Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/sere-poziom-a-szkolenie-dla-personelu-narazonego-na-izolacje-28453-id1143

Informacje o szkoleniu

 • SERE poziom A - szkolenie dla personelu narażonego na izolację


  ID szkolenia: 28453
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Inne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Szczecin
  Andersena 44A/2
  71-799 Szczecin
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9 godzin szkoleniowych. Szkolenie ma charakter teoretyczny i realizowane jest jako zamknięte w siedzibie jednostki zamawiającej.
 • Organizator szkolenia:

  NP2 - Konsulting
  Monte Cassino 18 lok.1
  70-467 Szczecin
  woj. zachodniopomorskie
  O firmie Inne oferty firmy
NP2 - Konsulting
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Od 2008 roku wdrażany jest w Wojsku Polskim program szkoleń dla personelu narażonego na izolację – SERE, obejmujący trzy poziomy zaawansowania: A, B i C.

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkoleniowym w tym zakresie, oferujemy przeprowadzenie szkoleń SERE na poziomie „A” i „B” (istniej również możliwość realizacji szkolenia na poziomie „C”, po dokonaniu dodatkowych ustaleń i uzgodnień).

Programy poszczególnych poziomów szkolenia obejmują treści określone w pkt 7.1 załącznika nr 3 do Koncepcji i Ogólnych Zasad Funkcjonowania Narodowego Systemu Odzyskiwania Personelu Wojskowego z 2008 roku.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do jednostek wojskowych oraz instytucji, których personel narażony jest na izolację.

Program szkolenia:

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

DLA PERSONELU NARAŻONEGO NA IZOLACJĘ

SERE poziom „A”

1. System odzyskiwania personelu w SZ RP (SERE)

2. Zjawisko izolacji

 • Różnice między pojęciami „jeniec wojenny”, a „zakładnik”
 • Zapisy Konwencji Genewskiej dot. jeńców wojennych

  3. Podstawowe zasady przetrwania i bytowania – Survival - Podstawowe zasady, metody i techniki utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej, właściwej temperatury ciała, ustalania położenia, poszukiwania wody i pożywienia - Czynniki fizjologiczne i ich wpływ na ograniczenie zdolności organizmu człowieka w sytuacji walki o przetrwania - Wpływ bodźców zewnętrznych na zdolności i umiejętności osobiste - Efektywne wykorzystanie posiadanego wyposażenia osobistego   4. Podstawowe zasady i taktyki unikania zagrożeń – Evasion Zasady, taktyki i techniki unikania zagrożeń - Kontrola miejsca służby i zakwaterowania - Rozpoznanie i wybór trasy: kwatera – miejsce służby; trasy zapasowe - Procedury bezpieczeństwa w miejscu służby - Zasady postępowania zmniejszającego ryzyko izolacji w skutek uprowadzenia - Indywidualne przygotowanie na wypadek izolacji Założenia sporządzania planu ucieczki i ewakuacji - EPA (Evasion Plan of Action)   5. Zasady i sposoby przeciwdziałaniu wykorzystaniu – Resistance Izolacja w skutek niewoli - Faza pojmania - Faza uwięzienia - Sposoby radzenia sobie ze stresem wynikającym z zagrożenia i izolacji. - Sposoby utrzymanie dobrego stanu psychofizycznego Zasady ochrony życia własnego i innych jeńców, metody i formy przygotowania ewentualnej ucieczki Zachowanie podczas przesłuchania Syndrom sztokholmski   6. Współdziałanie z systemem odzyskiwania personelu – Escape - Sposoby i techniki ustalania własnego położenia i jego komunikowania - Zapoznanie z urządzeniem PLB - Wypełnianie arkusza ISOPREP - Podstawy koncepcji przeprowadzania Akcji Poszukiwawczo Ratowniczych (SAR – Search and Rescue i CSAR – Combat Search and Rescue) oraz Akcji Bojowego Odzyskiwania (CPR – Combat Personal Recovery)

- Zasady zachowania podczas akcji uwalnianiaCzas szkolenia – 9 godzin szkoleniowych.

Szkolenie ma charakter teoretyczny i realizowane jest jako zamknięte (przeprowadzone jest w siedzibie jednostki zamawiającej).

Słuchacze otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu SERE poziom „A”.

Informacje o prelegentach:

Instruktorzy prowadzący zajęcia spełniają wymogi określone w pkt 7.2. załącznika nr 3 do Koncepcji i Ogólnych Zasad Funkcjonowania Narodowego Systemu Odzyskiwania Personelu Wojskowego z 2008 roku.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 4000 zł zw. z VAT

Cena zawiera:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia SERE poziom A. Cena obowiązuje dla grupy do 40 słuchaczy.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT, o ile jest finansowane ze środków publicznych.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

 • Zgłoszenie telefoniczne lub mailowe. Płatność w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.
 • Szkolenie ma charakter teoretyczny i realizowane jest jako zamknięte w siedzibie jednostki zamawiającej.

Wydarzenie: SERE poziom A - szkolenie dla personelu narażonego na izolację