Skuteczne praktyki w funkcjonowaniu spółek kapitałowych po nowelizacji KSH

O szkoleniu

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Niedoskonałość obecnych regulacji, rozwój nowych technologii a w szczególności epidemia koronawirusa przyczyniły się do największej od 20 lat reformy Kodeksu Spółek Handlowych.
Zapraszamy na szkolenie, podczas którego poznasz nowe regulacje, rozwiązania prawne i skuteczne praktyki w funkcjonowaniu spółek kapitałowych po nowelizacji KSH z 13.10.2022 r.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dowiesz się m.in.:

 • Jakie nowe obowiązki i uprawnienia ma rada nadzorcza spółki dominującej
 • Jakie uprawnienia ma wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej
 • Jakie są efektywne narzędzia zarządzania grupą kapitałową
 • Kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej
 • Jakie są uprawnienia i obowiązki byłego członka zarządu
 • Jakie są nowe uprawnienia rady nadzorczej
 • Jakie korzyści przyniesie wprowadzenie instytucji doradcy rady nadzorczej
Kto powinien wziąć udział?
 • Kierownicy, Menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Kierownicy działów Organizacyjno-Prawnych,
 • Kierownicy Biur Nadzoru Właścicielskiego,
 • Kierownicy w Biurach Obsługi Organów Spółki,
 • Członkowie Zarządu,
 • Członkowie Rad Nadzorczych,
 • Koordynatorzy ds. organizacyjno-prawnych,
 • Specjaliści ds. korporacyjnych,
 • Asystenci Zarządów i Rad Nadzorczych

Program szkolenia

9.00 – rejestracja uczestników, kawa i herbata 
9.30 – rozpoczęcie szkolenia

ZMIANY KSH – WPROWADZENIE, CEL, PRAKTYKA I WĄTPLIWOŚCI

 • przyczyny nowelizacji KSH
 • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
 • nowa odpowiedzialność karna za nieprzekazywanie informacji
 • były członek zarządu – uprawnienia i obowiązki
 • podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
 • żądanie wspólnika – obowiązek wydania dokumentów
 • postępowanie w sposób lojalny wobec spółki
 • nowe przepisy karne – grzywna do 50 000 zł

ZARZĄD PO NOWELIZACJI KSH

 • postępowanie kwalifikacyjne – korzystanie z usług profesjonalnego doradcy
 • zmiana sposobu liczenia kadencji
 • jaki wpływ nowe przepisy będą miały na osoby pełniące funkcję w chwili wejścia w życie przepisów?
 • wyjaśnienia w toku sporządzania sprawozdania zarządu z działalności i sprawozdania finansowego
 • rozszerzenie obowiązku informacyjnego – oznaczanie pism
 • spółka z o.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
 • kto podpisuje protokoły według nowych zasad?
 • informacje przekazywane przez zarząd bez dodatkowego wezwania wobec zarządu

RADA NADZORCZA PO NOWELIZACJI KSH

 • uprawnienia rady nadzorczej – zmiana zakresu
 • transakcje oraz inne zdarzenia lub okoliczności które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki
 • sytuacji spółki w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym
 • doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej
 • doradca rady nadzorczej
 • wybór doradcy – podmiot posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje
 • dostęp do dokumentów stanowiących podstawę badania – nowe obowiązki zarządu
 • pisemny raport z badania – możliwość upublicznienia
 • zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
 • przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
 • sprawozdanie rady nadzorczej – ocena realizacji przez zarząd obowiązków
 • posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
 • głosowanie rady nadzorczej – tajne czy jawne?
 • działanie rady nadzorczej – kolegialne czy indywidualne?
 • delegowanie członka rady nadzorczej
 • zawiadomienie o terminie posiedzenia biegłego rewidenta – nowy obowiązek
 • nowy obowiązek zawiadomienia zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
 • posiedzenie bez formalnego zwołania w radzie nadzorczej
 • obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych informacji

UMOWA I STATUT SPÓŁKI – JAKIE ZMIANY WARTO WPROWADZIĆ PO NOWELIZACJI KSH

 • nowe możliwe postanowienia w umowie lub statucie spółki
 • jakie kwestie regulujemy w statucie / umowie, a jakie w regulaminie zarządu lub regulaminie rady nadzorczej?
 • protokół – co można uregulować w umowie / statucie?
 • doradca rady nadzorczej – ograniczenie lub wyłączenie w umowie
 • zmiana porządku obrad, a postanowienia w umowie / statucie spółki
 • wyłączenie obowiązku informacyjnego zarządu

PRAWO GRUP SPÓŁEK – PIERWSZE DOŚWIADCZENIE I PROBLEMY

 • cel nowelizacji KSH – wprowadzenie prawa holdingowego
 • grupa spółek – czy nowe przepisy mają charakter obligatoryjny dla spółek?
 • umowy przewidujące zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku
 • spółka dominująca oraz spółka zależna
 • pierwszeństwo grupy spółki przed interesem spółek
 • jak określić wspólną strategię gospodarczą i wspólny interes?
 • jaki warunki należy spełnić, aby przystąpić do grupy spółek?
 • wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą
 • uprawnienia spółki dominującej wobec spółki zależnej
 • rada nadzorcza spółki dominującej – nowe obowiązki i uprawnienia
 • nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
 • jakie uprawnienia posiada wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej?
 • odkupienie udziałów albo akcji przez spółkę dominującą
 • kto odpowiada za obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej?
 • odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej
 • zmiany w ustawie KRS
 • zmiany w ustawie Prawo upadłościowe
 • zmiany w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym

15.30 – Zakończenie szkolenia

Czas trwania

9:00 - 15:30

Prelegenci

mec. Romana Pietruk

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbywa się na platformie szkoleniowej clickmeeting.

Rejestracja

Cena 1
1 301
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 370 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Ogólne warunki uczestnictwa w projektach edukacyjnych realizowanych przez Langas Group

https://langas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ogo%CC%81lne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf

BUR

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
 • Kod pocztowy: 00-545
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010991220

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!