoznanie z urządzeniem PLB
 • Wypełnianie arkusza ISOPREP
 • Podstawy koncepcji przeprowadzania Akcji Poszukiwawczo Ratowniczych (SAR – Search and Rescue i CSAR – Combat Search and Rescue) oraz Akcji Bojowego Odzyskiwania (CPR – Combat Personal Recovery)
 • Zasady zachowania podczas akcji uwalniania

Czas szkolenia – 9 godzin szkoleniowych.
Szkolenie ma charakter teoretyczny i realizowane jest jako zamknięte (przeprowadzone jest w siedzibie jednostki zamawiającej).
Słuchacze otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu SERE poziom „A”.

Czas trwania

9 godzin szkoleniowych. Szkolenie ma charakter teoretyczny i realizowane jest jako zamknięte w siedzibie jednostki zamawiającej.

Prelegenci

Instruktorzy prowadzący zajęcia spełniają wymogi określone w pkt 7.2. załącznika nr 3 do Koncepcji i Ogólnych Zasad Funkcjonowania Narodowego Systemu Odzyskiwania Personelu Wojskowego z 2008 roku.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: tylko stacjonarne

Rejestracja

Szkolenie zamknięte dla max. 4
realizowane na zamówienie
4 000
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • certyfikat uczestnictwa
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia SERE poziom A. Cena obowiązuje dla grupy do 40 słuchaczy. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT, o ile jest finansowane ze środków publicznych.
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Zgłoszenie telefoniczne lub mailowe. Płatność w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.
 • Szkolenie ma charakter teoretyczny i realizowane jest jako zamknięte w siedzibie jednostki zamawiającej.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: NP2 - Konsulting
 • Ulica i nr: Monte Cassino 18 lok.1
 • Kod pocztowy: 70-467
 • Miejscowość: Szczecin
 • Numer NIP: 8512449457

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

NP2 - Konsulting
70-467 Szczecin, Polska
Monte Cassino 18 lok.1
woj. zachodniopomorskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!