Skuteczne rozmowy HR – umiejętności komunikacyjne w procesach interwencyjnych, profilaktycznych i operacyjnych

O szkoleniu

W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, umiejętność prowadzenia efektywnych rozmów staje się kluczowa dla pracowników działu HR. Właściwie przeprowadzone rozmowy wpływają na budowanie zaufania, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie pracowników oraz kształtowanie kultury organizacyjnej. Dlatego też przygotowaliśmy program, który ma wyposażyć uczestników w umiejętność prowadzenia rozmów w wariantach najczęściej realizowanych w praktyce HR-owej tj. rozmów interwencyjnych, profilaktycznych i operacyjnych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia:

 1. Zrozumiesz znaczenie i cel rozmów HR:
  • Dowiesz się, jak różne typy rozmów wpływają na procesy organizacyjne.
  • Otrzymasz praktyczne wskazówki, jak przygotować się do każdej rozmowy, by osiągnąć zamierzone rezultaty.
  • Weźmiesz udział w realistycznych symulacjach rozmów, zyskując pewność siebie i umiejętność dostosowywania komunikacji do różnych sytuacji i osobowości.
  • Nauczysz się, jak skutecznie przygotowywać się do rozmów
  • Dowiesz się, kiedy warto mieć świadka podczas rozmowy oraz kiedy i w jaki sposób sporządzić notatkę
 2. Poznasz schematy rozmów interwencyjnych, profilaktycznych oraz rozmów w procesach HR:
  • Rozmowy interwencyjne: Nauczysz się, jak skutecznie reagować w sytuacjach kryzysowych, rozwiązywać konflikty i radzić sobie z trudnymi przypadkami pracowniczymi.
  • Rozmowy profilaktyczne: Zrozumiesz, jak zapobiegać problemom poprzez regularne rozmowy z pracownikami, wzmacniając tym samym ich zaangażowanie i motywację.
  • Rozmowy w procesach HR: Przećwiczysz schematy rozmów rekrutacyjnych, onboardingowych, ewaluacyjnych, rozwojowych oraz exit interview.

 Metody pracy:

Przy każdym obszarze uczestnicy będą mieli okazję, by doskonalić swoje kompetencje poprzez ćwiczenia indywidualne, zadania grupowe, symulacje i gry strategiczne, zaś w ramach materiałów dodatkowych do wykorzystania w swojej pracy zawodowej otrzymają:

 • Modele rozmów, czyli praktyczne schematy ułatwiające przeprowadzenie i zapamiętanie kluczowych zasad poszczególnych rozmów
 • Przykłady zastosowania konkretnej rozmowy z podziałem na warianty
 • Checklisty co do zasad zastosowania, sposobu przygotowania, dokumenty wspierające, czyli kontekst około komunikacyjny, który ma wpływ na efektywność przeprowadzania rozmowy
 • Zadanie rozwojowe umożliwiające samodzielne doskonalenie umiejętności zastosowania poszczególnej rozmowy w środowisku pracy

Warsztaty podzielone są na części:

 • 75 % czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu poznanych umiejętności
  oraz zwiększaniu biegłości umiejętności już posiadanych
 • 25 % czasu – instruktaże, mini wykłady, rekomendacje, w czasie których pracujemy na dedykowanych skryptach, modelach, scenariuszach oraz odnosimy się do ugruntowanej wiedzy i modeli opisanych w literaturze fachowej przedmiotu
 • po każdym z modułów uczestnicy biorą udział w grze symulacyjnej
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników działu HR każdego szczebla.

Program szkolenia

UWAGA:

*Program szkolenia jest własnością Kompetea i jest chroniony prawami autorskimi. Jego Kopiowanie i powielanie jest zabronione.

 

MODUŁ 1. FUNDAMENT

Aktywności poszczególnych etapów:

 • przygotowanie rozmowy/się do rozmowy
 • prowadzenia rozmowy
 • zakończenie/podsumowanie efektów rozmowy
 • archiwizacja i agregacja danych z rozmowy – kotwiczenie efektów

Podsumowanie modułu: autodiagnoza potencjału własnego w oparciu o testy diagnostyczne dotyczące kompetencji osobistych uczestników zrealizowane na pre-work: Test TKI oraz Test DISC wariant Marstoon

MODUŁ 2. ROZMOWY PROFILAKTYCZNE

 • Dotyczące świadomości grup stanowiskowych (np. potrzeba optymalizacji procesów, wprowadzenia zmian organizacyjnych/strukturalnych)
 • Dotyczące polityki komunikacji (wspierające/kierunkujące politykę komunikacji przy procesach HR)
 • Prowadzenie zebrań, spotkań, grup eksperckich

Podsumowanie moduły: gra doskonaląca umiejętności komunikacyjne w zakresie ekspresji niewerbalnej uczestników rozmowy

Moduł 3. ROZMOWY DEDYKOWANE PROCESOM HR

 • Prowadzenie spotkania „WITAJ W FIRMIE” (proces onboardingu w wariantach: 1:1/grupa/formuła tradycyjna- online)
 • Rozmowa monitorująca 30 (pierwszy miesiąc)
 • Rozmowa monitorująca 90 (pierwszy miesiąc)
 • Rozmowa podsumowywująca proces onboardingu (w wariantach: zakończenie współpracy/kontynuacja współpracy)
 • Identyfikacja i analiza potrzeb rozwojowych
 • 1 stopień Kirkpatricka – badanie satysfakcji ewaluacji szkoleń i rozwoju
 • 3 stopień Kirkpatricka – badanie ewaluacji szkoleń – symulacja zmiany behawioralnej po interwencjach rozwojowych
 • Rozmowa dedykowana Szefom – przygotowanie do offboardingu pracownika (w wariantach: odejścia, awans, rotacja, przesunięcie czasowe + check lista proceduralna )
 • Rozmowa z pracownikiem dotycząca sukcesji (w wariantach: HR oraz HR + Nestor, etap sondowania/etap decyzji)
 • Kontraktowanie ustaleń dodatkowych (rozwojowych/strategicznych) z pracownikami
  (w wariantach: uprawnienia/kontrakty rozwojowe/realizacja kontraktu rozwojowego/role projektowe)
 • Rozmowa kontraktującą wejście do programu program ZT
 • Rozmowa kontraktująca wyjście z programu ZT (w wariantach awans, rotacja, rezerwa kadrowa)
 • Rozmowa EXIT INTERVIEW (w wariantach inicjatywa Pracownika/ew. inicjatywa Pracodawcy)

Podsumowanie: Gra „Mądrość słów” dzięki której uczestnicy poznają kluczowe zasady udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych, a dodatkowo zwiększą swoją uważność w rozmowach z innymi ludźmi.

 

Moduł 4. ROZMOWY INTERWENCYJNE

 • Rozmowa korygująca postawę
 • Rozmowa o zachowaniu i reakcjach interpersonalnych
 • Rozmowa o rozwoju zawodowym (wariant pracownik/szef blokujący rozwój pracownika)
 • Rozmowa kara kodeksowa
 • Rozmowa zakończenie współpracy
 • Rozmowa zwolnienie dyscyplinarne
 • Rozmowa profilaktyka przeciw-wypaleniowa (diagnostyka wspierająca ukierunkowanie pomocy)
 • Rozmowa mediacyjna trzeciej strony w wariantach

Podsumowanie modułu: gra negocjacyjna  „TABU – Konflikt w pracy” – trójpozycyjne symulacje problemowe angażująca wszystkich uczestników warsztatu z wykorzystaniem „Waterline model” R. Harrisona

Moduł 5. ROZMOWY DEDYKOWANE PROFESJONALIZACJI DZIAŁAŃ HR

 • Prezentacje inwestorskie dla zarządu
 • Prezentowanie procesów HR (wyników, efektywności, rozliczenia projektów/programów realizowanych)

Podsumowanie modułu: symulacja rozmowy prezentacyjnej w modelu „elevator speech”

Czas trwania

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Prelegenci

Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

Obszar wiedzy fachowej:

 • Zarządzanie kapitałem pracowniczym,
 • Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje)
 • Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja)
 • Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia
 • Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników
 • Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach
 • Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje)
 • Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych

Certyfikaty:

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Konferencyjne w centrum Warszawy - informacja u Organizatora

Warszawa

woj. mazowieckie

Centrum Konferencyjne w centrum Warszawy – szczegóły u organizatora

Warszawa

woj. mazowieckie

Centrum Konferencyjne w centrum Warszawy – szczegóły u organizatora

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
1 890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. W przypadku osób zgłaszających się z ramienia firm i Instytuacji Administracji Publicznej opłata za szkolenie następuje przelewem w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia, na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu.
 5. Płatność przed szkoleniem obowiązuje w przypadku:

  Osób prywatnych,                                                              Firm, które we wcześniejszej współpracy zalegały z opłatą za faktury,                                                                          Firm i osób widniejących w spisie Krajowego Rejestru Długów                                                                                Zakładów będących w upadłości

 6. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty za szkolenie.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 8. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 9. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

KFS: BUR

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Kompetea Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ludwika Rydygiera 8
 • Kod pocztowy: 01-793
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5223008314

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska Ludwika Rydygiera 8

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!