Six Sigma - poziom Green Belt

O szkoleniu

Kończące się obroną projektu szkolenie obejmuje kompleksowe przedstawienie metodologii DMAIC wraz z pogłębioną analizą studiów przypadków. Przeznaczone jest dla obecnych i potencjalnych liderów zmian w organizacji. Green Belt to osoba przygotowana do zarządzania małym zespołem projektowym, działająca w oparciu o liczby, dane i fakty, przynosząca organizacji wymierną wartość dodaną.

Korzyści:

• Nabycie umiejętności kierowania grupą projektową w małych projektach lub fragmentach dużych projektów Six Sigma.
• Nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
• Nauka systematycznego rozwiązywania problemów organizacji.
• Zmiana sposobu myślenia i działania w rozwiązywaniu problemów – liczby, dane i fakty jako podstawa podejmowania decyzji.
• W trakcie szkolenia każdy uczestnik realizuje własny projekt Six Sigma na poziomie Green Belt.
Kto powinien wziąć udział?
  • Osoby, zakłady, instytucje, które wdrażają program Six Sigma.
  • Kandydaci na stanowisko Green Belt.

Program szkolenia

1. Six Sigma w zarysie:


   1.1.    Historia.
   1.2.    Definicja.
   1.3.    Elementy metodologii.
   1.4.    Definicja Six Sigma.
   1.5.    Struktura organizacji Six Sigma.

2. Role i odpowiedzialności:

   2.1.    Executives.
   2.2.    Champions.
   2.3.    Master Black Belt.
   2.4.    Black Belt.
   2.5.    Green Belt.

3. Excel oraz MiniTab jako narzędzie statystyczne.

4. DMAIC - DEFINE (definicja):

   4.1.    DMAIC jako narzędzie wspierające biznes.
   4.2.    Główne kroki fazy DEFINE.
   4.3.    Wybór problemu do rozwiązania.
   4.4.    Mapa procesu.
   4.5.    Karta Projektu.
   4.6.    Określenie oczekiwań klienta (VOC, CTQ).

5. DMAIC - MEASURE (pomiar):

   5.1.    Omówienie głównych kroków fazy MEASURE.
   5.2.    Rodzaje map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.
   5.3.    Systemy map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.
   5.4.    Systemy pomiarowe i ich ocena.
   5.5.    MSA (odtwarzalność, powtarzalność, liniowość).
   5.6.    Sposoby prezentowania danych.
   5.7.    Zasady generowania pomysłów.

6. DMAIC - ANALYZE (analiza):

   6.1.    Omówienie głównych kroków fazy ANALYZE.
   6.2.    Wstęp do analizy statystycznej.
   6.3.    Analiza graficzna zebranych danych.
   6.4.    Wstęp do planowania eksperymentów – DoE.

7. DMAIC - IMPROVE (optymalizacja):

   7.1.   Omówienie głównych kroków fazy IMPROVE.
   7.2.    Sposoby oceny i wyboru rozwiązania.
   7.3.    Ocena ryzyka jako niezbędny element przed wdrożeniem rozwiązania – projekty pilotażowe.
   7.4.    Omówienie problemów napotykanych podczas wdrożenia.
   7.5.    Przeprowadzenie prostego eksperymentu DoE.
   7.6.    Fundamenty Lean.

      •    5S+S.
      •    Standaryzacja pracy.

8. DMAIC - CONTROL (sprawdzenie poprawności wdrożenia):

   8.1.    Omówienie głównych kroków fazy CONTROL.

      •    Zarządzanie ryzykiem.
      •    Uodpornienie na błędy.
      •    Statystyczna Kontrola Procesu.

   8.2.    Narzędzia do sterowania wprowadzonymi zmianami.
   8.3.    Przygotowanie planu karty kontrolnej.
   8.4.    SPC.
   8.5.    Ustalenie nowego standardu.
   8.6.    Skuteczne wprowadzenie zmian.
   8.7.    Zamknięcie projektów – podsumowanie biznesowe.

9. Analiza i interpretacja case studies.

10. Test oraz certyfikacja: przedstawienie projektów.

Czas trwania

56 godzin

Prelegenci

Trener LUQAM

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena
za osobę
3 584
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
30-644 Kraków
ul. Kamieńskiego 47
woj. małopolskie
LUQAM oferuje pełny zakres usług w obszarze: • projektów wdrożeniowych systemów zarządzania, • szkoleń, • studiów podyplomowych, • sourcingu i oceny dostawców, • kontroli jakości, • koordynacji transferów produ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Wskazany termin jest terminem I zjazdu.

Po zakończeniu zjazdów szkoleniowych Uczestnik ma do dyspozycji 1 dzień w ramach szkolenia na egzamin, obronę projektu oraz certyfikację. Uczestnictwo w pierwszym zjeździe zobowiązuje do uiszczenia całkowitej kwoty za szkolenie, niezależnie od obecności na pozostałych zjazdach.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
30-644 Kraków ul. Kamieńskiego 47
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!