Skuteczność w działaniu - osiąganie celów

O szkoleniu

Skuteczność w działaniu – to cecha niezwykle pożądana przez pracodawców. W końcu osiąganie wyznaczonych celów w zakładanym czasie to dokładnie to, z czego jesteśmy rozliczani. Jaką drogę obrać więc, aby do tego celu dotrzeć? Jak mogę rozwinąć siebie i zmienić swoje zachowania? Co zmienić w relacjach ze współpracownikami, zespołem? Jaki styl pracy przyjąć? Jak planować, wyznaczać priorytety? Co delegować? Jakich narzędzi użyć? Właśnie o tym opowiada ten moduł. Pokazujemy krok po kroku, jak skutecznie realizować każdy z tych aspektów, aby być skutecznym w swoich działaniach.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Poznanie i wprowadzenie w życie 7 nawyków skutecznego działania
 • Poznanie różnych stylów pracy, zrozumienie różnic między nimi i wybranie własnego stylu
 • Poznanie i zrozumienie zasad planowania, wyznaczania priorytetów i weryfikacji działań
 • Poznanie różnych technik i narzędzi planowania, z których można wybrać najskuteczniejsze dla uczestnika
 • Wyeliminowanie „pożeraczy czasu” i dystraktorów
 • Przeanalizowanie własnej efektywności
 • Opanowanie zasad konstruktywnej komunikacji ze współpracownikami i w zespole
 • Poznanie zasad skutecznego delegowania zadań
 • Przyswojenie umiejętności skutecznego zastosowania narzędzi IT w zarządzaniu sobą w czasie
 • Zrozumienie wpływu stresu na efektywność i organizację czasu pracy
 • Poznanie zasad dbania o wysoki poziom energii osobistej

Korzyści dla organizacji

 • Zmotywowani i zaangażowani pracownicy
 • Skuteczność w realizacji wyznaczonych celów
 • Lepsza komunikacja między współpracownikami
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla menedżerów zarządzających zespołami, którzy chcą podnieść efektywność w zespole
 • Dla każdego, kto chce podnieść swoją własną efektywność
 • Dla wszystkich, którzy chcą lepiej delegować zadania, organizować czas pracy i właściwie dbać o poziom energii osobistej

Program szkolenia

Ja i czas – analiza własnej efektywności pracy w kontekście zarządzania czasem

 • Czym jest czas i na ile można nim zarządzać
 • Efektywność, wydajność i wydolność – czym są i czym się różnią
 • Różnice pomiędzy zarządzaniem czasem a zarządzaniem sobą w czasie
 • Znaczenie różnic pomiędzy efektywnością a wydajnością dla organizacji i zarządzania zadaniami
 • Moje cele w zarządzaniu sobą w czasie – co zyskujemy, a co tracimy, jeśli nie zarządzamy efektywnie sobą w czasie
 • Autodiagnoza zarządzania sobą w czasie – zasoby, mocne strony, styl pracy, styl komunikacji
 • Analiza niewspierających nawyków
 • Przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy
 • Określenie indywidualnych „złodziei” czasu

7 nawyków skutecznego działania wg. Stephen’a Covey’a

 • Zwycięstwo nad samym sobą
  • Proaktywność – przewidywalność wydarzeń, odpowiedzialność, inicjatywa
  • Zaczynanie z wizją końca – celowość działania
  • Najpierw rzeczy najważniejsze – nie musisz się spieszyć
 • Praca zespołowa
  • Myślenie w kategoriach wygrana-wygrana – nie skupiaj się na metodach, tylko na wynikach
  • Staraj się najpierw zrozumieć, następnie być zrozumianym
  • Synergia – suma działań daje więcej niż każde z nich z osobna
 • Samodoskonalenie się
  • Ostrzenie piły – nie zapominaj o regeneracji

Style pracy

 • Style pracy a organizacja pracy – style pracy wg Julie Hay
 • Plusy i minusy danego stylu pracy
 • Ustalenie stylu pracy uczestników
 • Wskazówki, jak doskonalić organizację pracy w danym stylu pracy
 • Proaktywność a organizacja czasu
 • Znaczenie nawyku dla wydajności w pracy
  • czym jest nawyk,
  • poznanie pętli nawyku,
  • jak działania nawykowe wpływają na zarządzanie zadaniami i organizacją w pracy,
 • Trudności we wprowadzaniu nawyków
  • Znaczenie rytuałów dla wydajności w pracy

Planowanie jako proces

 • Różnice pomiędzy zarządzaniem a planowaniem
 • Planowanie jako proces
  • Wyznaczanie celów
  • Planowanie
  • Podejmowanie decyzji o realizacji zadań
  • Realizacja
  • Monitorowanie
 • Korzyści wynikające z planowania
 • Układanie planu dziennego, tygodniowego, innego
 • Kontrola realizacji planu
 • Konsekwencja w realizacji priorytetów
 • Nieprzewidziane zdarzenia i zmiany planu pracy
 • Podejście projektowe w zarządzaniu sobą w czasie

Techniki planowania

 • Poznanie technik planowania i ustalania celów
 • Zasady planowania
  • Zasada Pareto
  • Zasada 60/40
  • Strategia Vonneguta
  • Metoda ALPEN
  • Efekt piły
  • Siatka pilności Eisenhowera
  • Prawo Parkinsona
  • Zarządzania czasem wg Covey’a
  • Siła checklist
 • Indywidualne preferencje organizowania pracy
 • Wybór i wypracowanie własnych metod zarządzania sobą w czasie

Zasady ustalania priorytetów

 • Korzyści wynikające ze znajomości własnych priorytetów
 • Ustalanie własnych priorytetów
 • Kompas wyboru priorytetów – Twoje wartości i cele strategiczne w pracy
 • Lista wartości i określenie Twojej mapy wartości ( w pracy, zespole, projekcie, firmie, itd.)
 • Macierz Eisenhowera jako technika wyboru priorytetów
 • Jak rozróżniać co jest celem strategicznym, co jest ważne, a co najmniej ważne
 • Technika ABC w ustalaniu priorytetów

Przyczyny braku efektywności

 • Bariery w realizacji planów
 • Dystraktory – lista rozpraszaczy i jak sobie z nimi radzić
 • Czym są „pożeracze czasu” i jak wpływają na naszą wydajność
 • Prokrastynacja i techniki radzenia sobie z opóźnieniami

Konstruktywna komunikacja ze współpracownikami

 • Asertywność w relacjach zawodowych – wyrażanie prośby, odmowa
 • Efektywna komunikacja w zespole
 • Przewodzenie i zarządzanie w zarządzaniu sobą w czasie
 • Prowadzenie efektywnych spotkań
 • Zarządzanie przychodzącymi telefonami i komunikacją przez telefon

Delegowanie i weryfikacja zadań

 • Dlaczego warto delegować zadania?
 • Sposoby na skuteczne delegowanie zadań
 • Techniki motywacyjne towarzyszące delegowaniu zadań

Narzędzia IT w zarządzaniu sobą w czasie

 • Efektywne zarządzanie pocztą elektroniczną
 • Kiedy i jak korzystać z przeglądarek
 • Kalendarz online
 • Jak maksymalnie wykorzystać smartfon?
 • Aplikacje ułatwiające zarządzanie sobą w czasie

Sytuacje stresowe i niewłaściwe zarządzanie zadaniami

 • Zrozumienie stresu, fazy stresu i jego wpływ na organizację czasu
 • Wpływ stresu na realizację trudnych zadań – co robić aby go opanować, techniki przeciwdziałania
 • Trudności z radzeniem sobie ze stresem – krótkie, konkretne techniki oddechowe i antystresowe możliwe do zastosowania w miejscu pracy
 • Jak utrzymywać wysoki poziom energii osobistej – ciało, psychika, emocje – wprowadzenie w zarządzanie emocjami

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin (9:00-17:00)

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!