Six Sigma - poziom Black Belt

O szkoleniu

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które zarządzać będą dużymi projektami przynoszącymi wartość dodaną organizacji. Oferuje kompleksowe poznanie nie tylko metodyki DMAIC, ale również warsztatowe pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii zarządzania zespołem, poznanie zaawansowanych narzędzi statystycznych oraz pogłębioną analizę studiów przypadków. Szkolenie kończy się obroną projektu na poziomie Black Belt.Korzyści:

• Nabycie umiejętności kierowania grupą Green Belts w ramach dużych projektów optymalizacyjnych.
• Poprawa kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji interpersonalnej w ramach zarządzania projektami.
• Nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem narzędzi informatycznych i zaawansowanych metod statystycznych.
• W trakcie szkolenia każdy uczestnik realizuje własny projekt Six Sigma na poziomie Black Belt.
Kto powinien wziąć udział?

Kandydaci na stanowisko Black Belt:

 • kierownicy,
 • managerowie,
 • pracownicy działów jakości, produkcji i ciągłego doskonalenia,
 • liderzy zespołów projektowych.

Program szkolenia

1. Six Sigma w zarysie:

   1.1.    Historia.
   1.2.    Definicja.
   1.3.    Elementy metodologii.
   1.4.    Definicja Six Sigma.
   1.5.    Struktura organizacji Six Sigma.

2. Role i odpowiedzialności:

   2.1.    Executives.
   2.2.    Champions.
   2.3.    Master Black Belt.
   2.4.    Black Belt.
   2.5.    Green Belt.

3. Excel oraz MiniTab jako narzędzie statystyczne.

4. DMAIC - DEFINE (definicja):

   4.1.    DMAIC jako narzędzie wspierające biznes.
   4.2.    Główne kroki fazy DEFINE.
   4.3.    Wybór problemu do rozwiązania.
   4.4.    Mapa procesu.
   4.5.    Karta Projektu.
   4.6.    Określenie oczekiwań klienta (VOC, CTQ).

5. DMAIC - MEASURE (pomiar):

   5.1.    Omówienie głównych kroków fazy MEASURE.
   5.2.    Rodzaje map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.
   5.3.    Systemy map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.
   5.4.    Systemy pomiarowe i ich ocena.
   5.5.    MSA (odtwarzalność, powtarzalność, liniowość).
   5.6.    Sposoby prezentowania danych.
   5.7.    Zasady generowania pomysłów.

6. DMAIC - ANALYZE (analiza):

   6.1.    Omówienie głównych kroków fazy ANALYZE.
   6.2.    Wstęp do analizy statystycznej.
   6.3.    Analiza graficzna zebranych danych.
   6.4.    Wstęp do planowania eksperymentów – DoE.

7. DMAIC - IMPROVE (optymalizacja):

   7.1.    Omówienie głównych kroków fazy IMPROVE.
   7.2.     Sposoby oceny i wyboru rozwiązania.
   7.3.    Ocena ryzyka jako niezbędny element przed wdrożeniem rozwiązania – projekty pilotażowe.
   7.4.    Omówienie problemów napotykanych podczas wdrożenia.
   7.5.    Przeprowadzenie prostego eksperymentu DoE.
   7.6.    Fundamenty Lean.

      •    5S+S.
      •    Standaryzacja pracy.

8. DMAIC - CONTROL (sprawdzenie poprawności wdrożenia):

   8.1.    Omówienie głównych kroków fazy CONTROL.

      •    Zarządzanie ryzykiem.
      •    Uodpornienie na błędy.
      •    Statystyczna Kontrola Procesu.

   8.2. Narzędzia do sterowania wprowadzonymi zmianami.
   8.3. Przygotowanie planu karty kontrolnej.
   8.4. SPC.
   8.5. Ustalenie nowego standardu.
   8.6. Skuteczne wprowadzenie zmian.
   8.7.    Zamknięcie projektów – podsumowanie biznesowe.

9. Analiza i interpretacja case studies.

10. Case study – symulacja projektu:

  10.1.    Identyfikacja CTQ projektu.
  10.2.    Opracowanie karty projektu.
  10.3.    Zdefiniowanie odwzorowania procesu.
  10.4.    Określenie charakterystyki CTQ.

  10.5.    Zdefiniowanie danych procesu:
      •    Hipergeometryczny dobór próbek.

  10.6.    Sprawdzenie systemu pomiarowego:

      •    Parametry odtwarzalności i powtarzalności.
      •    MSA dla danych ciągłych. 

  10.7.    Określenie zdolności procesu:
      •    Capability Process.

  10.8.    Zdefiniowanie docelowej sprawności.
  10.9.    Znajdywanie źródeł wariancji:

      •    Testy hipotez dla danych ciągłych.
      •    Testy hipotez dla danych nieciągłych.

 10.10.    Monitorowanie potencjalnych awarii – ustalenie witalnych przyczyn:

      •    FMEA.

        - Czynności wstępne (powołanie członków zespołu, wybór i zdefiniowanie obiektu badań).
        - Dekompozycja wyrobu/procesu.
        - Analiza potencjalnych błędów.
        - Analiza skutków błędów.
        - Analiza przyczyn błędów.
        - Wyznaczenie wskaźników: RZW.
        - Wyznaczenie liczby priorytetowej ryzyka: LPR = ZxRxW.
        - Ustalenie rankingu błędów.
        - Wyselekcjonowanie błędów krytycznych.
        - Zaplanowanie i podjęcie działań zapobiegawczych.
        - Nadzorowanie skuteczności wprowadzonych działań prewencyjnych.


      • DoE – przeprowadzenie zaawansowanego (Fractorial Factorial) eksperymentu.

 10.11.    Odkrycie relacji między zmiennymi – ustalenie optymalnych ustawień procesu.
 10.12.    Określenie nowych tolerancji operacyjnych.
 10.13.    Lean Management - filary:

      •    Just in Time i Jidoka.
      •    Kaizen.
      •    Wybrane narzędzia Lean (VSM, TPM, wizualizacja, SMED, Hoshin).
      •    Rola narzędzi Lean w projektach Six Sigma.
      •    Wykorzystanie analizy ABC do zobrazowania problemu.
      •    Wprowadzenie systemu Pull.
      •    Wykorzystanie Kart Kanban.
      •    Gra symulacyjna Pull Flow.

 10.14.    Weryfikacja systemu miar.
 10.15.    Określenie zdolność procesu.
 10.16.    Wprowadzenie systemu kontroli:

      •    Opracowanie zamknięcia projektu.
      •    SPC – Karty kontrolne dla danych ciągłych i atrybutowych.

11. Metoda DSFF, czyli Six Sigma dla procesów projektowych.

  11.1.    Metoda DMADV.
  11.2.    Metoda DCCDI.
  11.3.    Metoda IDOV.

12. Przywództwo i techniki wywierania wpływu.

  12.1.    Definicja i poziomy przywództwa.
  12.2.    Zasady postępowania Lidera.
  12.3.    Analiza zachowań kierowniczych.

13. Kreatywne rozwiązywanie problemów.

  13.1.    Krótkie omówienie najczęściej stosowanych metod rozwiązywania problemów w zakładach produkcyjnych oraz firmach usługowych.
  13.2.    Wprowadzenie do Kreatywnych metod rozwiązywania problemów. Pobudzanie kreatywności ludzi.
  13.3.    Omówienie wraz z praktycznym ćwiczeniem:

      • Burza mózgów: różne warianty.
      • Metoda 365.
      • Mind mapping i kreatywne 5 WHY - rozszerzenie anlitycznych metod rozwiązywania problemów.
      • Inne, rzadziej stosowane, metody: metoda Walta Disney'a, metoda Scamper.

14. Test oraz certyfikacja (przedstawienie projektów).

Czas trwania

133 godziny

Prelegenci

Trener LUQAM

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena
za osobę
7 744
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Wskazany termin jest terminem I zjazdu.

Po zakończeniu zjazdów szkoleniowych Uczestnik ma do dyspozycji 1 dzień w ramach szkolenia na egzamin, obronę projektu oraz certyfikację. Uczestnictwo w pierwszym zjeździe zobowiązuje do uiszczenia całkowitej kwoty za szkolenie, niezależnie od obecności na pozostałych zjazdach.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
 • Ulica i nr: ul. Kamieńskiego 47
 • Kod pocztowy: 30-644
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 6793087067

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
30-644 Kraków, Polska
ul. Kamieńskiego 47
woj. małopolskie
LUQAM oferuje pełny zakres usług w obszarze: • projektów wdrożeniowych systemów zarządzania, • szkoleń, • studiów podyplomowych, • sourcingu i oceny dostawców, • kontroli jakości, • koordynacji transferów produ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!