Skuteczna komunikacja - warsztat umiejętności

O szkoleniu

Celem głównym szkolenia jest poznanie psychologicznych aspektów komunikacji interpersonalnej.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szczegółowe:

 • wykształcenie pro aktywnych postaw.
 • nabycie praktycznych umiejętności związanych z budowaniem autorytetu i przećwiczeniem kluczowych elementów komunikacji interpersonalnej, wpływających na efekty i jakość codziennej pracy,  w tym: asertywna komunikacja międzyludzka, budowanie trwałych relacji, posługiwanie się taktyką współpracy, realizowanie celów, terminowe wykonywanie zadań i radzenie sobie ze stresem.
 • udoskonalenie kompetencji - świadomego i uważnego dialogu, stawianie granic, czerpanie z własnego potencjału.

Po szkoleniu Uczestnicy poszerzą umiejętności z zakresu komunikacji, która pozwoli na lepszą i bardziej świadomą współpracę, opartą przede wszystkim o autorytet. Dzięki ćwiczeniom warsztatowym otrzymają narzędzia pozwalające na skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych z konfliktem w grupie oraz zbudowanie korzystnych relacji w zespole, wpływających na motywację i realizację zadań na możliwie wysokim poziomie.

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia

 • osoby, które chcą doskonalić swoje relacje i skuteczność swojego porozumiewania się z ludźmi
 • osoby, których praca w dużej mierze opiera się na komunikowaniu się z klientem zewnętrznym i/lub wewnętrznym
 • osoby, które chcą znaleźć skuteczne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji wynikających z nieprawidłowej komunikacji

Program szkolenia

MODUŁ I - Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej

1. Proces komunikacji i jego determinanty

 • Style komunikowania
 • Wybór indywidualnego stylu komunikowania
 • Dostosowanie stylu do odbiorcy
 • Komunikaty typu JA, a komunikaty typu TY
 • Zakłócenia procesu komunikacji

2. Formy komunikacji

 • Komunikacja werbalna
 • Mowa ciała
 • Zarządzanie przestrzenią społeczną i kontekstem
 • Elementy grafologii
 • Spójność komunikacji werbalnej  i niewerbalnej
 • Zarządzanie wrażeniem w procesie komunikacji

3. Błędy komunikacyjne

 • Przyczyny błędów
 • Emocje w komunikacji
 • Lęk i stres a zniekształcenia procesu komunikacji
 • Stereotypy i kompleksy jako źródła błędów
 • Oczekiwania i nastawienia
 • Znaczenie złudzeń i iluzji

MODUŁ II - Komunikacja w zarządzaniu

1. Komunikacja  w zespole

 • Umiejętność selekcji przekazywanych informacji
 • Role zespołowe a komunikowanie
 • Warunki efektywnej komunikacji w zespole
 • Zarządzanie informacją w zespole
 • Motywacyjna funkcja komunikowania

2. Komunikacja jako narzędzie budowania relacji  w organizacji

 • Przekazywanie poleceń
 • Konstruktywna krytyka
 • Jak unikać błędów w informacji zwrotnej
 • Jak odmawiać pracownikom, profesjonalnie zwalniać i przekazywać niewygodne polecania służbowe
 • Reguły efektywnej komunikacji interpersonalnej

3. Komunikowanie w sytuacji kryzysów i zmian

 • Procesy zmian a zarządzanie komunikacją w organizacji
 • Język komunikacji kryzysowej
 • Zmiany oczekiwań, postaw i nastawień pracowników
 • Język konfliktów
 • Patologie komunikacyjne

MODUŁ III – KOMUNIKACJA JAKO ELEMENT WYWIERANIA WPŁYWU:

Wzbudzanie zaufania
Rozpoznawanie potrzeb
Problemy decyzyjne,
Argumentowanie
Kłamstwo w komunikacji i jego znaczenie
Techniki wywierania wpływu

MODUŁ IV - ASERTYWNOŚĆ A KOMUNIKACJA

Asertywność – definicje, znaczenie i zastosowanie w praktyce
Asertywność w kontaktach interpersonalnych
Asertywna odmowa
Radzenie sobie z negatywnymi opiniami i krytyką
Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
Asertywne argumentowanie

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Czas trwania

2 dni
Zakopane - 3 dni

Prelegenci

dr Joanna Mesjasz

Trener biznesu i coach z 30 letnim doświadczeniem. Zrealizowała blisko 4000 godzin szkoleń i coachingu dla pracowników i menedżerów przedsiębiorstw, urzędów i innych instytucji. Prowadziła projekty z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim i zarządzania strategicznego w 25 organizacjach. Przez dwadzieścia lat sprawowała funkcje menedżerskie na poziomie operacyjnym i strategicznym.
Doktor Nauk Społecznych, obecnie wykłada w Collegium Da Vinci w Poznaniu. W ciągu 21 lat kariery akademickiej zrealizowała ponad 4000 godzin dydaktycznych na dziesięciu uczelniach wyższych, prowadziła badania i pisała w dwóch dziedzinach naukowych: psychologii biznesu i w zarządzaniu. Opublikowała blisko 60 prac naukowych i popularnonaukowych. Pracuje z pasją i zaangażowaniem. Odważnie podejmuje nowe wyzwania i elastycznie prowadzi zespoły projektowe.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Biurowiec Omega

Poznań

Dąbrowskiego 79 A

woj. wielkopolskie

Zespół Pensjonatów Antałówka

Zakopane

Wierchowa 2

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie w Lublinie
za osobę
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • parking
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie w Poznaniu
za osobę
1 400
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie w Zakopanem
za osobę
2 700
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie, nocleg
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie zgłoszenia na szkolenie

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!