Skuteczny Compliance Oficer

O szkoleniu

raca compliance oficera wymaga posiadania specjalnych kompetencji osobistych, które są niezwykle istotne dla skutecznego wykonywania tego zawodu. Te kompetencje przyczyniają się do skutecznego zarządzania zgodnością i minimalizowania ryzyka w organizacji.

Zapraszamy wszystkich uczestników do udziału w naszym szkoleniu budującym kompetencje osobiste u compliance oficera. Udział w tym intensywnym i praktycznym warsztacie pozwoli wzbogacić kompetencje osobiste compliance oficera oraz przyczyni się do skuteczniejszego wdrażania zasad i procedur w obszarze compliance.

Program szkolenia skupia się na wyznaczaniu i realizacji celów oraz KPI w obszarze compliance. Dodatkowo, uczestnicy zapoznają się z metodą budowania wskaźników oraz cyklem pracy z KPI w odniesieniu do różnych rodzajów ryzyk biznesowych. Poznają też KPI najbardziej charakterystyczne dla compliance.

Szkolenie przedstawia także narzędzia i technologie wspierające obszar compliance. Uczestnicy dowiedzą się jak budować mapę ryzyka w oparciu o procesy funkcjonujące w organizacji i GRC. Zapoznają się również z narzędziami służącymi budowaniu i zarządzaniu bazą procedur, zarządzaniu ryzykiem w compliance oraz postępowaniach whistleblowingowych.

Korzystając z unikatowego doświadczenia ekspertki prowadzącej to szkolenie uczestnicy zdobędą umiejętności compliance oficera jako „organu śledczego”: poznają zasady budowania hipotez i tez, zachowywania obiektywizmu, prowadzenia rozmów ze zgłaszającym, świadkiem i podejrzanym o naruszenie, a także zasady kryminalistyki i budowania raportu z postępowania wyjaśniającego.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • nauczysz się wyznaczania i realizacji celów oraz kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w compliance
 • nauczysz się skutecznej komunikacji na rożnych szczeblach struktury organizacyjnej
 • poznasz skuteczne narzędzia przydatne w pracy compliance oficera
 • nauczysz się jak skutecznie prowadzić wdrożenia compliance
 • poznasz zasady skutecznego zarządzanie procesem compliance w zespole rozproszonym oraz raportującym matrycowo
 • dowiesz się jak skutecznie prowadzić postępowania i czynności wyjaśniające w procedurach whistleblowingowych w oparciu o 7 zasad kryminalistyki

Podsumowując, to szkolenie pozwoli Ci zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania celami i wskaźnikami efektywności w obszarze compliance. Dzięki temu programowi uczestnik będzie w stanie skutecznie planować, realizować i monitorować cele compliance, a także wykorzystać narzędzia i technologie wspierające działania w obszarze compliance.

Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy departamentów compliance
 • pracownicy działów ryzyka operacyjnego
 • osoby, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z compliance

Program szkolenia

DZIEŃ 1 / 23 STYCZNA  2024 R.

od 8:30 rejestracja uczestników, kawa, herbata

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

WYZNACZANIE I REALIZACJA CELÓW ORAZ KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI W OBSZARZE COMPLIANCE

W tym module uczestnik:

 • dowie się w jaki sposób przełożyć cele biznesowe organizacji na cele w obszarze compliance oraz w jaki sposób je skaskadować
 • pozna praktyczne zastosowanie metody SMART i OKR
 • będzie potrafił wyznaczać i realizować cele compliance w cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act)
 • pozna metodę budowania wskaźników i cykl pracy z KPI w odniesieniu do rożnych rodzajów ryzyk biznesowych
 • pozna KPI najbardziej charakterystyczne dla compliance oraz będzie mógł zastosować je w praktyce w szczególności w obszarach, a następnie zastosuje je w Zbilansowanej Karcie Wyników dla obszaru zarządzania zgodnością

Podstawowe

 • whistleblowing – np. zwiększenie efektywności i terminowości rozpatrywania zgłoszeń w terminie do 3 miesięcy do 95% do końca I kwartału
 • konfliktu interesów – np. zarządzenie (wyeliminowanie lub zmitygowanie) 100% konfliktów interesów pracowników na kluczowych stanowiskach w terminie do końca II kwartału
 • szkolenia – np. zwiększenie do 90% poziomu efektywnie przeszkolonych pracowników z obszaru compliance w terminie 6 miesięcy
 • wskaźniki liczbowe (statystyki) dotyczące skarg pracowników na niewłaściwe postępowania według rodzaju zarzutu: molestowanie, nielegalna działalność, oszustwo, przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym, nieetyczne zachowania, dyskryminacja itp.;

Zaawansowane

 • Koszty zgodności (pomiar czasu i wysiłku związanego z wykonywaniem działań w zakresie zgodności);
 • Średni czas do wykrycia sprawy (MTTD)
 • Średni czas rozwiązania problemu (MTTR)
 • Koszty compliance: pomiar czasu i wysiłku związanego z wykonywaniem działań w zakresie zgodności móc w złagodzeniu tych zadań
 • Liczba oraz waga naruszeń prawa i przepisów branżowych
 • Efektywność dochodzeń lub audytów zgodności: czy słabe punkty zostały poprawione i czy zalecenia zostały wdrożone
 • Redukcja ryzyka
 • i inne;

NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE COMPLIANCE

W tym module uczestnik:

 • pozna cykl Deminga (Plan, Do, Check, Act) jako narzędzie projektowania działań w obszarze compliance
 • będzie potrafił zbudować mapę ryzyka w oparciu o procesy funkcjonujące w organizacji
 • pozna narzędzia służące budowaniu i zarządzaniu bazą procedur
 • pozna narzędzia wspierające zarządzanie ryzykiem w compliance (typu GRC)
 • pozna narzędzia wspierające w postepowaniach whistleblowingowych
 • pozna narzędzia wykorzystywane do prowadzenia szkoleń w compliance

 15.00 Zakończenie 1. dnia szkolenia

 

DZIEŃ 2 / 24 STYCZNIA 2024 R.

od 8:30 rejestracja uczestników, kawa, herbata

9.00 rozpoczęcie szkolenia

COMPLIANCE OFICER JAKO „ORGAN ŚLEDCZY”

Ten moduł szkolenia zapewnia uczestnikom niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące ich roli jako osoby odpowiedzialnej za przeprowadzanie dochodzeń w przypadku naruszeń zgodności. W ramach tego modułu uczestnik zdobędzie następujące umiejętności:

 • Poznanie zasad budowania hipotez i tez: Uczestnicy nauczą się jak formułować i budować hipotezy oraz tezy na podstawie zebranych dowodów i informacji. Będą w stanie skutecznie analizować sytuacje i dochodzić do wniosków na podstawie dostępnych danych.
 • Zachowanie obiektywizmu: Uczestnicy nauczą się, jak utrzymać obiektywizm i neutralność w procesie dochodzenia. Będą świadomi własnych uprzedzeń i nauczą się podejść do sprawy w sposób profesjonalny i bezstronny.
 • Przeprowadzenie rozmowy ze zgłaszającym, świadkiem i podejrzanym o naruszenie: Uczestnicy nauczą się technik przeprowadzania rozmów z osobami zaangażowanymi w sprawę, takimi jak zgłaszający, świadek i podejrzany. Pozyskają umiejętności komunikacyjne, które pomogą im uzyskać dokładne informacje i zrozumieć perspektywę każdej ze stron.
 • Poznanie 7 złotych zasad kryminalistyki: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat siedmiu złotych zasad kryminalistyki, które pomogą im skutecznie prowadzić dochodzenia. Będą mieli świadomość kluczowych aspektów takich jak: zabezpieczanie miejsc zdarzenia, gromadzenie i analiza dowodów, przestrzeganie procedur, zachowanie niezależności i obiektywizmu, dokładność i staranność, współpraca z innymi służbami i ekspertami oraz właściwa dokumentacja postępowania.
 • Budowanie raportu z postępowania wyjaśniającego: Uczestnicy nauczą się jak skutecznie dokumentować wyniki dochodzenia w postaci raportu. Dowiedzą się, jakie elementy powinien zawierać raport, jak przedstawiać zebrane dowody i wnioski oraz jakie rekomendacje można sformułować na podstawie zebranych informacji.

Czas trwania

2 dni od 8.30-15.00

Prelegenci

Justyna Walas - Ryba

COMPLIANCE OFFICER, KONSULTANT, WDROŻENIOWIEC.

Z wykształcenia jest prawnikiem z doświadczeniem na sali sadowej, ukończyła aplikację sądową i wykonywała zawód adwokata. Od wielu lat jest związana z obszarem compliance, zarówno jako aktywny compliance oficer, jak też konsultant zewnętrzny wdrażający systemy compliance w instytucjach finansowych i w dużych podmiotach rynku pozafinansowego oraz w spółkach giełdowych.

Jej doświadczenie zawodowe zostało poparte dedykowanymi certyfikatami: CCO1 (Certyfikowany Compliance Officer poziom 1), CCO2 (Certyfikowany Compliance Officer poziom 2), Approved Compliance Officer i Approved Compliance Expert.

Specjalizuje się w prawie bankowym, finansowym, konsumenckim, spółek, a także szeroko pojętej kontroli zgodności oraz identyfikacji i ocenie ryzyka. Posiada bardzo praktyczne doświadczenie w implementacji dyrektywy unijnej dla rynku kapitałowego. Zajmuje się pragmatycznym dostosowywaniem systemów compliance dla przedsiębiorstw oraz opracowywaniem ich matryc compliance, w tym testów.

Działa zgodnie z zasadą proporcjonalności, budowania systemu w ramach istniejących procesów, dostosowania do realiów, branży, ludzi, spojrzenia na wymogi i przepisy. Łączy doświadczenie zawodowe z pasją przekazywania wiedzy.

Jest też Certyfikowanym Trenerem Biznesu. Dzięki odpowiednio zaplanowanym metodom szkolenia stwarza okazje aby uczestnicy uzmysłowili sobie, że warto się zmieniać oraz jak duże to może przynieść efekty.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Regent

Warszawa

Belwederska 23

woj. mazowieckie

Hotel Regent

Warszawa

Belwederska 23

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena promocyjna
przy zgłoszeniu 3 tyg. przed terminem
2 492
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 570 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • egzamin
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
2 783
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 870 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • egzamin
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby wziąć udział w tym szkoleniu niezbędne jest wypełnienie fomularza zgłoszeniowego dostępnego na tej stronie - po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację i przekazać wszelkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
 • Kod pocztowy: 00-545
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010991220

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska ul. Marszałkowska 58 lok. 15

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!