Szkolenie

Skuteczne zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa w ofertach i innych dokumentach składanych w przetargu w oparciu o case study

O szkoleniu

W ostatnim czasie (perspektywa mniej więcej ostatnich 2 lat) stopniowo zmienia się na niekorzyść wykonawców linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa. Przepisy się zasadniczo nie zmieniły lecz sposób ich interpretacji (art. 18 ust. 3 nowej ustawy PZP i art. 8 ust. 3 starej ustawy PZP). Izba zaostrzyła podejście do tego typu spraw i większości przypadków orzeka o konieczności odtajnienia dokumentów. Orzecznictwo skupia się na kwestii „wykazania”, że jakaś informacja zasługuje na ochronę. KIO uznaje znacznie częściej niż wcześniej, że wykonawca niewystarczająco wykazał (udowodnił), że dana informacja rzeczywiście stanowi tajemnicę i ma w związku z tym określoną wartość.

Z tego względu jeżeli zależy wykonawcy na utrzymaniu określonych informacji w tajemnicy (stanowiących część oferty lub np. wyjaśnienia rażąco niskiej ceny) to sporządzając uzasadnienie musi to zrobić zdecydowanie bardziej uważnie i skrupulatnie w odniesieniu do konkretnego przetargu, najlepiej przedstawiając też określone dowody, niż do tej pory. Jednocześnie Zamawiający musi wiedzieć kiedy może zgodnie z prawem ofertę czy inne dokumenty odtajnić.

Szkolenie ma na celu pokazanie wykonawcom jak zwiększyć swe szanse na skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Z drugiej strony zamawiający dowie się kiedy i w jaki sposób ocenić i odtajnić ofertę, wyjaśnienia wykonawcy, lub ich fragmenty aby nie narazić się na roszczenie odszkodowawcze.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest kierowane do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych – zamawiających i wykonawców. W trakcie szkolenia prezentowane treści będą przedstawione zarówno od strony zamawiającego jak i wykonawcy w oparciu o praktyczne doświadczenie prowadzącego pozwalające postawić się w sytuacji obu stron procesu zakupowego.

Program szkolenia

 • Zasada jawności w PZP.
 • Tajemnica przedsiębiorstwa w ustawie PZP oraz w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Określenie przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymagań dotyczących zachowania poufnego charakteru informacji.
 • Zasady skutecznego oznaczania dokumentów i informacji jako poufnych w wersji elektronicznej i papierowej.
 • Jakie informacje w świetle orzecznictwa i stanów faktycznych konkretnych spraw mogą być objęte tajemnicą w oparciu o przykłady z praktyki?
 • Skuteczne wykazywanie i udowadnianie konieczności zastrzeżenia informacji jako poufnych w oparciu o przykłady z praktyki.
 • Jawność umów o wykonanie zamówienia publicznego w tym Jawny nowy centralny rejestr umów od lipca 2022 r.

Czas trwania

10:00-14:00

Prelegenci

Cytat

Tomasz Krzyżanowski

Ekspert prawny w zakresie zamówień publicznych z ponad 10-letnim doświadczeniem. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, stojąc na czele zespołu Prawa zamówień publicznych. Współpracował z wieloma dużymi podmiotami, przede wszystkim z branży IT, wspierając zarówno klientów będących wykonawcami, jak i zamawiających. Doświadczony pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych i skargowych w dziedzinie zamówień publicznych. Doradza klientom kancelarii we wszystkich sprawach związanych z prawem zamówień publicznych i prawem cywilnym. Wspiera zamawiających również jako biegły i ekspert z zakresu zamówień publicznych przy komisjach przetargowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Kancelarii Sejmu, w Biurze Inwestycji i Zamówień Publicznych, a także w Grupie Doradczej Sienna. Brał także udział, jako jeden z ekspertów prawnych, w projekcie badania systemu prawa zamówień publicznych w krajach korzystających ze wsparcia Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w roku 2011, zwieńczonym publikacją EBRD Public Procurement Assessment. Review of laws and practice in the EBRD region 2011.
Doświadczony trener w zakresie prawa zamówień publicznych. Autor artykułów o zamówieniach publicznych w branży IT oraz współautor publikacji Zamówienia na sprzęt i usługi informatyczne. Analiza siwz w kontekście roli działu IT.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, British Centre for English Legal Studies Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze w języku angielskim) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie (studia podyplomowe z zamówień publicznych).

Gdzie i kiedy

Online 20 stycznia 2022

Zapisz się

Cena promocyjna
przy zgłoszeniach do 7 stycznia
790 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
po okresie promocji
890 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
04-041 Warszawa
Międzyborska 50
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
04-041 Warszawa Międzyborska 50
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!