Six Sigma Green Belt

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą, pojęciami Six Sigma oraz jej celami i narzędziami. Uczestnik szkolenia szczegółowo zapoznaje się z algorytmem DMAIC i opanowuje narzędzia i metody, które potrafi skutecznie zastosować w każdym z kroków projektu.
Uczestnik potrafi jasno precyzować cele, identyfikować problemy i związane z nimi koszty, interpretować wyniki uzyskanych analiz przez członków zespołu. Uczestnik jest w pełni przygotowany do aktywnego uczestnictwa w pracach zespołu doskonalącego Six Sigma i samodzielnego poprowadzenia projektu Six Sigma na poziomie Green Belt.

Szkolenie objęte jest podwójną Certyfikacją Six Sigma Green Belt. Uczestnicy otrzymują rejestrowane Certyfikaty Six Sigma Green Belt potwierdzające nabyte kompetencje. Nasze programy szkoleniowe i proces certyfikacji są zgodne ze standardami stosowanymi przez światowe organizacje ASQ i CSSC oraz normami ISO 18404:2015 i ISO 13053:2011. Certyfikaty wydawane przez LQcert – Lynsky Solutions w wersji dwujęzycznej: polsko-angielskiej.

FORMA SZKOLENIA:
Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.
Wykorzystywana jest także platforma e-learningowa.
Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do dodatkowych materiałów i szablonów gotowych do wykorzystania.

Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w szkoleniu pozwala na:

 • Poznanie jednej z najskuteczniejszych metod zarządzania jakością.
 • Poznanie metodyki realizacji projektów w ramach Six Sigma – algorytmu doskonalenia DMAIC.
 • Zdobycie umiejętności jasnego precyzowania celów i zadań.
 • Zyskanie umiejętności opracowania planu zbierania danych i próbkowania.
 • Poznanie i umiejętność zastosowania, w realnych przypadkach, narzędzi statystycznych i metod zarządzania, wykorzystywanych w Six Sigma.
 • Rozwinięcie umiejętności interpretowania i zastosowania w praktyce kart kontrolnych (SPC), analiz systemów pomiarowych (MSA) i zaplanowania eksperymentu (DOE).
 • Zdobycie umiejętności analizy zebranych danych, z wykorzystaniem podstawowych statystyk i metod graficznej analizy danych.
 • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa i realizacji zadań w projektach Six Sigma.
 • Przygotowanie do samodzielnego pokierowania zespołem, w ramach realizowanego własnego projektu doskonalącego.
 • Pozyskanie umiejętności przeprowadzenia niezbędnych analiz z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych (Excel).
 • Znajomość możliwych do zastosowania programów statystycznych wspierających analizy statystyczne.

Dlaczego jeszcze warto wziąć udział w naszym szkoleniu Six Sigma Green Belt?

 • Dwie intensywne trzydniowe sesje – trening wiedzy i umiejętności. 
 • Prowadzący – eksperci Master Black Belt i Black Belt z bogatym doświadczeniem. 
 • Forma warsztatowa z case studies i licznymi ćwiczeniami. 
 • Dostęp do platformy e-learningowej z dodatkowymi materiałami oraz darmowe szablony do wykorzystania.
 • Doświadczenie w postaci tworzenia projektu Six Sigma Green Belt. 
 • Możliwość konsultacji z trenerem. 
Kto powinien wziąć udział?

Managerowie, kierownicy operacyjni, liderzy, specjaliści ds. jakości, produkcji i usług, inżynierowie jakości/produkcji/procesów, specjaliści ds. doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych, pełnomocnicy ds. jakości, project managerowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w realizacji projektów Six Sigma, a także chcą samodzielnie prowadzić projekty doskonalące.

Program szkolenia

MODUŁ I

1 dzień

1. Podstawy metody Six Sigma
1.1. Historia powstania metody Six Sigma
1.2. Dowody skuteczności metody Six Sigma
2. Korzyści z wykorzystania Six Sigma
3. Efektywne wykorzystanie Six Sigma w organizacji – doskonalenie procesowe
4. Istota i cele Six Sigma
5. Koncentracja na kliencie – VoC-VoB-VoP-VoE
6. Czynniki krytyczne dla satysfakcji klienta – CTS
7. Koszty złej jakości – COPQ i ukryta fabryka
8. Istota zmienności procesów
9. Six Sigma a inne metody doskonalenia jakości
10. Struktura organizacyjna projektów Six Sigma
11. Role i odpowiedzialności w projektach Six Sigma – Six Sigma Belts
12. Prowadzenie projektów Six Sigma – algorytm DMAIC
12.1. Define
12.2. Measure
12.3. Analyze
12.4. Improve
12.5. Control
13. Cele i wyniki algorytmu DMAIC
14. Podstawowe narzędzia DMAIC – przegląd

MODUŁ II

2 dzień

1. Define
1.1. Karta projektu Six Sigma
1.2. Definiowanie projektów – formalizacja problemów w ujęciu biznesowym i określanie celów i harmonogramu
1.3. Metoda 5W2H
1.4. Czynniki krytyczne dla satysfakcji klienta – CTS Tree
1.5. Mapa procesu
1.6. Diagram SIPOC
1.7. Warsztaty – faza Define

2. Measure
2.1. Typy danych – dane mierzalne i atrybutywne
2.2. Zbieranie danych – arkusz zbierania danych
2.3. Podstawowe statystyki
2.4. Rozkłady statystyczne – rozkład normalny – poziom I
2.5. Miary jakości i wydajności Six Sigma – ppm, dpu, dpo , DPMO, Yield
2.6. Analiza systemu pomiarowego – MSA – poziom I
2.7. Warsztaty – faza Measure

3. Analyze
3.1. Analiza graficzna (podstawowe wykresy prezentacyjne, wykresy rozproszenia, wykresy ramka-wąsy, histogramy itp.)
3.2. Diagram Ishikawy
3.3. Metoda 5Why
3.4. Analiza Pareto-Lorenza
3.5. Warsztaty – faza Analyze

3 dzień

4. Improve
4.1 Generowanie rozwiązań
4.2 Zapobieganie błędom – Poka-yoke i elementy Lean
4.3 Wdrażanie projektu – pilotaż i pełne wdrożenie
4.4 Warsztaty – faza Improve

5. Control
5.1. Standaryzacja procesu – zmienność procesów
5.2. SPC (karty kontrolne dla cech mierzalnych i atrybutywnych) – poziom I
5.3. Ocena uzyskanych wyników i rezultatów biznesowych
5.4. Warsztaty – faza Control
6. Podsumowanie

MODUŁ III

4 dzień

1. Define
1.1. Prowadzenie projektów Green Belt
1.2. Wybór projektu do realizacji
1.3. Podstawy komunikacji w projekcie – macierz RACI
1.4. Interpretacja głosu klienta – metoda diagramu macierzowego, QFD i model Kano
1.5. Benchmarking wewnętrzny
1.6. Podsumowanie – narzędzia fazy Define
1.7. Własny projekt Six Sigma – zdefiniowanie projektów do realizacji

2. Measure
2.1. Wybór miar – czynniki krytyczne (CTQ Tree)
2.2. Plan zbierania danych (pomiaru)
2.3. Pobieranie próbek z procesu
2.4. Ocena i weryfikacja systemu pomiarowego – MSA – poziom II
2.5. Analiza systemu pomiarowego dla cech mierzalnych i atrybutywnych
2.6. Podsumowanie – narzędzia fazy Measure
2.7. Własny projekt Six Sigma – wybór cech do pomiaru i projektowanie systemu pomiarowego

5 dzień

3. Analyze
3.1. Analiza przyczyn źródłowych – Root Cause Analysis (RCA)
3.2. Diagram pokrewieństwa
3.3. Diagram relacji
3.4. Diagram spaghetti
3.5. Rozkłady statystyczne ciągłe i dyskretne – rozkład normalny, rozkład t-studenta, rozkład Poissona i rozkład dwumianowy – poziom II
3.6. Badanie normalności rozkładu – testy nieparametryczne (K-S, Chi2, Shapiro-Wilka)
3.7. Wnioskowanie statystyczne i porównanie dwóch grup (testy t-Studenta, testy dla proporcji)
3.8. Analiza regresji (regresja prosta i regresja logistyczna)
3.9. Analiza wariancji (ANOVA, MANOVA)
3.10. Planowanie eksperymentów – tradycyjne eksperymenty a metoda DOE – poziom I
3.11. Badanie zdolności procesu – zdolność krótkoterminowa i długoterminowa
3.12. Narzędzia informatyczne w Six Sigma – Excel itp.
3.13. Podsumowanie – narzędzia fazy Analyze
3.14. Własny projekt Six Sigma – dobór metod do analizy zebranych danych

6 dzień

4. Improve
4.1. Metody generowania rozwiązań (burza mózgów i jej odmiany)
4.2. Sposoby oceny i wyboru rozwiązań – analiza CBA
4.3. Pilotaż oraz pełne wdrażanie rozwiązań
4.4. Analiza ryzyka i projektowanie działań zaradczych (rozwiązań) – metoda FMEA
4.5. Podsumowanie – narzędzia fazy Improve
4.6. Własny projekt Six Sigma – dobór metody optymalizacji

5. Control
5.1. Wprowadzenie standardów – standardowa procedura operacyjna (SOP)
5.2. Visual Management – zastosowanie zarządzania wizualnego
5.3. Audyt rozwiązań (system, proces, wyrób/usługa)
5.4. Plany monitoringu i kontroli
5.5. SPC – statystyczne sterowanie procesami – poziom II
5.6. SPC – karty kontrolne dla cech mierzalnych i atrybutywnych – symulacja
5.8. Zastosowanie kart specjalnych (Xi, MR, średniej ruchomej itp.)
5.9. Kontrola odbiorcza
5.10. Opracowanie planów reakcji (OCAP)
5.11. Ocena wyników i rezultatów biznesowych – zamknięcie projektu Green Belt
5.12. Zastosowanie Six Sigma w projektowanie procesów – Metoda Design for Six Sigma DFSS (DMADV, IDOV)
5.13. Narzędzia informatyczne – wykorzystanie Excela
5.14. Podsumowanie – narzędzia fazy Control
5.15. Własny projekt Six Sigma – dobór metod monitoringu i standaryzacji w udoskonalonym procesie

6. Projekty Six Sigma Green Belt – Ustalenie i prezentacja przez uczestników

7. Egzamin certyfikacyjny – poziom Green Belt

 

 

 

 

Czas trwania

48 godzin – 6 dni szkoleniowych

Prelegenci

Szkolenie prowadzone przez Certyfikowanych Master Black Beltów i Black Beltów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Lynsky Solutions

Kraków

woj. małopolskie

Nasze rozwiązania technologiczne oparte są na zaawansowanym oprogramowaniu łączącym streamingowanie treści video i audio, chat, elementy webinaru i platformę e-learningową, tworząc w pełni funkcjonalne i potężne narzędzie współpracy dla uczestników szkoleń.

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
5 868
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
5 628
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Lynsky Solutions Sp. z o.o.
30-392 Kraków
ul. Czerwone Maki 59/16
woj. małopolskie
Prowadzimy szkolenia, konsultacje i wdrożenia w obszarach: Six Sigma, Problem Solving, Lean Manufacturing, narzędzia i metody zarządzania jakością, PPAP, APQP, FMEA, SPC, zarządzanie projektami oraz Excel. Prowadzimy audyty weryfikacyjne, optymalizac...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Lynsky Solutions Sp. z o.o.
30-392 Kraków ul. Czerwone Maki 59/16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!